Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Markus 14

Näytä koko luku
Markus 15

Markus 16 

 Edellinen jae
24 Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa, ratkaisten arpaa heittämällä, kuka mitäkin sai. [Ps. 22:19]
24 Ja he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa, mitä kukin oli saava.
24 And having crucified him, they were dividing his garments, casting a lot upon them, what each may take;
25 Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet.* [Ks. selitystä Matt. 20:3.]
25 Oli kolmas hetki, kun he hänet ristiinnaulitsivat.
25 and it was the third hour, and they crucified him;
26 Kaikkien nähtäväksi oli kirjoitettu hänen tuomionsa syy: "Juutalaisten kuningas".
26 Ja päällekirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä: "Juutalaisten kuningas".
26 and the inscription of his accusation was written above--`The King of the Jews.'
27 Samalla kertaa he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toisen hänen oikealle, toisen hänen vasemmalle puolelleen. [Jes. 53:12]
27 Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan kaksi ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen hänen vasemmalle puolellensa.
27 And with him they crucify two robbers, one on the right hand, and one on his left,
28 Näin kävivät toteen kirjoitusten sanat: "Hänet luettiin rikollisten joukkoon."]* [Jae sisältyy eräisiin käsikirjoituksiin. Vrt. Jes. 53:12, Luuk. 22:37.]
 
28 and the Writing was fulfilled that is saying, `And with lawless ones he was numbered.'
29 Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat: "No niin, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. [Ps. 22:8, Ps. 109:25 | Mark. 14:58]
29 Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat!
29 And those passing by were speaking evil of him, shaking their heads, and saying, `Ah, the thrower down of the sanctuary, and in three days the builder!
30 Pelasta nyt itsesi, tule alas ristiltä!"
30 Auta itseäsi ja astu alas ristiltä."
30 save thyself, and come down from the cross!'
31 Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien kanssa. He puhuivat keskenään: "Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan.
31 Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.
31 And in like manner also the chief priests, mocking with one another, with the scribes, said, `Others he saved; himself he is not able to save.
32 Tulkoon nyt ristiltä alas -- Messias, Israelin kuningas! Kun sen näemme, me uskomme häneen." Myös ne, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan, pilkkasivat häntä.
32 Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme." Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat häntä.
32 The Christ! the king of Israel--let him come down now from the cross, that we may see and believe;' and those crucified with him were reproaching him.

Jeesuksen kuolema

33 Keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. [Matt. 27:45-56; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:25-30]
33 Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.
33 And the sixth hour having come, darkness came over the whole land till the ninth hour,
34 Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: "Elohi, Elohi, lema sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? [Ps. 22:2]
34 Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
34 and at the ninth hour Jesus cried with a great voice, saying, `Eloi, Eloi, lamma sabachthani?' which is, being interpreted, `My God, my God, why didst Thou forsake me?'
35 Tämän kuullessaan muutamat paikalla olevista sanoivat: "Kuulkaa, hän huutaa Eliaa."
35 Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat: "Katso, hän huutaa Eliasta".
35 And certain of those standing by, having heard, said, `Lo, Elijah he doth call;'
36 Joku kävi kiireesti kastamassa sienen hapanviiniin, pani sen kepin päähän ja tarjosi siitä juotavaa sanoen: "Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia ottamaan hänet alas." [Ps. 69:22]
36 Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapanviinillä, pani sen ruovon päähän ja antoi hänelle juoda sanoen: "Annas, katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet alas".
36 and one having run, and having filled a spunge with vinegar, having put it also on a reed, was giving him to drink, saying, `Let alone, let us see if Elijah doth come to take him down.'
37 Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä.
37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
37 And Jesus having uttered a loud cry, yielded the spirit,
38 Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. [2. Moos. 26:31-33, 2. Moos. 36:35; 2. Aik. 3:14; Hepr. 6:19,20, Hepr. 10:19,20]
38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.
38 and the veil of the sanctuary was rent in two, from top to bottom,
39 Kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi: "Tämä mies oli todella Jumalan Poika!" [Mark. 1:11, Mark. 3:11, Mark. 9:7, Mark. 14:61]
39 Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika".
39 and the centurion who was standing over-against him, having seen that, having so cried out, he yielded the spirit, said, `Truly this man was Son of God.'
40 Paikalla oli myös naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, toinen Maria, joka oli nuoremman Jaakobin ja Joosefin äiti, sekä Salome. [Luuk. 8:2,3]
40 Ja siellä oli myös naisia taampaa katselemassa. Näiden joukossa olivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakob nuoremman ja Jooseen äiti, ja Salome,
40 And there were also women afar off beholding, among whom was also Mary the Magdalene, and Mary of James the less, and of Joses, and Salome,
41 Jo Galileassa he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Siellä oli monia muitakin naisia, jotka olivat tulleet Jerusalemiin Jeesuksen mukana.
41 jotka hänen ollessaan Galileassa olivat seuranneet ja palvelleet häntä, sekä useita muita, jotka olivat tulleet hänen kanssaan ylös Jerusalemiin.
41 (who also, when he was in Galilee, were following him, and were ministering to him,) and many other women who came up with him to Jerusalem.

Jeesuksen hautaaminen

42 Päivä alkoi olla illassa; oli sapatin aatto, valmistuspäivä. [Matt. 27:57-61; Luuk. 23:50-55; Joh. 19:38-42]
42 Ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä,
42 And now evening having come, seeing it was the preparation, that is, the fore-sabbath,
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote