Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 5. Mooseksen kirja 26

5. Mooseksen kirja 27

5. Mooseksen kirja 28 


Määräys Jumalan lain muistiin merkitsemisestä

1 Mooses ja Israelin vanhimmat sanoivat kansalle: "Noudattakaa tarkoin tätä käskyä, jonka nyt saatte.
2 Heti kun olette päässeet Jordanin yli siihen maahan, jonka Herra, teidän Jumalanne, teille antaa, teidän tulee pystyttää suuria kiviä, sivellä ne kalkilla
3 ja kirjoittaa niihin tämän lain kaikki käskyt. Silloin saatte asettua, niin kuin Herra, teidän isienne Jumala, on teille luvannut, siihen maahan, jonka hän antaa teille, maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa.
4 Kun olette kulkeneet Jordanin yli, teidän tulee pystyttää Ebalinvuorelle kivet, joista olen teille juuri puhunut, ja sivellä ne kalkilla.
5 Rakentakaa sinne kivistä alttari Herralle, Jumalallenne. Älkää koskeko kiviin millään rautaisella työkalulla, [2. Moos. 20:25; Joos. 8:31]
6 vaan rakentakaa Herran, Jumalanne, alttari kokonaisista luonnonkivistä ja uhratkaa sen päällä polttouhreja Herralle.
7 Uhratkaa myös yhteysuhreja, syökää ja iloitkaa Herran, Jumalanne edessä.
8 Kirjoittakaa kiviin selvästi tämän lain kaikki käskyt."

Lainrikkojat kirotaan

9 Mooses ja leeviläispapit sanoivat Israelin kansalle: "Olkaa hiljaa, israelilaiset, ja kuunnelkaa! Tänä päivänä teistä on tullut Herran, teidän Jumalanne, kansa. [5. Moos. 26:17, 5. Moos. 29:12]
10 Totelkaa Herraa, Jumalaanne, ja noudattakaa hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan."
11 Tämän jälkeen Mooses sanoi kansalle:
12 "Kun olette ylittäneet Jordanin, seuraavat heimot asettukoot Garisiminvuorelle siunaamaan kansaa: Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Joosef ja Benjamin. [5. Moos. 11:29]
13 Seuraavat heimot asettukoot Ebalinvuorelle julistamaan kirousta: Ruuben, Gad, Asser, Sebulon, Dan ja Naftali.
14 Leeviläisten on kuulutettava Israelin kansalle kovalla äänellä:
15 "'Kirottu on jokainen, joka veistämällä tai valamalla valmistaa jumalankuvan tai teettää itselleen sellaisen kuvan ja palvoo sitä salassa, sillä se on Herralle iljetys.' Ja koko kansa vastatkoon: 'Aamen.'* [ 'varma', 'luotettava' on sana, jota käytetään varmennussanana, kun yhdytään toisen lausumaan rukoukseen, ylistykseen tai kiroukseen.][2. Moos. 20:4+]
16 "'Kirottu on jokainen, joka ei kunnioita isäänsä ja äitiänsä.' Ja koko kansa sanokoon: 'Aamen.' [2. Moos. 21:17+]
17 "'Kirottu on jokainen, joka siirtää rajamerkkejä.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.' [5. Moos. 19:14; Sananl. 22:28, Sananl. 23:10]
18 "'Kirottu on jokainen, joka johtaa sokean harhaan.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.' [3. Moos. 19:14]
19 "'Kirottu on jokainen, joka riistää muukalaiselta, orvolta tai leskeltä hänen oikeutensa.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.' [Jer. 7:6, Jer. 22:3]
20 "'Kirottu on jokainen, joka makaa isänsä vaimon kanssa, sillä hän häpäisee isänsä.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.' [3. Moos. 18:8, 3. Moos. 20:11; 5. Moos. 30:1; Hes. 22:10]
21 "'Kirottu on jokainen, joka sekaantuu eläimeen.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.' [3. Moos. 18:23]
22 "'Kirottu on jokainen, joka makaa sisarensa tai sisarpuolensa kanssa.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.' [3. Moos. 18:9, 3. Moos. 20:17; 2. Sam. 13:12]
23 "'Kirottu on jokainen, joka makaa anoppinsa kanssa.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.' [3. Moos. 18:17]
24 "'Kirottu on jokainen, joka murhaa toisen ihmisen, vaikka teko ei tulisikaan ilmi.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.' [5. Moos. 19:11-13]
25 "'Kirottu on jokainen, joka maksusta surmaa syyttömän ihmisen.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.' [2. Moos. 23:7,8]
26 "'Kirottu on jokainen, joka ei tunnusta tämän lain käskyjä eikä elä niiden mukaisesti.' Ja kansa sanokoon: 'Aamen.' [Dan. 9:11; Gal. 3:10]

 5. Mooseksen kirja 26

 

5. Mooseksen kirja 28 

Copyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote