Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Luukas 16

Näytä koko luku
Luukas 17

Luukas 18 

 Edellinen jae

Milloin Jumalan valtakunta tulee?

20 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: "Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. [Luuk. 19:11, Luuk. 22:18; Ap. t. 1:3,7]
20 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,
20 And having been questioned by the Pharisees, when the reign of God doth come, he answered them, and said, `The reign of God doth not come with observation;
21 Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne."* [Toinen tulkinta:sisäisesti teissä.][ Ap. t. 28:31; Room. 14:17]
21 eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".
21 nor shall they say, Lo, here; or lo, there; for lo, the reign of God is within you.'

Ihmisen Pojan päivä

22 Opetuslapsilleen hän sanoi: "Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen Pojan päivän mutta ette saa nähdä.
22 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: "Tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä Ihmisen Pojan päivää, mutta ette saa nähdä.
22 And he said unto his disciples, `Days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not behold it ;
23 Teille sanotaan silloin: 'Hän on tuolla', ja: 'Hän on täällä', mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. [Matt. 24:23; Mark. 13:21; Luuk. 21:8]
23 Ja teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä.
23 and they shall say to you, Lo, here; or lo, there; ye may not go away, nor follow;
24 Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä. [Matt. 24:27]
24 Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva.
24 for as the lightning that is lightening out of the one part under heaven, to the other part under heaven doth shine, so shall be also the Son of Man in his day;
25 Mutta sitä ennen hänen täytyy kärsiä paljon, ja tämä sukupolvi hylkää hänet. [Luuk. 9:21,22,43,44, Luuk. 18:31]
25 Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi.
25 and first it behoveth him to suffer many things, and to be rejected by this generation.
26 "Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva. [1. Moos. 6:5-7:1; Matt. 24:37-39; 1. Piet. 3:20]
26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
26 `And, as it came to pass in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man;
27 Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki.
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
27 they were eating, they were drinking, they were marrying, they were given in marriage, till the day that Noah entered into the ark, and the deluge came, and destroyed all;
28 On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. [1. Moos. 19:12-17]
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
28 in like manner also, as it came to pass in the days of Lot; they were eating, they were drinking, they were buying, they were selling, they were planting, they were building;
29 Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. [1. Moos. 19:24,25; 5. Moos. 29:22; 2. Piet. 2:6; Juud. 1:7]
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
29 and on the day Lot went forth from Sodom, He rained fire and brimstone from heaven, and destroyed all.
30 "Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.
30 `According to these things it shall be, in the day the Son of Man is revealed;
31 Jos sinä päivänä joku on katolla ja hänen tavaransa ovat sisällä talossa, hänen ei pidä mennä alas noutamaan niitä, ja jos joku on pellolla, hänen ei pidä palata kotiin. [Matt. 24:17,18; Mark. 13:15,16]
31 Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan; ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin.
31 in that day, he who shall be on the house top, and his vessels in the house, let him not come down to take them away; and he in the field, in like manner, let him not turn backward;
32 Muistakaa Lootin vaimoa! [1. Moos. 19:26; Viis. 10:7]
32 Muistakaa Lootin vaimoa!
32 remember the wife of Lot.
33 Joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, on pelastava sen omakseen. [Matt. 10:39+]
33 Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen.
33 Whoever may seek to save his life, shall lose it; and whoever may lose it, shall preserve it.
34 Minä sanon teille: Sinä yönä on kaksi samalla vuoteella: toinen otetaan, toinen jätetään. [Matt. 24:40,41]
34 Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.
34 `I say to you, In that night, there shall be two men on one couch, the one shall be taken, and the other shall be left;
35 Kaksi naista on yhdessä jauhamassa: toinen otetaan, toinen jätetään. [
35 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään."
35 two women shall be grinding at the same place together, the one shall be taken, and the other shall be left;
36 Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään.]"* [Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Vrt. Matt. 24:40.]
 
36 two men shall be in the field, the one shall be taken, and the other left.'
37 "Missä, Herra?" kysyivät opetuslapset. Hän sanoi: "Missä on haaska, sinne kokoontuvat korppikotkat." [Matt. 24:28+]
37 Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle: "Missä, Herra?" Niin hän sanoi heille: "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat".
37 And they answering say to him, `Where, sir?' and he said to them, `Where the body is , there will the eagles be gathered together.'

 Luukas 16

 

Luukas 18 

Copyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote