Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Luukas 24

Näytä koko luku
Johannes 1

Johannes 2 

 Edellinen jae
6 Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. [Mark. 11:30]
6 Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.
6 There came a man--having been sent from God--whose name is John,
7 Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen.
7 Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.
7 this one came for testimony, that he might testify about the Light, that all might believe through him;
8 Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.
8 Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.
8 that one was not the Light, but--that he might testify about the Light.
9 Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
9 Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
9 He was the true Light, which doth enlighten every man, coming to the world;
10 Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä.
10 Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
10 in the world he was, and the world through him was made, and the world did not know him:
11 Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
11 to his own things he came, and his own people did not receive him;
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. [Room. 8:15; Gal. 3:26, Gal. 4:5,6; Ef. 1:5; 1. Joh. 3:1]
12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
12 but as many as did receive him to them he gave authority to become sons of God--to those believing in his name,
13 He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. [Joh. 3:5; Jaak. 1:18; 1. Piet. 1:23; 1. Joh. 5:4]
13 jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
13 who--not of blood nor of a will of flesh, nor of a will of man but--of God were begotten.
14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. [Mark. 1:11+ | Kol. 2:9; 1. Tim. 3:16; 1. Joh. 1:1-3]
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
14 And the Word became flesh, and did tabernacle among us, and we beheld his glory, glory as of an only begotten of a father, full of grace and truth.
15 Johannes todisti hänestä ja huusi: "Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua."
15 Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."
15 John doth testify concerning him, and hath cried, saying, `This was he of whom I said, He who after me is coming, hath come before me, for he was before me;'
16 Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, armoa armon lisäksi. [Room. 5:17; Kol. 2:10]
16 Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle.
16 and out of his fulness did we all receive, and grace over-against grace;
17 Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. [Gal. 3:19+]
17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.
17 for the law through Moses was given, the grace and the truth through Jesus Christ did come;
18 Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. [Matt. 11:27; Joh. 7:28,29]
18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.
18 God no one hath ever seen; the only begotten Son, who is on the bosom of the Father--he did declare.

Johannes Kastajan todistus

19 Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?" [Matt. 3:1-12; Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18 : Joh. 5:33]
19 Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?"
19 And this is the testimony of John, when the Jews sent out of Jerusalem priests and Levites, that they might question him, `Who art thou?'
20 Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: [Joh. 3:28; Ap. t. 13:25]
20 Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus".
20 and he confessed and did not deny, and confessed--`I am not the Christ.'
21 "En minä ole Messias." "Mikä sitten?" he kysyivät. "Oletko Elia?" "En ole", Johannes vastasi. "Oletko se luvattu profeetta?" Hän vastasi: "En." [Mal. 3:23 | 5. Moos. 18:15]
21 Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole". "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En".
21 And they questioned him, `What then? Elijah art thou?' and he saith, `I am not.' --`The prophet art thou?' and he answered, `No.'
22 Silloin he sanoivat: "Kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?"
22 Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?"
22 They said then to him, `Who art thou, that we may give an answer to those sending us? what dost thou say concerning thyself?'
23 Johannes vastasi: "Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: 'Tasoittakaa Herralle tie!' Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut." [Jes. 40:3; Mark. 1:3]
23 Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut."
23 He said, `I am a voice of one crying in the wilderness: Make straight the way of the Lord, as said Isaiah the prophet.'
24 Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia*. [Ks. selitystä Matt. 3:7.]
24 Ja lähetetyt olivat fariseuksia;
24 And those sent were of the Pharisees,
25 He kysyivät häneltä: "Miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia etkä se profeetta?"
25 ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?"
25 and they questioned him and said to him, `Why, then, dost thou baptize, if thou art not the Christ, nor Elijah, nor the prophet?'
26 Johannes vastasi: "Minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne, [Mark. 1:7,8]
26 Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne.
26 John answered them, saying, `I baptize with water, but in midst of you he hath stood whom ye have not known, this one it is who is coming after me, who hath been before me,
27 hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja."
27 Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään."
27 of whom I am not worthy that I may loose the cord of his sandal.'
28 Tämä tapahtui Jordanin tuolla puolen, Betaniassa, missä Johannes oli kastamassa.
28 Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa.
28 These things came to pass in Bethabara, beyond the Jordan, where John was baptizing,

Jumalan Karitsa

29 Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! [Matt. 3:13-17; Mark. 1:9-11; Luuk. 3:21,22 : 1. Kor. 5:7+ | Matt. 1:21+]
29 Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!
29 on the morrow John seeth Jesus coming unto him, and saith, `Lo, the Lamb of God, who is taking away the sin of the world;
30 Hän on se, josta sanoin: 'Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.'
30 Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'.
30 this is he concerning whom I said, After me doth come a man, who hath come before me, because he was before me:
31 Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on."
31 Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan."
31 and I knew him not, but, that he might be manifested to Israel, because of this I came with the water baptizing.
32 Johannes todisti: "Minä olen nähnyt, kuinka Henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. [Matt. 3:16]
32 Ja Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niinkuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä.
32 And John testified, saying--`I have seen the Spirit coming down, as a dove, out of heaven, and it remained on him;
33 Minäkään en häntä tuntenut. Mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä Hengellä.' [Mark. 1:8]
33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä'.
33 and I did not know him, but he who sent me to baptize with water, He said to me, On whomsoever thou mayest see the Spirit coming down, and remaining on him, this is he who is baptizing with the Holy Spirit;
34 Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan Poika." [Matt. 3:17]
34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."
34 and I have seen, and have testified, that this is the Son of God.'

Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset

35 Seuraavana päivänä Johannes oli samassa paikassa, ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan. [Matt. 4:18-22; Mark. 1:16-20; Luuk. 5:1-11]
35 Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen opetuslapsistansa.
35 On the morrow, again, John was standing, and two of his disciples,
36 Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: "Katsokaa: Jumalan Karitsa!"
36 Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"
36 and having looked on Jesus walking, he saith, `Lo, the Lamb of God;'
37 Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta.
37 Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan ja seurasivat Jeesusta.
37 and the two disciples heard him speaking, and they followed Jesus.
38 Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi: "Mitä te haluatte?" He vastasivat: "Rabbi" -- se merkitsee: opettaja -- "missä sinä asut?"
38 Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan sanoi heille: "Mitä te etsitte?" He vastasivat hänelle: "Rabbi" -se on käännettynä: opettaja-"missä sinä majailet?"
38 And Jesus having turned, and having beheld them following, saith to them, `What seek ye?' and they said to them, `Rabbi, (which is, being interpreted, Teacher,) where remainest thou?'
39 "Tulkaa, niin näette", Jeesus sanoi. He menivät ja näkivät hänen majapaikkansa, ja he jäivät hänen seuraansa lopuksi päivää. Ilta oli tulossa, oli noin kymmenes tunti.* [Ks. selitystä Matt. 20:3.]
39 Hän sanoi heille: "Tulkaa ja katsokaa". Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen tykönään sen päivän. Silloin oli noin kymmenes hetki.
39 He saith to them, `Come and see;' they came, and saw where he doth remain, and with him they remained that day and the hour was about the tenth.
40 Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli.
40 Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta.
40 Andrew, the brother of Simon Peter, was one of the two who heard from John, and followed him;
41 Hän etsi ensiksi käsiinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan!" -- se merkitsee: Voidellun.* [Ks. selitystä Matt. 2:4.]
41 Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan", se on käännettynä: Kristus.
41 this one doth first find his own brother Simon, and saith to him, `We have found the Messiah,' (which is, being interpreted, The Anointed,)
42 Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas" -- se merkitsee: Kallio.* [Sekä arameankielinen nimi Keefas että kreikkalaisperäinen Pietari pohjautuvat kalliota merkitsevään sanaan.][Matt. 16:18; Ef. 2:20 | 1. Kor. 1:12]
42 Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas", joka käännettynä on Pietari.
42 and he brought him unto Jesus: and having looked upon him, Jesus saith, `Thou art Simon, the son of Jonas, thou shalt be called Cephas,' (which is interpreted, A rock.)
43 Seuraavana päivänä, ollessaan lähdössä Galileaan, Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." [Mark. 1:14]
43 Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua".
43 On the morrow, he willed to go forth to Galilee, and he findeth Philip, and saith to him, `Be following me.'
44 Filippus oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari.
44 Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista.
44 And Philip was from Bethsaida, of the city of Andrew and Peter;
45 Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista." [5. Moos. 18:18; Matt. 2:23, Matt. 21:11; Ap. t. 3:22,23]
45 Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista".
45 Philip findeth Nathanael, and saith to him, `Him of whom Moses wrote in the Law, and the prophets, we have found, Jesus the son of Joseph, who is from Nazareth;'
46 "Nasaretistako?" Natanael kysyi. "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" "Tule, niin näet", sanoi Filippus.
46 Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso".
46 and Nathanael said to him, `Out of Nazareth is any good thing able to be?' Philip said to him, `Come and see.'
47 Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi: "Siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!"
47 Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!"
47 Jesus saw Nathanael coming unto him, and he saith concerning him, `Lo, truly an Israelite, in whom guile is not;'
48 "Mistä sinä minut tunnet?" kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle: "Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla."
48 Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut".
48 Nathanael saith to him, `Whence me dost thou know?' Jesus answered and said to him, `Before Philip's calling thee--thou being under the fig-tree--I saw thee.'
49 Natanael sanoi: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!" [Matt. 16:16, Matt. 27:42; Joh. 6:69]
49 Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas".
49 Nathanael answered and saith to him, `Rabbi, thou art the Son of God, thou art the king of Israel.'
50 Jeesus sanoi hänelle: "Uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä."
50 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sentähden, että minä sanoin sinulle: 'minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat."
50 Jesus answered and said to him, `Because I said to thee, I saw thee under the fig-tree, thou dost believe; greater things than these thou shalt see;'
51 Ja hän jatkoi: "Totisesti, totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika* on." [Ks. selitystä Matt. 16:13.][ 1. Moos. 28:12]
51 Ja hän sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle."
51 and he saith to him, `Verily, verily, I say to you, henceforth ye shall see the heaven opened, and the messengers of God going up and coming down upon the Son of Man.'

 Luukas 24

 

Johannes 2 

Copyright © 2001-2020 Kts. copyright tiedote