Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Matteus 26

Näytä koko luku
Matteus 27

Matteus 28 

 Edellinen jae

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

32 Matkalla he kohtasivat Simon-nimisen kyreneläisen miehen ja pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. [Mark. 15:21-32; Luuk. 23:26-43;Joh. 19:16b-27]
32 Ja matkalla he tapasivat kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Simon. Hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiänsä.
32 And coming forth, they found a man, a Cyrenian, by name Simon: him they impressed that he might bear his cross;
33 Kun he tulivat paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, Pääkallonpaikaksi,
33 Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi-se on: pääkallon paikaksi-
33 and having come to a place called Golgotha, that is called Place of a Skull,
34 he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea.* Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda. [Kuolemantuomiota toimeenpantaessa annettiin tuomitulle viiniä lievittämään tuskia. Sappi lienee tehnyt juoman mahdottomaksi juoda.][Ps. 69:22]
34 he tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä; mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda.
34 they gave him to drink vinegar mixed with gall, and having tasted, he would not drink.
35 Kun he olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. [Ps. 22:19]
35 Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa.
35 And having crucified him, they divided his garments, casting a lot, that it might be fulfilled that was spoken by the prophet, `They divided my garments to themselves, and over my vesture they cast a lot;'
36 Sitten he jäivät sinne istumaan ja vartioivat häntä.
36 Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä.
36 and sitting down, they were watching him there,
37 Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy: "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas." [Matt. 2:2+]
37 Ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle hänen syynsä julki, näin kirjoitettuna: "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas".
37 and they put up over his head, his accusation written, `This is Jesus, the king of the Jews.'
38 Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen. [Jes. 53:12]
38 Silloin ristiinnaulittiin hänen kanssansa kaksi ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle.
38 Then crucified with him are two robbers, one on the right hand, and one on the left,
39 Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen [Ps. 22:8, Ps. 109:25]
39 Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä
39 and those passing by were speaking evil of him, wagging their heads,
40 he sanoivat: "Sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!" [Matt. 26:61+ | Matt. 4:3, Matt. 26:63]
40 ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä".
40 and saying, `Thou that art throwing down the sanctuary, and in three days building it , save thyself; if Son thou art of God, come down from the cross.'
41 Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat:
41 Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat:
41 And in like manner also the chief priests mocking, with the scribes and elders, said,
42 "Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin me uskomme häneen. [Joh. 1:49, Joh. 12:13]
42 "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen.
42 `Others he saved; himself he is not able to save! If he be King of Israel, let him come down now from the cross, and we will believe him;
43 Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan -- pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt! Onhan hän sanonut olevansa Jumalan Poika." [Ps. 22:9; Viis. 2:18-20]
43 Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika'."
43 he hath trusted on God, let Him now deliver him, if He wish him, because he said--Son of God I am;'
44 Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan.
44 Ja samalla tavalla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa.
44 with the same also the robbers, who were crucified with him, were reproaching him.

Jeesuksen kuolema

45 Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. [Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30 : Aam. 8:9]
45 Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.
45 And from the sixth hour darkness came over all the land unto the ninth hour,
46 Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? [Ps. 22:2]
46 Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
46 and about the ninth hour Jesus cried out with a great voice, saying, `Eli, Eli, lama sabachthani?' that is, `My God, my God, why didst Thou forsake me?'
47 Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: "Hän huutaa Eliaa."
47 Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Hän huutaa Eliasta".
47 And certain of those standing there having heard, said--`Elijah he doth call;'
48 Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. [Ps. 69:22]
48 Ja kohta muuan heistä juoksi ja otti sienen, täytti sen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda.
48 and immediately, one of them having run, and having taken a spunge, having filled it with vinegar, and having put it on a reed, was giving him to drink,
49 Toiset sanoivat: "Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen."
49 Mutta muut sanoivat: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan".
49 but the rest said, `Let alone, let us see if Elijah doth come--about to save him.'
50 Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.
50 Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
50 And Jesus having again cried with a great voice, yielded the spirit;
51 Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, [2. Moos. 26:31-33, 2. Moos. 36:35; 2. Aik. 3:14; Hepr. 6:19,20, Hepr. 10:19,20]
51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,
51 and lo, the vail of the sanctuary was rent in two from top unto bottom, and the earth did quake, and the rocks were rent,
52 haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. [Hes. 37:12,13]
52 ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös.
52 and the tombs were opened, and many bodies of the saints who have fallen asleep, arose,
53 He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. [Matt. 4:5]
53 Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle.
53 and having come forth out of the tombs after his rising, they went into the holy city, and appeared to many.
54 Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: "Tämä oli todella Jumalan Poika!"
54 Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli Jumalan Poika".
54 And the centurion, and those with him watching Jesus, having seen the earthquake, and the things that were done, were exceedingly afraid, saying, `Truly this was God's Son.'
55 Siellä oli myös useita naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. [Luuk. 8:2,3]
55 Ja siellä oli monta naista, jotka olivat Galileasta seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä; he seisoivat taampana katselemassa.
55 And there were there many women beholding from afar, who did follow Jesus from Galilee, ministering to him,
56 Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja Sebedeuksen poikien äiti.
56 Heidän joukossaan oli Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti, ja Sebedeuksen poikain äiti.
56 among whom was Mary the Magdalene, and Mary the mother of James and of Joses, and the mother of the sons of Zebedee.

Jeesuksen hautaaminen

57 Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. [Mark. 15:42-47; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:31-42]
57 Mutta illan tultua saapui rikas mies, Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi.
57 And evening having come, there came a rich man, from Arimathea, named Joseph, who also himself was discipled to Jesus,
58 Hän meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski antaa sen hänelle. [5. Moos. 21:22,23]
58 Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle.
58 he having gone near to Pilate, asked for himself the body of Jesus; then Pilate commanded the body to be given back.
59 Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellavavaatteeseen
59 Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen
59 And having taken the body, Joseph wrapped it in clean linen,
60 ja pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. [Jes. 53:9]
60 ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti pois.
60 and laid it in his new tomb, that he hewed in the rock, and having rolled a great stone to the door of the tomb, he went away;
61 Magdalan Maria ja se toinen Maria olivat hekin siellä; he istuivat hautaa vastapäätä.
61 Ja siellä olivat Maria Magdaleena ja toinen Maria, jotka istuivat vastapäätä hautaa.
61 and there were there Mary the Magdalene, and the other Mary, sitting over-against the sepulchre.
62 Seuraavana päivänä, sapatin valmistuspäivän mentyä, ylipapit ja fariseukset lähtivät yhdessä Pilatuksen luo.
62 Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo
62 And on the morrow that is after the preparation, were gathered together the chief priests, and the Pharisees, unto Pilate,
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote