header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.


Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan

1 Oli kaksi päivää pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan. Ylipapit ja lainopettajat miettivät, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. 14:1,2:[ Matt. 26:1-5; Luuk. 22:1,2; Joh. 11:45-53]
2 "Ei kuitenkaan kesken juhlan", he sanoivat, "ettei kansa ala mellakoida."

Jeesus voidellaan Betaniassa

3 Kun Jeesus oli Betaniassa aterialla spitaalia sairastaneen Simonin talossa, sinne tuli nainen, jolla oli alabasteripullossa aitoa, hyvin kallista nardusöljyä. Hän rikkoi pullon ja vuodatti öljyn Jeesuksen päähän. 14:3-9:[ Matt. 26:6-13; Joh. 12:1-8 : Mark. 11:1 | Luuk. 7:37,38]
4 Jotkut paheksuivat tätä ja sanoivat toisilleen: "Millaista voiteen haaskausta!
5 Sen olisi voinut myydä ja antaa rahat köyhille. Olisi siitä ainakin kolmesataa denaaria saanut." He moittivat naista ankarin sanoin.
6 Mutta Jeesus sanoi: "Antakaa hänen olla. Miksi te pahoitatte hänen mielensä? Hän teki minulle hyvän teon.
7 Köyhät teillä on luonanne aina, ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei aina ole. [5. Moos. 15:11]
8 Hän teki minkä voi. Hän voiteli edeltäkäsin minun ruumiini hautaamista varten. [Mark. 16:1; Joh. 19:40]
9 Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki."

Juudas kavaltaa Jeesuksen

10 Juudas Iskariot, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, meni ylipappien luo kavaltaakseen Jeesuksen heille. 14:10,11:[ Matt. 26:14-16; Luuk. 22:3-6]
11 He ilahtuivat kuulemastaan ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Juudas etsi nyt sopivaa tilaisuutta toimittaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä.

Pääsiäisateria

12 Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: "Missä tahdot syödä pääsiäisaterian? Minne menemme valmistamaan sen?" 14:12-21:[ Matt. 26:17-25; Luuk. 22:7-14,21-23; Joh. 13:18-30 : 2. Moos. 12:3-10,18-27; 5. Moos. 16:1-8]
13 Jeesus lähetti matkaan kaksi opetuslastaan ja sanoi: "Menkää kaupunkiin. Teitä vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä,
14 ja minne hän menee, siellä sanokaa talon isännälle näin: 'Opettaja kysyy, missä on häntä varten huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.'
15 Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki valmiiksi järjestettynä. Valmistakaa sinne meille ateria."
16 Opetuslapset lähtivät matkaan ja tulivat kaupunkiin. Kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut, ja he valmistivat pääsiäisaterian.
17 Illan tultua Jeesus saapui sinne kahdentoista opetuslapsensa kanssa.
18 Kun he olivat asettuneet aterioimaan, Jeesus sanoi: "Totisesti: yksi teistä kavaltaa minut -- mies, joka syö minun kanssani." [Ps. 41:10]
19 Opetuslapset järkyttyivät ja alkoivat yksi toisensa jälkeen kysellä: "En kai minä?"
20 Jeesus vastasi heille: "Yksi teistä kahdestatoista, mies, joka syö samasta vadista kuin minä.
21 Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään."

Jeesus asettaa ehtoollisen

22 Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Ottakaa, tämä on minun ruumiini." 14:22-25:[ Matt. 26:26-29; Luuk. 22:14-20; 1. Kor. 11:23-25 : 1. Kor. 14:22-24: Joh. 6:53-56; 1. Kor. 10:16]
23 Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä.
24 Hän sanoi: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. [2. Moos. 24:8; Sak. 9:11; Hepr. 9:15 | Jes. 53:12; Hepr. 9:28]
25 Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa."

Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen

26 Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. 14:26-31:[ Matt. 26:30-35; Luuk. 22:31-34; Joh. 13:36-38 : 113-118; Ps. Luuk. 22:39; Joh. 18:1]
27 Jeesus sanoi heille: "Te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: 'Minä lyön paimenen maahan, ja lampaat joutuvat hajalle.' [Sak. 13:7+; Joh. 16:32]
28 Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan." [Mark. 16:7]
29 Silloin Pietari sanoi hänelle: "Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en."
30 Jeesus vastasi: "Totisesti: tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut." [Mark. 14:72]
31 Mutta Pietari vakuutti entistä lujemmin: "Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä." Samaa vakuuttivat kaikki muutkin.

Jeesus rukoilee Getsemanessa

32 He tulivat Getsemane-nimiseen paikkaan, ja Jeesus sanoi opetuslapsille: "Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä rukoilen." 14:32-42:[ Matt. 26:36-46; Luuk. 22:40-46]
33 Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen hän otti mukaansa. Hän alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. [Mark. 5:37+]
34 Hän sanoi heille: "Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa." [Ps. 42:6,12, 43:5; Joh. 12:27]
35 Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse.
36 Hän sanoi: "Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun." [Room. 8:15; Gal. 4:6 | Mark. 10:27+ | Mark. 10:38 | Joh. 4:34+]
37 Sitten hän tuli takaisin ja tapasi opetuslapset nukkumasta. Hän sanoi Pietarille: "Simon, nukutko sinä? Etkö edes hetken vertaa jaksanut valvoa?
38 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko." [Matt. 6:13; 1. Kor. 16:13; 1. Piet. 5:8 | Gal. 5:17]
39 Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili samoin sanoin.
40 Palatessaan hän jälleen tapasi opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut raskaasti painaa heidän silmiään. He eivät tienneet, mitä vastaisivat hänelle.
41 Tullessaan kolmannen kerran Jeesus sanoi heille: "Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Kaikki on selvää. Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.
42 Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun kavaltajani on jo lähellä."

Jeesuksen vangitseminen

43 Jeesuksen vielä puhuessa sinne saapui Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut miesjoukko, jonka ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat olivat lähettäneet. 14:43-52:[ Matt. 26:47-56; Luuk. 22:47-53; Joh. 18:1-11]
44 Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: "Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni ja viekää vartioituna pois."
45 Tultuaan hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: "Rabbi!", ja suuteli häntä.
46 Miehet kävivät heti käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet.
47 Silloin yksi paikalla olevista veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva.
48 Jeesus kääntyi miesjoukon puoleen ja sanoi: "Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. 14:48,49:[ Luuk. 19:47, 21:37; Joh. 18:20]
49 Minä olen joka päivä teidän nähtenne opettanut temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kirjoitusten oli käytävä toteen." [Jes. 53:12]
50 Silloin ne, jotka olivat Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja pakenivat. [Mark. 14:27]
51 Jeesuksen mukaan oli lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut yllään muuta kuin pellavainen vaate. Hänet otettiin kiinni,
52 mutta hän riistäytyi vaatteestaan ja pakeni alasti.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

53 Jeesus vietiin ylipapin luo, ja koko ylin papisto sekä vanhimmat ja lainopettajat kokoontuivat sinne. 14:53-65:[ Matt. 26:57-68; Luuk. 22:54,63-71; Joh. 18:12-14,19-24]
54 Pietari seurasi Jeesusta jonkin matkan päässä ylipapin palatsin pihaan saakka. Hän istuutui palvelusväen joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä.
55 Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan saadakseen hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt.
56 Monet kyllä todistivat valheellisesti häntä vastaan, mutta todistukset olivat ristiriitaisia.
57 Silloin astui esiin muutamia, jotka esittivät häntä vastaan väärän todistuksen:
58 "Me olemme kuulleet hänen sanovan: 'Minä hajotan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä.'" [Mark. 15:29; Joh. 2:19; Ap. t. 6:14]
59 Mutta tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä.
60 Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: "Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?"
61 Mutta Jeesus pysyi vaiti, hän ei vastannut mitään. Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: "Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?" [Ps. 38:14,15; Jes. 53:7; Mark. 15:4,5; Luuk. 23:9; Joh. 19:9]
62 "Olen", vastasi Jeesus, "ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä." [Mark. 12:36+ | Mark. 13:26]
63 Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme! [4. Moos. 14:6; 2. Sam. 13:19; Job 1:20; Jer. 36:24; Ap. t. 14:14]
64 Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa. Mitä ehdotatte?" Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman. [Mark. 2:7; Joh. 19:7 | 3. Moos. 24:16]
65 Muutamat alkoivat nyt sylkeä hänen päälleen. He peittivät hänen kasvonsa, iskivät häntä nyrkillä ja sanoivat: "Profetoi nyt!" Vartijatkin löivät häntä. [Jes. 50:6, 53:5]

Pietari kieltää Jeesuksen

66 Pietari oli alhaalla pihassa. Muuan ylipapin palvelustytöistä tuli sinne, 14:66-72:[ Matt. 26:69-75; Luuk. 22:55-62; Joh. 18:15-18,25-27]
67 ja nähdessään Pietarin lämmittelemässä hän katsoi tätä ja sanoi: "Sinäkin olit tuon nasaretilaisen kanssa, tuon Jeesuksen."
68 Mutta Pietari kielsi sen. "En ollenkaan ymmärrä mistä puhut", hän sanoi ja siirtyi ulos etupihalle.
69 Tyttö näki hänet uudelleen ja sanoi siellä oleville: "Tämä mies on samaa joukkoa."
70 Taas Pietari kielsi. Mutta hetken kuluttua muutkin siellä olevat sanoivat hänelle: "Sinä olet varmasti samaa joukkoa, olethan sinäkin galilealainen."
71 Pietari alkoi sadatella ja vannoi: "Minä en tunne sitä miestä, josta te puhutte."
72 Samassa kukko lauloi, toisen kerran. Pietari muisti, mitä Jeesus oli hänelle sanonut: "Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut." Hän puhkesi itkuun. [Mark. 14:30]