Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Aikakirja 2

Näytä koko luku
1. Aikakirja 3

1. Aikakirja 4 

 Edellinen jae
4 Nämä pojat syntyivät hänelle Hebronissa, missä hän hallitsi kuninkaana seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Jerusalemissa Daavid hallitsi kolmekymmentäkolme vuotta. [2. Sam. 5:4,5; 1. Kun. 2:11; 1. Aik. 29:27]
4 Nämä kuusi syntyivät hänelle Hebronissa, jossa hän hallitsi seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Mutta Jerusalemissa hän hallitsi kolmekymmentä kolme vuotta.
4 Six have been borne to him in Hebron, and he reigneth there seven years and six months, and thirty and three years he hath reigned in Jerusalem.
5 Jerusalemissa Daavidille syntyivät Simea, Sobab, Natan ja Salomo -- näiden neljän äiti oli Ammielin tytär Batseba -- [2. Sam. 5:14-16 : 2. Sam. 12:24; 1. Aik. 22:9; Matt. 1:6]
5 Ja nämä syntyivät hänelle Jerusalemissa: Simea, Soobab, Naatan ja Salomo, kaikkiaan neljä, Bat-Suuasta, Ammielin tyttärestä;
5 And these were born to him in Jerusalem: Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon--four, of Bath-Sheba daughter of Ammiel:
6 sekä yhdeksän muuta poikaa, Jibhar, Elisua, Elifelet,
6 sitten Jibhar, Elisama, Elifelet,
6 also Ibhar, and Elishama, and Eliphelet,
7 Nogah, Nefeg, Jafia,
7 Noogah, Nefeg, Jaafia,
7 and Nogah, and Nepheg, and Japhia,
8 Elisama, Eljada ja Elifelet.
8 Elisama, Eljada ja Elifelet; kaikkiaan yhdeksän.
8 and Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
9 Tässä olivat kaikki Daavidin pojat lukuun ottamatta sivuvaimojen synnyttämiä poikia. Heillä oli sisar, Tamar. [2. Sam. 13:1]
9 Tässä ovat kaikki Daavidin pojat, lukuunottamatta sivuvaimojen poikia. Ja Taamar oli heidän sisarensa.
9 All are sons of David, apart from sons of the concubines, and Tamar their sister.
10 Salomon poika oli Rehabeam, tämän poika oli Abia, tämän Asa, tämän Josafat, [1. Kun. 11:43, 1. Kun. 14:31, 1. Kun. 15:8,24]
10 Ja Salomon poika oli Rehabeam; tämän poika Abia; tämän poika Aasa; tämän poika Joosafat;
10 And the son of Solomon is Rehoboam, Abijah his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
11 tämän Joram, tämän Ahasja, tämän Joas, [1. Kun. 22:51; 2. Kun. 8:24, 2. Kun. 11:2]
11 tämän poika Jooram; tämän poika Ahasja; tämän poika Jooas;
11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
12 tämän Amasja, tämän Asarja, tämän Jotam, [2. Kun. 12:22, 2. Kun. 14:21, 2. Kun. 15:7]
12 tämän poika Amasja; tämän poika Asarja; tämän poika Jootam;
12 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
13 tämän Ahas, tämän Hiskia, tämän Manasse, [2. Kun. 15:38, 2. Kun. 16:20, 2. Kun. 20:21]
13 tämän poika Aahas; tämän poika Hiskia; tämän poika Manasse;
13 Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
14 tämän Amon ja tämän Josia. [2. Kun. 21:18,26]
14 tämän poika Aamon; tämän poika Joosia.
14 Amon his son, Josiah his son.
15 Josian esikoinen oli Johanan, hänen toinen poikansa oli Jojakim, kolmas oli Sidkia ja neljäs Sallum. [2. Kun. 23:30,34, 2. Kun. 24:17]
15 Ja Joosian pojat olivat esikoinen Joohanan, toinen Joojakim, kolmas Sidkia, neljäs Sallum.
15 And sons of Josiah: the first-born Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
16 Jojakimin pojat olivat Jekonja ja Sidkia. [2. Kun. 24:6]
16 Ja Joojakimin pojat olivat hänen poikansa Jekonja ja tämän poika Sidkia.
16 And sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
17 Vangiksi viedyn Jekonjan pojat olivat Sealtiel,
17 Ja vangitun Jekonjan pojat olivat: hänen poikansa Sealtiel,
17 And sons of Jeconiah: Assir; Salathiel his son;
18 Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama ja Nedabja.
18 Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja.
18 also Malchiram and Pedaiah, and Shenazzar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
19 Pedajan pojat olivat Serubbabel ja Simei. Serubbabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heillä oli sisar, Selomit.
19 Ja Pedajan pojat olivat Serubbaabel ja Siimei. Ja Serubbaabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heidän sisarensa oli Selomit;
19 And sons of Pedaiah: Zerubbabel, and Shimei. And sons of Zerubbabel: Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister,
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote