header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.


Johannes Kastajan kysymys Jeesukselle

1 Annettuaan kaikki nämä ohjeet kahdelletoista opetuslapselleen Jeesus lähti muihin sen seudun kaupunkeihin opettamaan ja julistamaan. 11:1-6:[ Luuk. 7:18-23]
2 Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa [Matt. 14:3]
3 kysymään: "Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?" [Ps. 118:26; Dan. 7:13; Mal. 3:1]
4 Jeesus vastasi heille: "Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:
5 Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. [Jes. 35:5,6, 61:1; Matt. 15:30,31]
6 Autuas se, joka ei minua torju." [Luuk. 2:34]

Jeesus puhuu Johannes Kastajasta

7 Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta: "Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? 11:7-19:[ Luuk. 7:24-35 : Matt. 3:5]
8 Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen? Kuninkaanlinnoista te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan! [Matt. 6:29]
9 Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein, ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. [Luuk. 1:76]
10 Hän on se, josta on kirjoitettu: -- Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. [Mal. 3:1+; Mark. 1:2]
11 "Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän.
12 Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen.* [Jakeen loppu voidaan kääntää myös:ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.] [ Luuk. 16:16]
13 Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta,
14 ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. [Mal. 3:3,24; Matt. 17:12; Mark. 9:13; Luuk. 1:17]
15 Jolla on korvat, se kuulkoon! [Matt. 13:9,43; Mark. 4:9,23; Ilm. 2:7]
16 "Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen:
17 'Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet, me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana.'
18 Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat: 'Hänessä on paha henki.' [Jer. 35:5,6; Room. 14:21 | Joh. 7:20, 8:48,52]
19 Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat: 'Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä!' Mutta Viisauden teoista Viisaus tunnetaan!" [Luuk. 15:1,2+ | Sananl. 8:27-31; Sir. 24:22]

Jeesus soimaa Galilean kaupunkeja

20 Sitten Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta: 11:20-24:[ Luuk. 10:13-15]
21 "Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. [Mark. 6:45, 8:22 | Jes. 23:1-18; Hes. 26:1-28:23]
22 Minä sanon teille: Tyros ja Sidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te.
23 "Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka! Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. [Matt. 4:13-16 | 1. Moos. 13:13, 19:12,13; Hes. 16:48]
24 Minä sanon: Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä." [Matt. 10:15]

Jumalan salaisuuden tunteminen

25 Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. 11:25-30:[ Luuk. 10:21,22 : Job 37:24; Ps. 119:130; 1. Kor. 1:26-29]
26 Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt.
27 "Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. [Matt. 28:18; Joh. 13:3, 17:2 | Joh. 1:18, 7:28,29]
28 "Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. 11:28,29:[ Jes. 28:12; Sir. 51:23-27 : Jer. 31:25; Matt. 12:20; Joh. 7:37]
29 Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. [Matt. 21:5 | Jer. 6:16]
30 Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt." [1. Joh. 5:3]