Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Matteus 28

Näytä koko luku
Markus 1

Markus 2 

 Edellinen jae
4 Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. [Ap. t. 13:24, Ap. t. 19:4]
4 niin Johannes Kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi.
4 John came baptizing in the wilderness, and proclaiming a baptism of reformation--to remission of sins,
5 Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.
5 Ja koko Juudean maa ja kaikki jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.
5 and there were going forth to him all the region of Judea, and they of Jerusalem, and they were all baptized by him in the river Jordan, confessing their sins.
6 Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. [Matt. 3:4+]
6 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa.
6 And John was clothed with camel's hair, and a girdle of skin around his loins, and eating locusts and honey of the field,
7 Hän julisti: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. [Matt. 3:11+]
7 Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään.
7 and he proclaimed, saying, `He doth come--who is mightier than I--after me, of whom I am not worthy--having stooped down--to loose the latchet of his sandals;
8 Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä." [Joh. 1:33; Ap. t. 1:5, Ap. t. 2:4, Ap. t. 11:16, Ap. t. 19:2,3]
8 Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä."
8 I indeed did baptize you with water, but he shall baptize you with the Holy Spirit.'

Jeesuksen kaste ja koetus

9 Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. [Matt. 3:13-17; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:29-34 : Matt. 2:23+]
9 Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa.
9 And it came to pass in those days, Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John at the Jordan;
10 Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. [Hes. 1:1; Ap. t. 7:56]
10 Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen.
10 and immediately coming up from the water, he saw the heavens dividing, and the Spirit as a dove coming down upon him;
11 Ja taivaista kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt." [Ps. 2:7; Jes. 42:1; Mark. 9:7; Hepr. 1:5; 2. Piet. 1:17; 1. Joh. 5:9]
11 Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt".
11 and a voice came out of the heavens, `Thou art My Son--the Beloved, in whom I did delight.'
12 Heti sen jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. [Matt. 4:1-11; Luuk. 4:1-13]
12 Kohta sen jälkeen Henki ajoi hänet erämaahan.
12 And immediately doth the Spirit put him forth to the wilderness,
13 Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta. [Matt. 4:2 | Job 1:12; Luuk. 22:31; 2. Kor. 2:11 | 5. Moos. 8:15,16; Ps. 91:13 | Hepr. 1:14]
13 Ja hän oli erämaassa neljäkymmentä päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa; ja enkelit tekivät hänelle palvelusta.
13 and he was there in the wilderness forty days, being tempted by the Adversary, and he was with the beasts, and the messengers were ministering to him.

Jeesus julistaa evankeliumia

14 Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. [Matt. 4:12-17; Luuk. 4:14,15 : Mark. 6:17 | Mark. 1:28, Mark. 15:41; Joh. 1:43; Ap. t. 10:37 | Room. 1:1; 2. Kor. 11:7]
14 Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
14 And after the delivering up of John, Jesus came to Galilee, proclaiming the good news of the reign of God,
15 Hän sanoi: "Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!" [Gal. 4:4 | Dan. 7:14; Mark. 4:11, Mark. 9:47, Mark. 10:14, Mark. 14:25, Mark. 15:43 | Matt. 3:2+]
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".
15 and saying--`Fulfilled hath been the time, and the reign of God hath come nigh, reform ye, and believe in the good news.'

Ensimmäiset opetuslapset

16 Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla; he olivat näet kalastajia. [Matt. 4:18-22; Luuk. 5:1-11; Joh. 1:35-51 : Mark. 3:7-9, Mark. 4:1, Mark. 5:21 | Mark. 1:29 | Joh. 21:3]
16 Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin ja Andreaan, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia.
16 And, walking by the sea of Galilee, he saw Simon, and Andrew his brother, casting a drag into the sea, for they were fishers,
17 Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia."
17 Ja Jeesus sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia".
17 and Jesus said to them, `Come ye after me, and I shall make you to become fishers of men;'
18 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.
18 Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä.
18 and immediately, having left their nets, they followed him.
19 Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä, verkkojaan selvittelemässä. [1. Kun. 19:19-21]
19 Ja käytyään siitä vähän eteenpäin hän näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin venheessä, laittamassa verkkojaan kuntoon.
19 And having gone on thence a little, he saw James of Zebedee, and John his brother, and they were in the boat refitting the nets,
20 Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sebedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.
20 Ja kohta hän kutsui heidät; ja he jättivät isänsä, Sebedeuksen, palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä.
20 and immediately he called them, and, having left their father Zebedee in the boat with the hired servants, they went away after him.

Jeesus Kapernaumin synagogassa

21 He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. [Luuk. 4:31-37 : Matt. 4:13+; Luuk. 4:31; Joh. 6:59]
21 Ja he saapuivat Kapernaumiin; ja hän meni kohta sapattina synagoogaan ja opetti.
21 And they go on to Capernaum, and immediately, on the sabbaths, having gone into the synagogue, he was teaching,
22 Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat*. [Ks. selitystä Matt. 2:4.][ Matt. 7:28,29]
22 Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin kirjanoppineet.
22 and they were astonished at his teaching, for he was teaching them as having authority, and not as the scribes.
23 Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa: [Matt. 12:43; Mark. 3:11, Mark. 5:8, Mark. 6:7, Mark. 9:25; Ap. t. 8:7]
23 Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja se huusi
23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out,
24 "Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!" [Matt. 8:29; Jaak. 2:19]
24 sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä."
24 saying, `Away! what--to us and to thee, Jesus the Nazarene? thou didst come to destroy us; I have known thee who thou art--the Holy One of God.'
25 Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: "Vaiti! Lähde hänestä!"
25 Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä".
25 And Jesus rebuked him, saying, `Be silenced, and come forth out of him,'
26 Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. [Mark. 9:26]
26 Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä.
26 and the unclean spirit having torn him, and having cried with a great voice, came forth out of him,
27 Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee." [Mark. 4:41]
27 Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä."
27 and they were all amazed, so as to reason among themselves, saying, `What is this? what new teaching is this? that with authority also the unclean spirits he commandeth, and they obey him!'
28 Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean.
28 Ja hänen maineensa levisi kohta koko ympäristöön, kaikkialle Galileaan.
28 And the fame of him went forth immediately to all the region, round about, of Galilee.
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote