Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Mooseksen kirja 24

Näytä koko luku
1. Mooseksen kirja 25

1. Mooseksen kirja 26 

 Edellinen jae
5 Abraham antoi koko omaisuutensa Iisakille. [1. Moos. 24:36]
5 Ja Aabraham antoi kaiken omaisuutensa Iisakille.
5 And Abraham giveth all that he hath to Isaac;
6 Sivuvaimojensa pojille hän antoi lahjoja, ja hän lähetti heidät vielä eläessään itään Kedemin maahan, pois poikansa Iisakin tieltä.
6 Mutta sivuvaimojensa pojille Aabraham antoi lahjoja; ja hän lähetti heidät vielä eläessänsä pois poikansa Iisakin luota itään päin, Itäiselle maalle.
6 and to the sons of the concubines whom Abraham hath, Abraham hath given gifts, and sendeth them away from Isaac his son (in his being yet alive) eastward, unto the east country.

Abrahamin kuolema

7 Abraham eli kaikkiaan sataseitsemänkymmentäviisi vuotta.
7 Tämä on Aabrahamin elinvuosien luku: sata seitsemänkymmentä viisi vuotta.
7 And these are the days of the years of the life of Abraham, which he lived, a hundred and seventy and five years;
8 Sitten hän kuoli rauhallisen vanhuuden jälkeen korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saanee- na, ja hänet otettiin isiensä luo. [1. Moos. 15:15]
8 Ja Aabraham vaipui kuolemaan korkeassa iässä, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena, ja tuli otetuksi heimonsa tykö.
8 and Abraham expireth, and dieth in a good old age, aged and satisfied, and is gathered unto his people.
9 Hänen poikansa Iisak ja Ismael hautasivat hänet Makpelan luolaan, joka sijaitsi heettiläisen Efronin, Soharin pojan, vainiolla Mamresta itään.
9 Ja hänen poikansa Iisak ja Ismael hautasivat hänet Makpelan luolaan, heettiläisen Efronin, Sooharin pojan, vainiolle, joka on itään päin Mamresta,
9 And Isaac and Ishmael his sons bury him at the cave of Machpelah, at the field of Ephron, son of Zoar the Hittite, which is before Mamre--
10 Tämän vainion Abraham oli ostanut heettiläisiltä, ja sinne on haudattu Abraham ja hänen vaimonsa Saara. [1. Moos. 23:20]
10 sille vainiolle, jonka Aabraham oli ostanut heettiläisiltä; siihen haudattiin Aabraham ja hänen vaimonsa Saara.
10 the field which Abraham bought from the sons of Heth--there hath Abraham been buried, and Sarah his wife.
11 Abrahamin kuol- tua Jumalan siunaus seurasi hänen poikaansa Iisakia. Iisak jäi asumaan Lahai-Roin kaivon tienoille. [1. Moos. 16:14, 1. Moos. 24:62]
11 Ja Aabrahamin kuoltua Jumala siunasi hänen poikaansa Iisakia. Ja Iisak asui Lahai-Roin kaivon tienoilla.
11 And it cometh to pass after the death of Abraham, that God blesseth Isaac his son; and Isaac dwelleth by the Well of the Living One, my Beholder.

Ismaelin jälkeläiset

12 Tässä on Abrahamin pojan Ismaelin sukuluettelo, hänen, jonka Saaran egyptiläinen orjatar Hagar synnytti Abrahamille.
12 Ja tämä on kertomus Ismaelin suvusta, Aabrahamin pojan, jonka Saaran egyptiläinen orjatar Haagar synnytti Aabrahamille.
12 And these are births of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's handmaid, hath borne to Abraham;
13 Nämä olivat Ismaelin pojat ikäjärjestyksessä lueteltuina: Ismaelin esikoinen oli Nebajot, ja hänen muut poikansa olivat Kedar, Adbeel, Mibsam, [1. Aik. 1:29-31]
13 Nämä ovat Ismaelin poikien nimet heidän nimiensä ja polveutumisensa mukaan: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsam,
13 and these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their births: first-born of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
14 Misma, Duma, Massa,
14 Misma, Duuma, Massa,
14 and Mishma, and Dumah, and Massa,
15 Hadad, Tema, Jetur, Nafis ja Kedma.
15 Hadad, Teema, Jetur, Naafis ja Keedma.
15 Hadar, and Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah:
16 Nämä olivat Ismaelin pojat, kahdentoista heimokunnan päälliköt, ja heidän mukaansa annettiin nimet myös heidän kylilleen ja leiripaikoilleen. [1. Moos. 16:10+]
16 Nämä ovat Ismaelin pojat ja nämä heidän nimensä heidän kyliensä ja leiripaikkojensa mukaan, kaksitoista ruhtinasta heimokuntineen.
16 these are sons of Ishmael, and these their names, by their villages, and by their towers; twelve princes according to their peoples.
17 Ismael eli kaikkiaan satakolmekymmentäseitsemän vuotta. Sitten hän kuoli ja hänet otettiin isiensä luo.
17 Ja tämä on Ismaelin elinvuosien luku: sata kolmekymmentä seitsemän vuotta; ja hän vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö.
17 And these are the years of the life of Ishmael, a hundred and thirty and seven years; and he expireth, and dieth, and is gathered unto his people;
18 Ismaelin suvun asuma-alue ulottui Havilasta aina Suriin, joka on Egyptistä itään Assurin suun- nalla. Ja Ismael joutui alinomaa vastakkain veljien- sä kanssa. [1. Moos. 16:12]
18 Ja he asuivat Havilasta aina Suuriin asti, joka on Egyptistä itään päin Assyriaan mentäessä. Hän kävi kaikkien veljiensä kimppuun.
18 and they tabernacle from Havilah unto Shur, which is before Egypt, in thy going towards Asshur; in the presence of all his brethren hath he fallen.

Esaun ja Jaakobin syntymä

19 Tämä on kertomus Abrahamin pojan Iisakin suvusta. Abrahamille syntyi Iisak.
19 Ja tämä on kertomus Iisakin, Aabrahamin pojan, suvusta. Aabrahamille syntyi Iisak.
19 And these are births of Isaac, Abraham's son: Abraham hath begotten Isaac;
20 Iisak oli nelikymmenvuotias ottaessaan vaimokseen Rebekan, joka oli Mesopotamiassa asuvan aramealaisen Betuelin tytär ja Labanin sisar. [1. Moos. 24:67]
20 Ja Iisak oli neljänkymmenen vuoden vanha, kun hän otti vaimokseen Rebekan, joka oli aramilaisen Betuelin tytär Mesopotamiasta ja aramilaisen Laabanin sisar.
20 and Isaac is a son of forty years in his taking Rebekah, daughter of Bethuel the Aramaean, from Padan-Aram, sister of Laban the Aramaean, to him for a wife.
21 Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Herra kuuli hänen rukouksensa, ja Rebekka tuli raskaaksi. [1. Moos. 11:30, 1. Moos. 29:31]
21 Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi.
21 And Isaac maketh entreaty to Jehovah before his wife, for she is barren: and Jehovah is entreated of him, and Rebekah his wife conceiveth,
22 Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa, ja hän sanoi: "Miksi minulle pitää sattua tällaista?" Hän meni kysymään neuvoa Herralta,
22 Ja lapset sysäsivät toisiaan hänen kohdussansa. Niin hän sanoi: "Jos näin käy, minkätähden minä elän?" Ja hän meni kysymään Herralta.
22 and the children struggle together within her, and she saith, `If it is right--why am I thus?' and she goeth to seek Jehovah.
23 ja Herra sanoi: -- Kaksi kansaa on kohdussasi, kaksi heimoa sinusta haarautuu. Toinen heimo on toista vahvempi, vanhempi on palveleva nuorempaa. [2. Sam. 8:14; Mal. 1:2,3; Room. 9:12]
23 Ja Herra sanoi hänelle: "Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa".
23 And Jehovah saith to her, `Two nations are in thy womb, and two peoples from thy bowels are parted; and the one people than the other people is stronger; and the elder doth serve the younger.'
24 Aikanaan Rebekka synnytti kaksoset.
24 Kun hänen synnyttämisensä aika oli tullut, katso, hänen kohdussaan oli kaksoiset.
24 And her days to bear are fulfilled, and lo, twins are in her womb;
25 Ensimmäisenä syntynyt oli iholtaan punaruskea ja kauttaaltaan karvainen kuin vuohenkarvaviitta, ja hän sai nimen Esau*. [Nimi Esau merkitsee 'karvainen', ja hänen myöhemmän asuinpaikkansa Seirin nimi viittaa sekin 'karvaiseen'. Häntä kutsutaan myös Edomiksi eli 'punaiseksi' tai 'ruskeaksi'.]
25 Joka ensiksi tuli hänen kohdustaan, oli ruskea ja yliyltään niinkuin karvainen vaippa; sentähden pantiin hänelle nimeksi Eesau.
25 and the first cometh out all red as a hairy robe, and they call his name Esau;
26 Sitten syntyi hänen veljensä, ja hän piti kädellään kiinni Esaun kantapäästä; siksi hän sai nimen Jaakob*. Iisak oli heidän syntyessään kuusikymmenvuotias. [Nimi Jaakob muistuttaa sekä heprean sanaa 'kantapää' että sanaa 'hän pettää' (ks. 27:36).][Hoos. 12:4]
26 Senjälkeen tuli ulos hänen veljensä, ja hän piti kädellään Eesaun kantapäästä. Ja hänelle pantiin nimeksi Jaakob. Iisak oli kuudenkymmenen vuoden vanha heidän syntyessänsä.
26 and afterwards hath his brother come out, and his hand is taking hold on Esau's heel, and one calleth his name Jacob; and Isaac is a son of sixty years in her bearing them.

Esau myy esikoisoikeutensa

27 Kun pojat varttuivat, Esausta tuli taitava metsästäjä ja erämies, mutta Jaakob oli rauhallinen ja viihtyi kotosalla.
27 Ja pojat kasvoivat suuriksi, ja Eesausta tuli taitava metsästäjä, aron mies; Jaakob sitä vastoin oli hiljainen mies, joka pysyi kotosalla.
27 And the youths grew, and Esau is a man acquainted with hunting, a man of the field; and Jacob is a plain man, inhabiting tents;
28 Koska Iisak söi mielellään riistaa, hän rakasti enemmän Esauta, mutta Rebekalle oli Jaakob rakkaampi.
28 Iisak rakasti enemmän Eesauta, sillä hän söi mielellänsä metsänriistaa, mutta Rebekka rakasti enemmän Jaakobia.
28 and Isaac loveth Esau, for his hunting is in his mouth; and Rebekah is loving Jacob.
29 Kerran, kun Jaakob valmisti keittoa, Esau tuli väsyneenä metsästysretkeltään
29 Kerran, kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Eesau kedolta nälästä nääntyneenä.
29 And Jacob boileth pottage, and Esau cometh in from the field, and he is weary;
30 ja sanoi Jaakobil- le: "Anna vähän tuota ruskeaa, tuota ruskeaa keit- toa, minä olen ihan lopussa." Tästä syystä hän sai nimen Edom*. [Ks. selitystä jakeeseen 25:25.]
30 Ja Eesau sanoi Jaakobille: "Anna minun särpiä tuota ruskeata, tuota ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä nääntynyt". Sentähden hän sai nimen Edom.
30 and Esau saith unto Jacob, `Let me eat, I pray thee, some of this red red thing, for I am weary;' therefore hath one called his name Edom Red ;
31 Mutta Jaakob sanoi: "Myy minulle ensin esikoisuutesi." [5. Moos. 21:17]
31 Mutta Jaakob sanoi: "Myy minulle ensin esikoisuutesi".
31 and Jacob saith, `Sell to-day thy birthright to me.'
32 Esau sanoi: "Minä varmaan kohta kuolen. Mitä hyötyä minulle on esikoisuudes- ta?"
32 Eesau vastasi: "Katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen?"
32 And Esau saith, `Lo, I am going to die, and what is this to me--birthright?'
33 Jaakob sanoi: "Vanno minulle ensin." Niin Esau vannoi ja myi Jaakobille esikoisuutensa.
33 Jaakob sanoi: "Vanno minulle ensin". Ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa Jaakobille.
33 and Jacob saith, `Swear to me to-day:' and he sweareth to him, and selleth his birthright to Jacob;
34 Sitten Jaakob antoi hänelle leipää ja papu- keittoa, ja Esau söi ja joi, nousi ja meni tiehensä. Niin vähäarvoisena hän piti esikoisuuttaan. [Hepr. 12:16]
34 Ja Jaakob antoi Eesaulle leipää ja hernekeittoa. Ja hän söi ja joi, nousi ja meni matkoihinsa. Niin halpana Eesau piti esikoisuutensa.
34 and Jacob hath given to Esau bread and pottage of lentiles, and he eateth, and drinketh, and riseth, and goeth; and Esau despiseth the birthright.

 1. Mooseksen kirja 24

 

1. Mooseksen kirja 26 

Copyright © 2001-2020 Kts. copyright tiedote