header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.


Lesken ropo

1 Jeesus käänsi katseensa uhriarkkuun päin ja näki rikkaiden panevan siihen lahjoja. 21:1-4:[ Mark. 12:41-44 : 2. Kun. 12:10; Joh. 8:20]
2 Hän näki myös, kuinka eräs köyhä leskivaimo pani arkkuun kaksi pientä lanttia.
3 Hän sanoi: "Totisesti: tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen.
4 Kaikki nuo muut antoivat lahjansa liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi." [2. Kor. 8:12]

Temppelin hävitys

5 Kun jotkut ihastelivat temppeliä, sen kauniita kiviä ja näkyville pantuja lahjoja, Jeesus sanoi: 21:5,6:[ Matt. 24:1,2; Mark. 13:1,2 : Joh. 2:20]
6 "Tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä te nyt katselette, revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle." [Mark. 13:2+]

Ensimmäiset lopun merkit

7 Jotkut kysyivät: "Opettaja, milloin tämä kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä siitä, että se aika on tulossa?" 21:7-19:[ Matt. 24:3-14; Mark. 13:3-13]
8 Jeesus sanoi: "Varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä se olen', ja: 'Aika on tullut.' Mutta älkää lähtekö heidän peräänsä. [Jer. 29:8,9; Kol. 2:8; 2. Tess. 2:3; 1. Joh. 2:18, 4:1]
9 Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää hätääntykö. Näin täytyy ensin käydä, mutta loppu ei tule vielä silloin."
10 Ja hän jatkoi: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, [2. Aik. 15:6; Jes. 19:2]
11 ja joka puolella on suuria maanjäristyksiä, nälänhätää ja ruttotauteja. Kauhistuttavia asioita tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä. [Luuk. 21:25]
12 "Mutta jo ennen tätä teidän kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Teitä viedään tuomiolle synagogiin, teitä teljetään vankilaan, te joudutte kuninkaiden ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden. [Matt. 10:17,18]
13 Näin te saatte tilaisuuden todistaa minusta.
14 Painakaa vain mieleenne, että teidän ei tule etukäteen miettiä, miten itseänne puolustatte. 21:14,15:[ Matt. 10:19,20; Luuk. 12:11,12]
15 Minä annan teille viisauden puhua niin, ettei yksikään vastustajanne kykene kiistämään eikä kumoamaan sanojanne. [2. Moos. 4:11,12; Jes. 54:17 | Ap. t. 6:10]
16 "Jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystävänne luovuttavat teidät viranomaisille, ja muutamia teistä surmataan. [Miika 7:5,6 | Ap. t. 7:59, 12:2]
17 Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden. [Matt. 10:22]
18 Mutta edes hiuskarva päästänne ei mene hukkaan. [Matt. 10:30; Luuk. 12:7]
19 Pysykää lujina, niin voitatte omaksenne elämän. [Luuk. 8:15]

Jerusalemin hävitys

20 "Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. 21:20-24:[ Matt. 24:15-28; Mark. 13:14-23 : Luuk. 19:43]
21 Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Niiden, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupunkiin.
22 Sillä ne päivät ovat koston päiviä: kaikki, mitä on kirjoitettu, käy toteen. [Jer. 5:29; Dan. 9:26; Hoos. 9:7]
23 Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! Tähän maahan tulee suuri hätä, ja tätä kansaa kohtaa viha.
24 Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy. [Jer. 15:2 | Ps. 79:1; Jes. 63:18; Ilm. 11:2]
25 "Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. 21:25-33:[ Matt. 24:29-36; Mark. 13:24-32 : Matt. 24:29+]
26 Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät.
27 Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. [Matt. 24:30+]
28 Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." [Room. 8:23]
29 Hän esitti heille myös vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta, tai mitä puuta tahansa.
30 Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä.
31 Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. [Luuk. 17:20+]
32 Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. [Luuk. 9:27]
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. [Matt. 24:35+]

Pysykää valveilla!

34 "Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät [Matt. 24:49; Room. 13:13; Ef. 5:6]
35 niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. [Jes. 24:17 | Jer. 25:29]
36 Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä." [1. Moos. 19:17 | Matt. 25:32]
37 Päivät Jeesus opetti temppelissä, mutta illalla hän aina lähti sieltä ja vietti yönsä vuorella, jota sanotaan Öljymäeksi. 21:37,38:[ Luuk. 19:47+]
38 Jo varhain aamulla kansa tuli temppeliin hänen luokseen kuulemaan häntä. [Joh. 8:1]