Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Markus 4

Näytä koko luku
Markus 5

Markus 6 


Jeesus Gerasan alueella

1 He tulivat toiselle puolen järveä Gerasan alueelle. [Matt. 8:28-34; Luuk. 8:26-39]
1 Ja he tulivat toiselle puolelle järveä gerasalaisten alueelle.
1 And they came to the other side of the sea, to the region of the Gadarenes,
2 Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki.
2 Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa.
2 and he having come forth out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit,
3 Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä.
3 Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa;
3 who had his dwelling in the tombs, and not even with chains was any one able to bind him,
4 Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä.
4 sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään.
4 because that he many times with fetters and chains had been bound, and pulled in pieces by him had been the chains, and the fetters broken in pieces, and none was able to tame him,
5 Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä.
5 Ja hän oleskeli aina, yötä ja päivää, haudoissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä.
5 and always, night and day, in the mountains, and in the tombs he was, crying and cutting himself with stones.
6 Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä
6 Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä
6 And, having seen Jesus from afar, he ran and bowed before him,
7 ja huusi kovalla äänellä: "Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua!" [Mark. 1:34+]
7 ja huutaen suurella äänellä sanoi: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua."
7 and having called with a loud voice, he said, `What--to me and to thee, Jesus, Son of God the Most High? I adjure thee by God, mayest thou not afflict me!'
8 Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä.
8 Sillä hän oli sanomaisillaan sille: "Lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki".
8 (for he said to him, `Come forth, spirit unclean, out of the man,')
9 "Mikä sinun nimesi on?" Jeesus kysyi, ja sai vastauksen: "Legioona*, sillä meitä on monta." [Ks. selitystä Matt. 26:53.]
9 Ja Jeesus kysyi siltä: "Mikä on nimesi?" Niin se sanoi hänelle: "Legio on minun nimeni, sillä meitä on monta".
9 and he was questioning him, `What is thy name?' and he answered, saying, `Legion is my name, because we are many;'
10 Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudulta. [Tob. 8:3; Matt. 12:43]
10 Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta.
10 and he was calling on him much, that he may not send them out of the region.
11 Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella.
11 Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella.
11 And there was there, near the mountains, a great herd of swine feeding,
12 Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin." [3. Moos. 11:7]
12 Ja ne pyysivät häntä sanoen: "Lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin".
12 and all the demons did call upon him, saying, `Send us to the swine, that into them we may enter;'
13 Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki.
13 Ja hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma, noin kaksituhatta sikaa, syöksyi jyrkännettä alas järveen; ja ne hukkuivat järveen.
13 and immediately Jesus gave them leave, and having come forth, the unclean spirits did enter into the swine, and the herd did rush down the steep place to the sea--and they were about two thousand--and they were choked in the sea.
14 Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut.
14 Ja niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut.
14 And those feeding the swine did flee, and told in the city, and in the fields, and they came forth to see what it is that hath been done;
15 He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaaman miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan.
15 Ja he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään; ja he peljästyivät.
15 and they come unto Jesus, and see the demoniac, sitting, and clothed, and right-minded--him having had the legion--and they were afraid;
16 Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt.
16 Näille kertoivat näkijät, mitä oli tapahtunut riivatulle ja kuinka sikojen oli käynyt.
16 and those having seen it , declared to them how it had come to pass to the demoniac, and about the swine;
17 Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta. [Ap. t. 16:39]
17 Ja he alkoivat pyytää häntä poistumaan heidän alueeltaan.
17 and they began to call upon him to go away from their borders.
18 Kun Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa.
18 Ja hänen astuessaan venheeseen se riivattuna ollut pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan.
18 And he having gone into the boat, the demoniac was calling on him that he may be with him,
19 Jeesus ei siihen suostunut vaan sanoi hänelle: "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt."
19 Mutta hän ei sitä sallinut, vaan sanoi hänelle: "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on sinua armahtanut".
19 and Jesus did not suffer him, but saith to him, `Go away to thy house, unto thine own friends , and tell them how great things the Lord did to thee, and dealt kindly with thee;
20 Mies lähti ja alkoi Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään. [Mark. 1:45]
20 Niin hän lähti ja rupesi Dekapolin alueella julistamaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt; ja kaikki ihmettelivät.
20 and he went away, and began to proclaim in the Decapolis how great things Jesus did to him, and all were wondering.
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2020 Kts. copyright tiedote