header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.


Paholainen kiusaa Jeesusta

1 Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä täynnä. Hengen johdattamana hän kulki autiomaassa 4:1-13:[ Matt. 4:1-11; Mark. 1:12,13 : Ap. t. 2:4, 4:31, 9:17]
2 neljäkymmentä päivää, ja Paholainen kiusasi häntä. Hän ei syönyt noina päivinä mitään, ja kun tämä aika oli kulunut, hänen tuli nälkä. [2. Moos. 34:28 | Matt. 4:1+]
3 Silloin Paholainen sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi."
4 Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.'" [5. Moos. 8:3; Viis. 16:26]
5 Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat
6 ja sanoi: "Kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon.
7 Jos kumarrat minua, tämä kaikki on sinun."
8 Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'" [5. Moos. 6:13, 10:20]
9 Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelimuurin harjalle ja sanoi: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas.
10 Onhan kirjoitettu: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. 4:10-12:[ Ps. 91:11,12 | 5. Moos. 6:16]
11 He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.'"
12 Jeesus vastasi: "On myös sanottu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'"
13 Kiusattuaan näin Jeesusta kaikin tavoin Paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan. [Luuk. 22:31,53]

Jeesus aloittaa toimintansa

14 Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. 4:14,15:[ Matt. 4:12-17; Mark. 1:14,15 : Luuk. 4:32, 5:17, 6:19; Ap. t. 10:38 | Luuk. 4:37, 5:15]
15 Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät häntä. [Ap. t. 19:17]

Kotikaupunki torjuu Jeesuksen

16 Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, 4:16-30:[ Matt. 13:53-58; Mark. 6:1-6 : Matt. 2:23+]
17 ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan:
18 -- Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen 4:18,19:[ Jes. 61:2 : Jes. 42:7]
19 ja julistamaan Herran riemuvuotta. [3. Moos. 25:13; Jes. 49:8,9; 2. Kor. 6:2]
20 Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen.
21 Hän alkoi puhua heille: "Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen." [Ap. t. 13:15 | Luuk. 22:37]
22 Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Kuitenkin he sanoivat: "Eikö tuo ole Joosefin poika?" [Jes. 50:4 | Joh. 6:42]
23 Jeesus sanoi heille: "Kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua 'Lääkäri, paranna itsesi!' ja sanotte: 'Tee täälläkin, omassa kaupungissasi, kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa.'" [Matt. 11:23]
24 Ja hän jatkoi: "Totisesti: kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. [Joh. 4:44]
25 Uskokaa minua: Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. 4:25,26:[ 1. Kun. 17:7-16]
26 Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Sidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo.
27 Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen." [2. Kun. 5:1-14]
28 Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan.
29 He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas; kaupunki näet oli rakennettu vuorelle.
30 Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. [Joh. 10:39]

Jeesus Kapernaumin synagogassa

31 Jeesus meni sitten Kapernaumin kaupunkiin, joka on Galileassa. Hän opetti siellä sapattina, 4:31-37:[ Mark. 1:21-28 : Matt. 4:13+]
32 ja ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin kuin puhuu se, jolla on valta. [Matt. 7:28+]
33 Synagogassa oli mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi kovalla äänellä:
34 "Voi, mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!"
35 Mutta Jeesus käski henkeä ankarasti: "Ole vaiti! Lähde hänestä." Silloin paha henki paiskasi miehen maahan väkijoukon keskelle ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä.
36 Kaikki olivat ymmällä ja sanoivat toisilleen: "Mitä tämä puhe oikein on? Hän käskee saastaisia henkiä vallalla ja voimalla, ja ne lähtevät tiehensä."
37 Niin Jeesuksen maine levisi sillä seudulla kaikkialle.

Jeesus parantaa Simonin anopin ja muita sairaita

38 Jeesus lähti synagogasta ja meni Simonin kotiin. Simonin anoppi oli kovassa kuumeessa, ja Jeesusta pyydettiin auttamaan häntä. 4:38-41:[ Matt. 8:14-17; Mark. 1:29-34]
39 Jeesus kumartui hänen ylleen ja käski kuumetta, ja se lähti hänestä. Heti paikalla nainen nousi jalkeille ja alkoi palvella vieraitaan.
40 Monien kotona oli joku sairaana, kuka missäkin taudissa. Auringon laskiessa sairaat tuotiin Jeesuksen luo, ja hän pani kätensä jokaisen päälle ja paransi heidät.
41 Monista lähti myös pahoja henkiä, jotka huusivat: "Sinä olet Jumalan Poika!" Mutta Jeesus nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän oli Messias. [Mark. 3:11,12]

Lähtö Kapernaumista

42 Päivän valjettua Jeesus lähti ulos ja meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin. Ihmiset kuitenkin lähtivät etsimään häntä. He tavoittivat hänet ja estelivät häntä lähtemästä luotaan. 4:42-44:[ Mark. 1:35-39]
43 Mutta Jeesus sanoi: "Minun on vietävä Jumalan valtakunnan ilosanoma myös muihin kaupunkeihin, sitä vartenhan minut on lähetetty." [Luuk. 8:1, 9:2,60, 19:11; Ap. t. 1:3, 28:3]
44 Ja hän saarnasi Juudean synagogissa.