Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Luukas 1

Näytä koko luku
Luukas 2

Luukas 3 

 Edellinen jae
22 Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, [3. Moos. 12:1-4 | Gal. 4:4]
22 Ja kun heidän puhdistuspäivänsä, Mooseksen lain mukaan, olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen
22 And when the days of their purification were fulfilled, according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem, to present to the Lord,
23 sillä Herran laissa sanotaan näin: "Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle." [2. Moos. 13:1,2,12,13, 2. Moos. 22:28, 2. Moos. 34:19,20; 4. Moos. 3:13]
23 -niinkuin on kirjoitettuna Herran laissa: "Jokainen miehenpuoli, joka avaa äidinkohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi" -
23 as it hath been written in the Law of the Lord, --`Every male opening a womb shall be called holy to the Lord,'
24 Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, "kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa". [3. Moos. 12:6-8]
24 ja uhrataksensa, niinkuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysiä tai kaksi kyyhkysenpoikaa.
24 and to give a sacrifice, according to that said in the Law of the Lord, `A pair of turtle-doves, or two young pigeons.'

Simeon ja Hanna saavat nähdä Jeesuksen

25 Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. [Jes. 40:1; Sak. 1:13]
25 Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.
25 And lo, there was a man in Jerusalem, whose name is Simeon, and this man is righteous and devout, looking for the comforting of Israel, and the Holy Spirit was upon him,
26 Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun.
26 Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.
26 and it hath been divinely told him by the Holy Spirit--not to see death before he may see the Christ of the Lord.
27 Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä,
27 Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan,
27 And he came in the Spirit to the temple, and in the parents bringing in the child Jesus, for their doing according to the custom of the law regarding him,
28 hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi:
28 otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:
28 then he took him in his arms, and blessed God, and he said,
29 -- Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. [1. Moos. 46:30]
29 "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan;
29 `Now Thou dost send away Thy servant, Lord, according to Thy word, in peace,
30 Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, [Luuk. 1:68]
30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,
30 because mine eyes did see Thy salvation,
31 jonka olet kaikille kansoille valmistanut: [Ps. 98:2,3; Jes. 52:10; Luuk. 3:6]
31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä,
31 which Thou didst prepare before the face of all the peoples,
32 valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. [Jes. 42:6, Jes. 46:13, Jes. 49:6; Ap. t. 13:47]
32 valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".
32 a light to the uncovering of nations, and the glory of Thy people Israel.'
33 Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin.
33 Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin.
33 And Joseph and his mother were wondering at the things spoken concerning him,
34 Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: "Tämä lapsi on pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, [Room. 11:11 | Ap. t. 17:6, Ap. t. 21:28, Ap. t. 24:5, Ap. t. 28:22]
34 Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan
34 and Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, `Lo, this one is set for the falling and rising again of many in Israel, and for a sign spoken against--
35 ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset."
35 -ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä-että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi".
35 (and also thine own soul shall a sword pass through) --that the reasonings of many hearts may be revealed.'
36 Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,
36 Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,
36 And there was Anna, a prophetess, daughter of Phanuel, of the tribe of Asher, she was much advanced in days, having lived with an husband seven years from her virginity,
37 mutta nyt hän oli ollut leskenä jo kahdeksankymmenenneljän vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. [1. Tim. 5:5]
37 ja oli nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.
37 and she is a widow of about eighty-four years, who did depart not from the temple, with fasts and supplications serving, night and day,
38 Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. [Jes. 52:9]
38 Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.
38 and she, at that hour, having come in, was confessing, likewise, to the Lord, and was speaking concerning him, to all those looking for redemption in Jerusalem.
39 Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. [Matt. 2:23+]
39 Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin.
39 And when they finished all things, according to the Law of the Lord, they turned back to Galilee, to their city Nazareth;
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2020 Kts. copyright tiedote