Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 2. Kuninkaiden kirja 25

Näytä koko luku
1. Aikakirja 1

1. Aikakirja 2 

 Edellinen jae
5 Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras. [1. Moos. 10:1-32]
6 Gomerin pojat olivat Askenas, Difat ja Togarma.
7 Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään.
8 Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan.
9 Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.
10 Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä.
11 Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
12 patrosilaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset.
13 Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het.
14 Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,
15 hivviläiset, arkilaiset, siniläiset,
16 arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset.
17 Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram. Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mesek.
18 Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber.
19 Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, sillä hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan,* ja hänen veljensä nimi oli Joktan. [Nimi Peleg tulee heprean sanasta 'jakaantua', 'hajaantua'.]
20 Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,
21 Hadoram, Usal, Dikla,
22 Ebal, Abimael, Saba,
23 Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä.
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2020 Kts. copyright tiedote