Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Markus 13

Näytä koko luku
Markus 14

Markus 15 

 Edellinen jae

Pääsiäisateria

12 Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: "Missä tahdot syödä pääsiäisaterian? Minne menemme valmistamaan sen?" [Matt. 26:17-25; Luuk. 22:7-14,21-23; Joh. 13:18-30 : 2. Moos. 12:3-10,18-27; 5. Moos. 16:1-8]
12 Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle: "Mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi?"
12 And the first day of the unleavened food, when they were killing the passover, his disciples say to him, `Where wilt thou, that, having gone, we may prepare, that thou mayest eat the passover?'
13 Jeesus lähetti matkaan kaksi opetuslastaan ja sanoi: "Menkää kaupunkiin. Teitä vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä,
13 Niin hän lähetti kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää kaupunkiin, niin teitä vastaan tulee mies kantaen vesiastiaa; seuratkaa häntä.
13 And he sendeth forth two of his disciples, and saith to them, `Go ye away to the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water, follow him;
14 ja minne hän menee, siellä sanokaa talon isännälle näin: 'Opettaja kysyy, missä on häntä varten huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.'
14 Ja mihin hän menee, sen talon isännälle sanokaa: 'Opettaja sanoo: Missä on minun vierashuoneeni, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?'
14 and wherever he may go in, say ye to the master of the house--The Teacher saith, Where is the guest-chamber, where the passover, with my disciples, I may eat?
15 Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki valmiiksi järjestettynä. Valmistakaa sinne meille ateria."
15 Ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa, valmiiksi laitetun; valmistakaa meille sinne."
15 and he will shew you a large upper room, furnished, prepared--there make ready for us.'
16 Opetuslapset lähtivät matkaan ja tulivat kaupunkiin. Kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut, ja he valmistivat pääsiäisaterian.
16 Niin opetuslapset lähtivät ja tulivat kaupunkiin ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan.
16 And his disciples went forth, and came to the city, and found as he said to them, and they made ready the passover.
17 Illan tultua Jeesus saapui sinne kahdentoista opetuslapsensa kanssa.
17 Ja kun ehtoo tuli, saapui hän sinne niiden kahdentoista kanssa.
17 And evening having come, he cometh with the twelve,
18 Kun he olivat asettuneet aterioimaan, Jeesus sanoi: "Totisesti: yksi teistä kavaltaa minut -- mies, joka syö minun kanssani." [Ps. 41:10]
18 Ja kun he olivat aterialla ja söivät, sanoi Jeesus: "Totisesti minä sanon teille: yksi teistä kavaltaa minut, yksi, joka syö minun kanssani".
18 and as they are reclining, and eating, Jesus said, `Verily I say to you--one of you, who is eating with me--shall deliver me up.'
19 Opetuslapset järkyttyivät ja alkoivat yksi toisensa jälkeen kysellä: "En kai minä?"
19 He tulivat murheellisiksi ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle: "En kaiketi minä?"
19 And they began to be sorrowful, and to say to him, one by one, `Is it I?' and another, `Is it I?'
20 Jeesus vastasi heille: "Yksi teistä kahdestatoista, mies, joka syö samasta vadista kuin minä.
20 Hän sanoi heille: "Yksi teistä kahdestatoista, se, joka kastaa vatiin minun kanssani.
20 And he answering said to them, `One of the twelve who is dipping with me in the dish;
21 Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään."
21 Niin, Ihmisen Poika tosin menee pois, niinkuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta Ihmisen Poika kavalletaan! Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt."
21 the Son of Man doth indeed go, as it hath been written concerning him, but woe to that man through whom the Son of Man is delivered up; good were it to him if that man had not been born.'

Jeesus asettaa ehtoollisen

22 Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Ottakaa, tämä on minun ruumiini." [Matt. 26:26-29; Luuk. 22:14-20; 1. Kor. 11:23-25 : 1. Kor. 14:22-24: Joh. 6:53-56; 1. Kor. 10:16]
22 Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Ottakaa, tämä on minun ruumiini".
22 And as they are eating, Jesus having taken bread, having blessed, brake, and gave to them, and said, `Take, eat; this is my body.'
23 Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä.
23 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille; ja he kaikki joivat siitä.
23 And having taken the cup, having given thanks, he gave to them, and they drank of it--all;
24 Hän sanoi: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. [2. Moos. 24:8; Sak. 9:11; Hepr. 9:15 | Jes. 53:12; Hepr. 9:28]
24 Ja hän sanoi heille: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä.
24 and he said to them, `This is my blood of the new covenant, which for many is being poured out;
25 Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa."
25 Totisesti minä sanon teille: minä en juo enää viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa."
25 verily I say to you, that no more may I drink of the produce of the vine till that day when I may drink it new in the reign of God.'

Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen

26 Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. [Matt. 26:30-35; Luuk. 22:31-34; Joh. 13:36-38 : Ps. 113-118; Luuk. 22:39; Joh. 18:1]
26 Ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.
26 And having sung an hymn, they went forth to the mount of the Olives,
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote