Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Luukas 2

Näytä koko luku
Luukas 3

Luukas 4 

 Edellinen jae

Jeesuksen sukuluettelo

23 Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli -- näin luultiin -- Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli, [Matt. 1:1-17 : Luuk. 4:22; Joh. 6:42]
24 tämän isä Mattat, tämän Leevi, tämän Melki, tämän Jannai, tämän Joosef,
25 tämän Mattitja, tämän Amos, tämän Nahum, tämän Hesli, tämän Naggai,
26 tämän Mahat, tämän Mattitja, tämän Simei, tämän Josek, tämän Joda,
27 tämän Johanan, tämän Resa, tämän Serubbabel, tämän Sealtiel, tämän Ner, [1. Aik. 3:17; Esra 3:2]
28 tämän Melki, tämän Addi, tämän Kosam, tämän Elmadam, tämän Er,
29 tämän Joosua*, tämän Elieser, tämän Jorim, tämän Mattat, tämän Leevi, [Tämän juutalaisen nimen Je ) kreikkalainen muoto on Jeesus.]
30 tämän Simeon, tämän Juuda, tämän Joosef, tämän Jonam, tämän Eljakim,
31 tämän Melea, tämän Menna, tämän Mattata, tämän Natan, tämän Daavid, [Ruut 4:18-22; 1. Aik. 2:9-15]
32 tämän Iisai, tämän Obed, tämän Boas, tämän Salma, tämän Nahson,
33 tämän Amminadab, tämän Admin, tämän Arni, tämän Hesron, tämän Peres, tämän Juuda,
34 tämän Jaakob, tämän Iisak, tämän Abraham, tämän Terah, tämän Nahor, [1. Moos. 11:10-26; 1. Aik. 1:24-27]
35 tämän Serug, tämän Reu, tämän Peleg, tämän Eber, tämän Salma,
36 tämän Kenan, tämän Arpaksad, tämän Seem, tämän Nooa, tämän Lemek, [1. Moos. 5:1-32; 1. Aik. 1:1-4]
37 tämän Metuselah, tämän Henok, tämän Jered, tämän Mahalalel, tämän Kenan,
38 tämän Enos, tämän Set, tämän Aadam, tämän Jumala. [Ap. t. 17:29]

 Luukas 2

 

Luukas 4 

Copyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote