Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Aikakirja 23

Näytä koko luku
1. Aikakirja 24

1. Aikakirja 25 


Pappien palveluryhmät

1 Myös Aaronin jälkeläiset jakautuivat osastoihin. Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar.
1 Nämä olivat Aaronin poikien osastot: Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.
1 And to the sons of Aaron are their courses: sons of Aaron are Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar,
2 Nadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä. Koska heillä ei ollut poikia, papeiksi tulivat Eleasar ja Itamar. [3. Moos. 10:1,2+]
2 Mutta Naadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä, eikä heillä ollut poikia. Niin palvelivat ainoastaan Eleasar ja Iitamar pappeina.
2 and Nadab dieth, and Abihu, in the presence of their father, and they had no sons, and Eleazar and Ithamar act as priests.
3 Yhdessä Eleasarin sukuun kuuluvan Sadokin ja Itamarin sukuun kuuluvan Ahimelekin kanssa Daavid jakoi Aaronin jälkeläiset osastoihin palvelusvuoroja varten. [1. Aik. 18:16]
3 Ja Daavid yhdessä Saadokin kanssa, joka oli Eleasarin poikia, ja Ahimelekin kanssa, joka oli Iitamarin poikia, jakoi heidät osastoihin heidän palvelusvuorojensa mukaan.
3 And David distributeth them, and Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their office in their service;
4 Koska Eleasarilla oli miespuolisia jälkeläisiä enemmän kuin Itamarilla, jako toimitettiin siten, että Eleasarin jälkeläisistä tuli sukujen päämiehiä kuusitoista ja Itamarin jälkeläisistä kahdeksan.
4 Kun Eleasarin pojilla havaittiin olevan enemmän päämiehiä kuin Iitamarin pojilla, jaettiin heidät niin, että Eleasarin pojat saivat kuusitoista päämiestä perhekunnilleen ja Iitamarin pojat kahdeksan päämiestä perhekunnilleen.
4 and there are found of the sons of Eleazar more for heads of the mighty men than of the sons of Ithamar; and they distribute them: Of the sons of Eleazar, heads for a house of fathers, sixteen; and of the sons of Ithamar, for a house of their fathers, eight.
5 Jako toimitettiin arvalla. Pyhäkön päämiehiä ja jumalanpalvelusta johtavia pappeja oli näet sekä Eleasarin että Itamarin jälkeläisten joukossa.
5 Heidät jaettiin arvalla, toiset niinkuin toisetkin, sillä pyhäkköruhtinaat ja Jumalan ruhtinaat otettiin sekä Eleasarin pojista että Iitamarin pojista.
5 And they distribute them, by lots, one with another, for princes of the sanctuary, and princes of God, have been of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
6 Leeviläinen kirjuri Semaja, Netanelin poika, kirjoitti heidän nimensä muistiin kuninkaan, ruhtinaiden, pappi Sadokin, Ahimelekin, Abjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten sukujen päämiesten läsnä ollessa. Arvalla valittiin vuorotellen kaksi Eleasarin ja yksi Itamarin suvuista.
6 Ja Semaja, Netanelin poika, kirjuri, joka oli Leevin sukua, kirjoitti heidät muistiin kuninkaan, päämiesten, pappi Saadokin ja Ahimelekin, Ebjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa. Yksi perhekunta otettiin vuorotellen Eleasarin ja Iitamarin suvusta.
6 And Shemaiah son of Nethaneel the scribe, of the Levites, writeth them before the king and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech son of Abiathar, and heads of the fathers, for priests and for Levites: one house of a father being taken possession of for Eleazar, and one being taken possession of for Ithamar.
7 Ensimmäinen arpa osui Jehojaribille, toinen Jedajalle,
7 Ensimmäinen arpa tuli Joojaribille, toinen Jedajalle,
7 And the first lot goeth out for Jehoiarib, for Jedaiah the second,
8 kolmas Harimille, neljäs Seorimille,
8 kolmas Haarimille, neljäs Seoromille,
8 for Harim the third, for Seorim the fourth,
9 viides Malkialle, kuudes Miaminille,
9 viides Malkialle, kuudes Miijaminille,
9 for Malchijah the fifth, for Mijamin the sixth,
10 seitsemäs Kosille, kahdeksas Abialle, [Luuk. 1:5]
10 seitsemäs Koosille, kahdeksas Abialle,
10 for Hakkoz the seventh, for Abijah the eighth,
11 yhdeksäs Jesualle, kymmenes Sekanjalle,
11 yhdeksäs Jeesualle, kymmenes Sekanjalle,
11 for Jeshuah the ninth, for Shecaniah the tenth,
12 yhdestoista Eljasibille, kahdestoista Jakimille,
12 yhdestoista Eljasibille, kahdestoista Jaakimille,
12 for Eliashib the eleventh, for Jakim the twelfth,
13 kolmastoista Huppalle, neljästoista Jesebabille,
13 kolmastoista Huppalle, neljästoista Jesebabille,
13 for Huppah the thirteenth, for Jeshebeab the fourteenth,
14 viidestoista Bilgalle, kuudestoista Immerille,
14 viidestoista Bilgalle, kuudestoista Immerille,
14 for Bilgah the fifteenth, for Immer the sixteenth,
15 seitsemästoista Hesirille, kahdeksastoista Pissesille,
15 seitsemästoista Heesirille, kahdeksastoista Pissekselle,
15 for Hezir the seventeenth, for Aphses the eighteenth,
16 yhdeksästoista Petahjalle, kahdeskymmenes Hesekielille,
16 yhdeksästoista Petahjalle, kahdeskymmenes Hesekielille,
16 for Pethahiah the nineteenth, for Jehezekel the twentieth,
17 kahdeskymmenesyhdes Jakinille, kahdeskymmeneskahdes Gamulille,
17 kahdeskymmenes yhdes Jaakinille, kahdeskymmenes kahdes Gaamulille,
17 for Jachin the one and twentieth, for Gamul the two and twentieth,
18 kahdeskymmeneskolmas Delajalle ja kahdeskymmenesneljäs Maasjalle.
18 kahdeskymmenes kolmas Delajalle, kahdeskymmenes neljäs Maasjalle.
18 for Delaiah the three and twentieth, for Maaziah the four and twentieth.
19 Tässä järjestyksessä he menevät kukin vuorollaan Herran temppeliin hoitamaan tehtäviään niiden ohjeiden mukaisesti, jotka heidän esi-isänsä Aaron on Herran, Israelin Jumalan, käskystä antanut.
19 Nämä ovat heidän palvelusvuoronsa, kun he menevät Herran temppeliin, niinkuin heidän isänsä Aaron oli heille säätänyt, sen mukaan, kuin Herra, Israelin Jumala, oli häntä käskenyt.
19 These are their appointments for their service, to come in to the house of Jehovah, according to their ordinance by the hand of Aaron their father, as Jehovah God of Israel, commanded them.
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote