Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Matteus 2

Näytä koko luku
Matteus 3

Matteus 4 


Johannes Kastaja

1 Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: [Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28 : Joh. 1:6-8]
1 Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa
1 And in those days cometh John the Baptist, proclaiming in the wilderness of Judea,
2 "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!" [Hes. 18:32; Sir. 17:24-26; Matt. 4:17; Ap. t. 2:38 | Dan. 3:33, Viis. 10:10; Matt. 10:7]
2 ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".
2 and saying, `Reform, for come nigh hath the reign of the heavens,'
3 Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana: -- Ääni huutaa autiomaassa: "Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!" [Jes. 40:3+]
3 Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'."
3 for this is he who was spoken of by Isaiah the prophet, saying, `A voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, straight make ye His paths.'
4 Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. [2. Kun. 1:8; Sak. 13:4; Matt. 11:8 | 3. Moos. 11:22; 1. Sam. 14:25; Matt. 11:18]
4 Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja.
4 And this John had his clothing of camel's hair, and a girdle of skin round his loins, and his nourishment was locusts and honey of the field.
5 Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä.
5 Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö,
5 Then were going forth unto him Jerusalem, and all Judea, and all the region round about the Jordan,
6 He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa. [2. Moos. 29:4; Hes. 36:25; Joh. 3:22,23; Ap. t. 22:16]
6 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.
6 and they were baptized in the Jordan by him, confessing their sins.
7 Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia* ja saddukeuksia*, hän sanoi heille: "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? [Fariseukset kuuluivat maallikkoliikkeeseen, jolle olivat tärkeitä puhtaus- ja pyhyyssäädökset. Pappi Sadokin jälkeläisinä saddukeukset olivat korkeimman papiston edustajia, ks. 2. Sam. 8:17.][ Ps. 58:5; Jes. 59:5; Matt. 12:34, Matt. 23:33 | Mal. 3:19; 1. Tess. 1:10]
7 Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?
7 And having seen many of the Pharisees and Sadducees coming about his baptism, he said to them, `Brood of vipers! who did shew you to flee from the coming wrath?
8 Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! [Ap. t. 26:20]
8 Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä,
8 bear, therefore, fruits worthy of the reformation,
9 Älkää luulko, että voitte ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. [Joh. 8:39; Room. 4:11,12; Room. 9:6-13]
9 Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.
9 and do not think to say in yourselves, A father we have--Abraham, for I say to you, that God is able out of these stones to raise children to Abraham,
10 Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. [Matt. 7:19; Luuk. 13:7; Joh. 15:2,6; Room. 11:17-22]
10 Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.
10 and now also, the axe unto the root of the trees is laid, every tree therefore not bearing good fruit is hewn down, and to fire is cast.
11 "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. [Hes. 36:25-27; Mal. 3:2; Joh. 3:5; Ap. t. 1:5, Ap. t. 18:25, Ap. t. 19:3-6]
11 Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
11 `I indeed do baptize you with water to reformation, but he who after me is coming is mightier than I, of whom I am not worthy to bear the sandals, he shall baptize you with the Holy Spirit and with fire,
12 Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu." [Jes. 66:24; Hoos. 13:3; Mal. 3:19; Matt. 13:30; Mark. 9:43,48]
12 Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."
12 whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his floor, and will gather his wheat to the storehouse, but the chaff he will burn with fire unquenchable.'

Jeesuksen kaste

13 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. [Mark. 1:9-11; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:29-34]
13 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.
13 Then cometh Jesus from Galilee upon the Jordan, unto John to be baptized by him,
14 Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!"
14 Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!"
14 but John was forbidding him, saying, `I have need by thee to be baptized--and thou dost come unto me!'
15 Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon." Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. [Ps. 40:9]
15 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hän salli sen hänelle.
15 But Jesus answering said to him, `Suffer now, for thus it is becoming to us to fulfil all righteousness,' then he doth suffer him.
16 Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. [Hes. 1:1; Ap. t. 7:56]
16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.
16 And having been baptized, Jesus went up immediately from the water, and lo, opened to him were the heavens, and he saw the Spirit of God descending as a dove, and coming upon him,
17 Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." [1. Moos. 22:2; Ps. 2:7; Jes. 42:1; Matt. 12:18, Matt. 17:5; Kol. 1:13; Hepr. 1:5; 2. Piet. 1:17; 1. Joh. 5:9]
17 Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt".
17 and lo, a voice out of the heavens, saying, `This is My Son--the Beloved, in whom I did delight.'

 Matteus 2

 

Matteus 4 

Copyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote