header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.


Johannes Kastajan mestaus

1 Noihin aikoihin neljännesruhtinas Herodes* kuuli Jeesuksesta. [Neljännesruhtinas Herodes Antipas.] [14:1-12: Mark. 6:14-29 : Mark. 14:1,2: Luuk. 9:7-9 : Luuk. 3:1]
2 Hän sanoi hovimiehilleen: "Se on Johannes Kastaja. Hän on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat."
3 Herodes näet oli pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja heittänyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden, 14:3,4:[ Luuk. 3:19,20]
4 sillä Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa elää hänen kanssaan." [3. Moos. 20:21]
5 Herodes olisi halunnut surmata Johanneksen mutta pelkäsi kansaa, joka piti Johannesta profeettana. [Matt. 21:26]
6 Sitten Herodes vietti syntymäpäiviään ja Herodiaan tytär tanssi vieraille. Tyttö miellytti Herodesta niin,
7 että tämä valalla vannoen lupasi antaa hänelle mitä hän vain pyytäisi.
8 Äitinsä yllytyksestä tyttö sanoi: "Anna minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pää."
9 Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän käski täyttää pyynnön.
10 Hän lähetti vankilaan sanan ja käski mestata Johanneksen.
11 Tämän pää tuotiin vadilla ja annettiin tytölle, ja tyttö vei sen äidilleen.
12 Johanneksen opetuslapset tulivat sitten hakemaan ruumiin ja hautasivat sen. Sen jälkeen he menivät kertomaan Jeesukselle, mitä oli tapahtunut.

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä

13 Kuultuaan tästä Jeesus lähti veneellä autiolle seudulle yksinäisyyteen. Mutta tieto levisi, ja kaupungeista lähti paljon väkeä maitse hänen peräänsä. 14:13-21:[ Mark. 6:30-44; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15]
14 Kun hän veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli ja hän paransi kaikki sairaat. [Matt. 9:36+]
15 Illan suussa opetuslapset menivät hänen luokseen ja sanoivat: "Tämä on asumatonta seutua, ja päivä on jo pitkällä. Lähetä ihmiset pois, että he menisivät kyliin ostamaan itselleen ruokaa."
16 Mutta Jeesus sanoi: "Ei heidän tarvitse mihinkään mennä. Antakaa te heille syötävää."
17 "Ei meillä ole mukana muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa", he vastasivat.
18 "Tuokaa ne tänne minulle", sanoi Jeesus.
19 Hän käski väkijoukon asettua nurmelle. Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, ja opetuslapset jakoivat ne väelle. [Matt. 15:36, 26:26; Mark. 6:41+]
20 Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin kaksitoista täyttä korillista. [2. Kun. 4:44]
21 Syömässä oli noin viisituhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia.

Jeesus kävelee veden päällä

22 Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltäkäsin, sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. 14:22-33:[ Mark. 6:45-52; Joh. 6:16-21]
23 Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. [Luuk. 6:12]
24 Vene oli jo hyvän matkan* päässä rannasta ja ponnisteli aallokossa vastatuuleen. [Alkutekstissä "monen stadionin". Stadion on kreikkalainen pituusmitta, 192 metriä.]
25 Neljännen yövartion* aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. [Roomalaisen käytännön mukaan yö jaettiin neljään kolmituntiseen vartioon. Neljäs yövartio oli noin kello 3--6 aamulla.] [Job 9:8]
26 Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. [Luuk. 24:37]
27 Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: "Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö."
28 Silloin Pietari sanoi hänelle: "Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin."
29 "Tule!" sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo.
30 Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. "Herra, pelasta minut!" hän huusi. [Matt. 8:25,26]
31 Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi: "Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?"
32 Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi.
33 Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat: "Sinä olet todella Jumalan Poika." [Matt. 16:16]

Sairaat parantuvat

34 Päästyään järven yli he nousivat maihin Gennesaretissa. 14:34-36:[ Mark. 6:53-56]
35 Kun seudun ihmiset huomasivat, kuka oli tullut, he lähettivät sanan joka puolelle, ja niin kaikki sairaat tuotiin Jeesuksen luo.
36 He pyysivät saada edes koskettaa hänen viittansa tupsua, ja kaikki, jotka sitä koskettivat, parantuivat. [Matt. 9:20+]