header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 Edellinen jae

Jeesuksen kaste ja koetus

9 Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 1:9-11:[ Matt. 3:13-17; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:29-34 : Matt. 2:23+]
10 Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. [Hes. 1:1; Ap. t. 7:56]
11 Ja taivaista kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt." [Ps. 2:7; Jes. 42:1; Mark. 9:7; Hepr. 1:5; 2. Piet. 1:17; 1. Joh. 5:9]
12 Heti sen jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. 1:12,13:[ Matt. 4:1-11; Luuk. 4:1-13]
13 Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta. [Matt. 4:2 | Job 1:12; Luuk. 22:31; 2. Kor. 2:11 | 5. Moos. 8:15,16; Ps. 91:13 | Hepr. 1:14]

Jeesus julistaa evankeliumia

14 Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. 1:14,15:[ Matt. 4:12-17; Luuk. 4:14,15 : Mark. 6:17 | Mark. 1:28, 15:41; Joh. 1:43; Ap. t. 10:37 | Room. 1:1; 2. Kor. 11:7]
15 Hän sanoi: "Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!" [Gal. 4:4 | Dan. 7:14; Mark. 4:11, 9:47, 10:14, 14:25, 15:43 | Matt. 3:2+]

Ensimmäiset opetuslapset

16 Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla; he olivat näet kalastajia. 1:16-20:[ Matt. 4:18-22; Luuk. 5:1-11; Joh. 1:35-51 : Mark. 3:7-9, 4:1, 5:21 | Mark. 1:29 | Joh. 21:3]
17 Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia."
18 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.
19 Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä, verkkojaan selvittelemässä. 1:19,20:[ 1. Kun. 19:19-21]
20 Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sebedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jeesus Kapernaumin synagogassa

21 He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. 1:21-28:[ Luuk. 4:31-37 : Matt. 4:13+; Luuk. 4:31; Joh. 6:59]
22 Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat*. [Ks. selitystä Matt. 2:4.] [ Matt. 7:28,29]
23 Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa: [Matt. 12:43; Mark. 3:11, 5:8, 6:7, 9:25; Ap. t. 8:7]
24 "Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!" [Matt. 8:29; Jaak. 2:19]
25 Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: "Vaiti! Lähde hänestä!"
26 Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. [Mark. 9:26]
27 Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee." [Mark. 4:41]
28 Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean.

Jeesus parantaa Simonin anopin ja muita sairaita

29 Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. 1:29-34:[ Matt. 8:14-17; Luuk. 4:38-41]
30 Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle.
31 Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan.
32 Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat.
33 Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle.
34 Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. [Mark. 1:24, 3:11,12, 5:6,7, 9:20]

Lähtö Kapernaumista

35 Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. 1:35-39:[ Luuk. 4:42-44 : Mark. 6:46; Luuk. 5:16, 6:12]
36 Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta
37 ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: "Kaikki etsivät sinua."
38 Mutta Jeesus sanoi: "Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen."
39 Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. [Matt. 4:23, 9:35; Mark. 3:10; Luuk. 6:18,19]

Jeesus parantaa spitaalisen

40 Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi: "Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut." 1:40-45:[ Matt. 8:1-4; Luuk. 5:12-16]
41 Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: "Minä tahdon. Tule puhtaaksi."
42 Tauti lähti miehestä heti, ja hän tuli puhtaaksi.
43 Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti: [Mark. 5:43, 7:36, 8:26]
44 "Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt, todisteeksi heille." [Matt. 8:4+]
45 Mutta lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta, niin ettei Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella asumattomilla seuduilla, ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen. [Mark. 5:20, 6:56, 7:37]

Jeesus parantaa halvaantuneen

1 Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, 2:1-12:[ Matt. 9:1-8; Luuk. 5:17-26]
 Seuraava jae