Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Kuninkaiden kirja 3

1. Kuninkaiden kirja 4

1. Kuninkaiden kirja 5 


Salomon virkamiehet

1 Kuningas Salomo oli koko Israelin hallitsija.
2 Nämä olivat hänen korkeimmat virkamiehensä: ylipappina oli Asarja, Sadokin poika,
3 kirjureina Sisan pojat Elihoref ja Ahia, sihteerinä Josafat, Ahiludin poika,
4 sotaväen päällikkönä Benaja, Jojadan poika, pappeina Sadok ja Abjatar, [1. Kun. 1:8, 1. Kun. 2:26,35]
5 ylimaaherrana Asarja, Natanin poika, kuninkaan uskottuna pappi Sabud, Natanin poika,
6 hovin päällikkönä Ahisar ja verotöiden valvojana Adoniram*, Abdan poika. [Adoniram on nimen Adoram rinnakkaismuoto. Vrt. 2. Sam. 20:24.][ 2. Sam. 20:24; 1. Kun. 5:28]
7 Salomolla oli Israelissa kaksitoista maaherraa, jotka vastasivat kuninkaan ja hänen hovinsa ylläpidosta, kukin vuosittain kuukauden ajan.
8 He olivat: Ben-Hur Efraimin vuoristossa;
9 Ben-Deker Makasissa, Saalbimissa, Bet-Semesissä ja Elon-Bet- Hananissa;
10 Ben-Hesed Arubbotissa Sokon ja koko Heferin alueen päällikkönä;
11 Dorin ylängön maaherrana Ben-Abinadab, jolla oli vaimona Salomon tytär Tafat;
12 Baana, Ahiludin poika, jolla oli hallinnassaan Taanak ja Megiddon seutu aina Jokmeamin toiselle puolen sekä Jisreelin alapuolella oleva alue Bet-Seanista Saretanin tienoille Abel- Meholaan asti;
13 Ramot-Gileadissa Ben-Geber, joka Gileadissa hallitsi Manassesta polveutuvan Jairin leirikyliä sekä Basanissa Argobin aluetta, kuuttakymmentä suurta kaupunkia, jotka oli varustettu muurein ja pronssisalpaisin portein;
14 Mahanaimissa Ahinadab, Iddon poika;
15 Naftalin heimon alueella Ahimaas, jolla hänelläkin oli vaimona Salomon tytär, Basemat;
16 Asserin heimon alueella ja Bealotissa Baana, Husain poika;
17 Isaskarin heimon alueella Paruahin poika Josafat;
18 Benjaminin heimon alueella Simei, Elan poika;
19 Gileadin alueella Urin poika Geber, jonka maita ennen olivat hallinneet amorilaisten kuningas Sihon ja Basanin kuningas Og. Vielä oli yksi maaherra Juudan alueella.
20 Juudan ja Israelin kansaa oli paljon, niin paljon kuin on meren rannalla hiekkaa. Heillä riitti ruokaa ja juomaa, ja he elivät tyytyväisinä. [1. Moos. 22:17+]

Salomon rikkaus ja viisaus

21 (5:1) Salomolla oli hallinnassaan kaikki kuningaskunnat Eufratilta filistealaisten maan ja Egyptin rajalle asti. Kuninkaat toivat hänelle lahjoja ja tunnustivat hänen herruutensa koko hänen elämänsä ajan.
22 (5:2) Salomon hovin elatukseen meni päivittäin kolmekymmentä kor-mittaa* valikoituja vehnäjauhoja, kuusikymmentä kor-mittaa muita jauhoja, [-mitta oli noin 400 litraa.]
23 (5:3) syöttökarjaa kymmenen ja laidunkarjaa kaksikymmentä nautaa, sata lammasta ja lisäksi peuroja, gaselleja, kauriita ja syöttöhanhia.
24 (5:4) Hänen hallinnassaan olivat alueet Eufratilta asti, Tifsahista Gazaan saakka. Eufratille asti hän hallitsi kuninkaita, ja joka puolella vallitsi rauha.
25 (5:5) Niin kauan kuin Salomo eli, Juudan ja Israelin asukkaat Danista Beersebaan saakka saivat elää rauhassa kukin oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. [Tuom. 20:1+ | 3. Moos. 25:18+ | Miika 4:4; Sak. 3:10]
26 (5:6) Salomolla oli talleissaan paikat neljälletuhannelle vaunuhevoselle, ja vaunumiehiä hänellä oli kaksitoistatuhatta. [1. Kun. 10:26; 2. Aik. 1:14, 2. Aik. 9:25]
27 (5:7) Maaherrat huolehtivat kuningas Salomon ja hänen pöytävieraidensa ylläpidosta kukin kuukauden ajan, eikä mitään jäänyt puuttumaan.
28 (5:8) Kuninkaan hevosille ja kuormajuhdillekin he toimittivat määräpaikkoihin ohjeiden mukaan ohrat ja oljet.
29 (5:9) Jumala antoi Salomolle yltäkyllin järkeä ja viisautta, ymmärrystä niin kuin on meren rannalla hiekkaa.
30 (5:10) Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien idän miesten viisaus ja koko Egyptinkin viisautta suurempi.
31 (5:11) Hän oli viisain kaikista ihmisistä, viisaampi kuin esrahilainen Etan tai Maholin pojat Heman, Kalkol ja Darda, ja hänen maineensa levisi kaikkien kansojen keskuuteen. [1. Aik. 2:6; Ps. 88:1, Ps. 89:1]
32 (5:12) Hän sepitti kolmetuhatta viisasta lausumaa, ja hänen laulujaan oli tuhatviisi.
33 (5:13) Hän puhui kasveista, niin Libanonin setristä kuin muurissa kasvavasta iisopista, hänen aiheinaan olivat isot ja pienet eläimet, linnut ja kalat. [Viis. 7:20]
34 (5:14) Salomon viisaita sanoja tultiin kuulemaan kaikista maista, kaikkien kuninkaiden luota, jotka olivat kuulleet hänen viisaudestaan. [1. Kun. 10:1,24]

 1. Kuninkaiden kirja 3

 

1. Kuninkaiden kirja 5 

Copyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote