header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.


Kiusaaja koettelee Jeesusta

1 Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. 4:1-11:[ Mark. 1:12,13; Luuk. 4:1-13 : Matt. 26:36-46; Luuk. 22:28; Joh. 12:27; Hepr. 2:18, 4:15, 5:8]
2 Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. [2. Moos. 34:28]
3 Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi." [Matt. 27:40]
4 Mutta Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.'" [5. Moos. 8:3+; Viis. 16:26]
5 Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle.
6 Hän sanoi Jeesukselle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.'" [Ps. 91:11,12+]
7 Jeesus vastasi hänelle: "On myös kirjoitettu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'" [5. Moos. 6:16+]
8 Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston
9 ja sanoi: "Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua."
10 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'" [Matt. 16:23 | 5. Moos. 6:13, 10:20]
11 Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. [Matt. 26:53; Luuk. 22:43; Hepr. 1:14]

Jeesus siirtyy Galileaan

12 Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. 4:12-17:[ Mark. 1:14,15; Luuk. 4:14,15 : Matt. 11:2, 14:3; Luuk. 3:20; Joh. 3:24]
13 Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. [Matt. 8:5, 11:23, 17:24; Mark. 1:21, 2:1, 9:33; Luuk. 4:23; Joh. 2:12, 4:46, 6:17]
14 Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana:
15 -- Sebulonin maa ja Naftalin maa, Meren tie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea -- 4:15,16:[ Jes. 8:23, 9:1+; Luuk. 1:79]
16 kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus.
17 Tästä lähtien Jeesus julisti: "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!" [Matt. 3:2+]

Ensimmäiset opetuslapset

18 Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. 4:18-22:[ Mark. 1:16-20; Luuk. 5:1-11 : Joh. 1:35-42]
19 Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia." [Matt. 13:47]
20 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. [Matt. 19:27]
21 Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sebedeuksen pojat. He olivat veneessä isänsä Sebedeuksen kanssa verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heidätkin.
22 He jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jeesuksen maine leviää

23 Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. 4:23-25:[ Mark. 1:39; Luuk. 4:44 : Matt. 9:35; Mark. 3:10; Luuk. 6:18,19]
24 Hänen maineensa levisi sieltä koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset -- niin pahojen henkien vaivaamat kuin kuunvaihetautiset* ja halvaantuneetkin -- ja hän paransi heidät. [Kuunvaihetaudiksi sanottiin sairautta, joka ilmeni kouristus- ja kaatumakohtauksina. Kohtausten uskottiin liittyvän kuun vaiheisiin.]
25 Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Heitä oli lähtenyt Galileasta ja Dekapoliin alueelta, Jerusalemista ja Juudeasta sekä Jordanin toiselta puolen. [Mark. 3:7,8; Luuk. 6:17]