Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Joosua 18

Näytä koko luku
Joosua 19

Joosua 20 

 Edellinen jae

Asserin heimon alue

24 Viides arpa lankesi Asserin heimon suvuille.
25 Niiden alueeseen kuuluivat Helkat, Hali, Beten, Aksaf,
26 Alammelek, Amead ja Misal. Lännessä alue ulottui Karmelinvuoreen ja Libnatjokeen.
27 Idässä alue ulottui Bet-Dagoniin, Sebulonin heimon rajalle, ja Jiftah-Elin laakson pohjoispuolelle Bet-Emekiin ja Neieliin. Alueeseen kuuluivat lisäksi pohjoisessa Kabul,
28 Abdon, Rehob, Hammon ja Kana, joka on lähellä suuren Sidonin rajaa.
29 Sieltä raja kulkee Ramaan, josta se jatkuu Tyroksen linnoitetun kaupungin lähelle, kääntyy sitten Hosaan ja päättyy mereen. Muita alueen kaupunkeja ovat Mahaleb, Aksib,
30 Akko, Afek ja Rehob. Kaikkiaan alueeseen kuului kaksikymmentäkaksi kaupunkia ympäristökylineen.
31 Asserin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

Naftalin heimon alue

32 Kuudes arpa lankesi Naftalin heimon suvuille.
33 Niiden alueeseen kuuluivat Helef, Elon- Besaanannim, Adami-Nekeb ja Jabneel. Alue ulottui Lakkumin kautta Jordaniin asti.
34 Lännessä raja kulkee Asnot-Taborista Hukokiin. Etelässä raja sivuaa Sebulonin aluetta, lännessä Asserin aluetta ja idässä Jordanilla Juudan aluetta.
35 Varustettuja kaupunkeja olivat Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret,
36 Adama, Rama, Hasor,
37 Kedes, Edrei, En-Hasor,
38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat ja Bet-Semes, kaikkiaan yhdeksäntoista kaupunkia ympäristökylineen.
39 Naftalin heimon suvut saivat omakseen tämän alueen ja nämä kaupungit sekä niiden ympärillä olevat kylät.

Danin heimon alue

40 Seitsemäs arpa lankesi Danin heimon suvuille.
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote