Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Luukas 2

Näytä koko luku
Luukas 3

Luukas 4 

 Edellinen jae

Jeesuksen sukuluettelo

23 Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli -- näin luultiin -- Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli, [Matt. 1:1-17 : Luuk. 4:22; Joh. 6:42]
23 Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika,
23 And Jesus himself was beginning to be about thirty years of age, being, as was supposed, son of Joseph,
24 tämän isä Mattat, tämän Leevi, tämän Melki, tämän Jannai, tämän Joosef,
24 Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin,
24 the son of Eli, the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Janna, the son of Joseph,
25 tämän Mattitja, tämän Amos, tämän Nahum, tämän Hesli, tämän Naggai,
25 tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain,
25 the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Naum, the son of Esli,
26 tämän Mahat, tämän Mattitja, tämän Simei, tämän Josek, tämän Joda,
26 tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan,
26 the son of Naggai, the son of Maath, the son of Mattathias, the son of Semei, the son of Joseph, the son of Juda,
27 tämän Johanan, tämän Resa, tämän Serubbabel, tämän Sealtiel, tämän Ner, [1. Aik. 3:17; Esra 3:2]
27 tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin,
27 the son of Joanna, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel,
28 tämän Melki, tämän Addi, tämän Kosam, tämän Elmadam, tämän Er,
28 tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin,
28 the son of Neri, the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmodam, the son of Er,
29 tämän Joosua*, tämän Elieser, tämän Jorim, tämän Mattat, tämän Leevi, [Tämän juutalaisen nimen Je ) kreikkalainen muoto on Jeesus.]
29 tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin,
29 the son of Jose, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat,
30 tämän Simeon, tämän Juuda, tämän Joosef, tämän Jonam, tämän Eljakim,
30 tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin,
30 the son of Levi, the son of Simeon, the son of Juda, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,
31 tämän Melea, tämän Menna, tämän Mattata, tämän Natan, tämän Daavid, [Ruut 4:18-22; 1. Aik. 2:9-15]
31 tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin,
31 the son of Melea, the son of Mainan, the son of Mattatha, the son of Nathan,
32 tämän Iisai, tämän Obed, tämän Boas, tämän Salma, tämän Nahson,
32 tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin,
32 the son of David, the son of Jesse, the son of Obed, the son of Booz, the son of Salmon, the son of Nahshon,
33 tämän Amminadab, tämän Admin, tämän Arni, tämän Hesron, tämän Peres, tämän Juuda,
33 tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan,
33 the son of Amminadab, the son of Aram, the son of Esrom, the son of Pharez,
34 tämän Jaakob, tämän Iisak, tämän Abraham, tämän Terah, tämän Nahor, [1. Moos. 11:10-26; 1. Aik. 1:24-27]
34 tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin,
34 the son of Judah, the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
35 tämän Serug, tämän Reu, tämän Peleg, tämän Eber, tämän Salma,
35 tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan,
35 the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber,
36 tämän Kenan, tämän Arpaksad, tämän Seem, tämän Nooa, tämän Lemek, [1. Moos. 5:1-32; 1. Aik. 1:1-4]
36 tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin,
36 the son of Salah, the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,
37 tämän Metuselah, tämän Henok, tämän Jered, tämän Mahalalel, tämän Kenan,
37 tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin,
37 the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalaleel,
38 tämän Enos, tämän Set, tämän Aadam, tämän Jumala. [Ap. t. 17:29]
38 tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.
38 the son of Cainan, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.

 Luukas 2

 

Luukas 4 

Copyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote