Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Malakia 4

Näytä koko luku
Matteus 1

Matteus 2 


Jeesuksen sukuluettelo

1 Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo: [Luuk. 3:23-38 : Matt. 27:17,22 | 2. Sam. 7:16; Matt. 9:27, Matt. 15:22, Matt. 20:30,31; Luuk. 1:32; Joh. 7:42; Room. 1:3 | 1. Moos. 22:18]
2 Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet, [1. Moos. 21:3, 1. Moos. 25:24-26, 1. Moos. 29:35]
3 Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Tamar, Peresille Hesron, Hesronille Ram, [1. Moos. 38:27-30; Ruut 4:18,19]
4 Ramille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma, [Ruut 4:19,20]
5 Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab, Boasille Obed, jonka äiti oli Ruut, Obedille Iisai [Ruut 4:13-17,21,22; Joos. 2:1]
6 ja Iisaille Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo, [Ruut 4:22; 1. Sam. 16:1; 2. Sam. 12:24]
7 Salomolle Rehabeam, Rehabeamille Abia, Abialle Asaf, [1. Kun. 11:43, 1. Kun. 14:31, 1. Kun. 15:8]
8 Asafille Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia, [1. Kun. 15:24; 2. Kun. 8:16; 2. Aik. 26:1]
9 Ussialle Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia, [2. Aik. 26:21 | 2. Kun. 15:38, 2. Kun. 16:20]
10 Hiskialle Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia [2. Kun. 20:21, 2. Kun. 21:18,26]
11 ja Josialle Jekonja ja tämän veljet Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikoihin. [2. Kun. 23:34]
12 Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel, [2. Kun. 24:6,15; 1. Aik. 3:17,19; Esra 3:2]
13 Serubbabelille Abihud, Abihudille Eljakim, Eljakimille Asur,
14 Asurille Sadok, Sadokille Jakin, Jakinille Elihud,
15 Elihudille Eleasar, Eleasarille Mattan, Mattanille Jaakob
16 ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi*. [Kreikkalaisperäinen nimi Kristus merkitsee 'voideltu'.]
17 Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen.
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote