Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Luukas 21

Näytä koko luku
Luukas 22

Luukas 23 

 Edellinen jae

Pääsiäisaterian valmistelu

7 Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. [Matt. 26:17-19; Mark. 14:12-16 : 2. Moos. 12:6; 5. Moos. 16:4,6]
7 Niin tuli se happamattoman leivän päivistä, jona pääsiäislammas oli teurastettava.
7 And the day of the unleavened food came, in which it was behoving the passover to be sacrificed,
8 Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen kaupunkiin ja sanoi heille: "Menkää valmistamaan meille pääsiäisateria."
8 Ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen: "Menkää ja valmistakaa meille pääsiäislammas syödäksemme".
8 and he sent Peter and John, saying, `Having gone on, prepare to us the passover, that we may eat;'
9 He kysyivät: "Minne tahdot meidän valmistavan sen?"
9 Niin he kysyivät häneltä: "Mihin tahdot, että valmistamme sen?"
9 and they said to him, `Where wilt thou that we might prepare?'
10 Hän sanoi: "Kun tulette kaupunkiin, teitä vastaan tulee vesiruukkua kantava mies. Seuratkaa häntä. Menkää siihen taloon, johon hän menee,
10 Hän vastasi heille: "Katso, saapuessanne kaupunkiin tulee teitä vastaan mies kantaen vesiastiaa; seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee,
10 And he said to them, `Lo, in your entering into the city, there shall meet you a man, bearing a pitcher of water, follow him to the house where he doth go in,
11 ja sanokaa talon isännälle: 'Opettaja kysyy sinulta, missä on huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.'
11 ja sanokaa talon isännälle: 'Opettaja sanoo sinulle: Missä on vierashuone, syödäkseni siinä pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa?'
11 and ye shall say to the master of the house, The Teacher saith to thee, Where is the guest-chamber where the passover with my disciples I may eat?
12 Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki järjestettynä. Valmistakaa sinne ateria."
12 Niin hän näyttää teille suuren, aterioiville varustetun huoneen yläkerrassa; sinne valmistakaa."
12 and he shall show you a large upper room furnished, there make ready;'
13 He lähtivät matkaan, ja kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut. He valmistivat pääsiäisaterian.
13 Ja he menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan.
13 and they, having gone away, found as he hath said to them, and they made ready the passover.

Pääsiäisateria. Jeesus asettaa ehtoollisen

14 Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. [Matt. 26:26-30; Mark. 14:22-25; 1. Kor. 11:23-25]
14 Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa.
14 And when the hour come, he reclined (at meat), and the twelve apostles with him,
15 Hän sanoi heille: "Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. [Luuk. 24:24,26; Ap. t. 1:3, Ap. t. 3:18]
15 Ja hän sanoi heille: "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennenkuin minä kärsin;
15 and he said unto them, `With desire I did desire to eat this passover with you before my suffering,
16 Sillä minä sanon teille: enää en syö pääsiäisateriaa, ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa." [Luuk. 13:29, Luuk. 14:15]
16 sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennenkuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa".
16 for I say to you, that no more may I eat of it till it may be fulfilled in the reign of God.'
17 Hän otti käsiinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne.
17 Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne.
17 And having taken a cup, having given thanks, he said, `Take this and divide to yourselves,
18 Minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut." [Luuk. 17:20, Luuk. 19:11; Ap. t. 1:3,7]
18 Sillä minä sanon teille: tästedes minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan valtakunta tulee."
18 for I say to you that I may not drink of the produce of the vine till the reign of God may come.'
19 Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." [1. Kor. 10:17]
19 Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."
19 And having taken bread, having given thanks, he brake and gave to them, saying, `This is my body, that for you is being given, this do ye--to remembrance of me.'
20 Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. [2. Moos. 24:8; Jer. 31:31; Hepr. 10:10]
20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.
20 In like manner, also, the cup after the supping, saying, `This cup is the new covenant in my blood, that for you is being poured forth.
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote