Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Malakia 4

Näytä koko luku
Matteus 1

Matteus 2 


Jeesuksen sukuluettelo

1 Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo: [Luuk. 3:23-38 : Matt. 27:17,22 | 2. Sam. 7:16; Matt. 9:27, Matt. 15:22, Matt. 20:30,31; Luuk. 1:32; Joh. 7:42; Room. 1:3 | 1. Moos. 22:18]
1 Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.
1 A roll of the birth of Jesus Christ, son of David, son of Abraham.
2 Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet, [1. Moos. 21:3, 1. Moos. 25:24-26, 1. Moos. 29:35]
2 Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;
2 Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judah and his brethren,
3 Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Tamar, Peresille Hesron, Hesronille Ram, [1. Moos. 38:27-30; Ruut 4:18,19]
3 Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram;
3 and Judah begat Pharez and Zarah of Tamar, and Pharez begat Hezron, and Hezron begat Ram,
4 Ramille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma, [Ruut 4:19,20]
4 Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon;
4 and Ram begat Amminadab, and Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon,
5 Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab, Boasille Obed, jonka äiti oli Ruut, Obedille Iisai [Ruut 4:13-17,21,22; Joos. 2:1]
5 Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booaalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai;
5 and Salmon begat Boaz of Rahab, and Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse,
6 ja Iisaille Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo, [Ruut 4:22; 1. Sam. 16:1; 2. Sam. 12:24]
6 Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta;
6 and Jesse begat David the king. And David the king begat Solomon, of her who had been Uriah's,
7 Salomolle Rehabeam, Rehabeamille Abia, Abialle Asaf, [1. Kun. 11:43, 1. Kun. 14:31, 1. Kun. 15:8]
7 Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa;
7 and Solomon begat Rehoboam, and Rehoboam begat Abijah, and Abijah begat Asa,
8 Asafille Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia, [1. Kun. 15:24; 2. Kun. 8:16; 2. Aik. 26:1]
8 Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia;
8 and Asa begat Jehoshaphat, and Jehoshaphat begat Joram, and Joram begat Uzziah,
9 Ussialle Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia, [2. Aik. 26:21 | 2. Kun. 15:38, 2. Kun. 16:20]
9 Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia;
9 and Uzziah begat Jotham, and Jotham begat Ahaz, and Ahaz begat Hezekiah,
10 Hiskialle Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia [2. Kun. 20:21, 2. Kun. 21:18,26]
10 Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia;
10 and Hezekiah begat Manasseh, and Manasseh begat Amon, and Amon begat Josiah,
11 ja Josialle Jekonja ja tämän veljet Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikoihin. [2. Kun. 23:34]
11 Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina.
11 and Josiah begat Jeconiah and his brethren, at the Babylonian removal.
12 Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel, [2. Kun. 24:6,15; 1. Aik. 3:17,19; Esra 3:2]
12 Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel;
12 And after the Babylonian removal, Jeconiah begat Shealtiel, and Shealtiel begat Zerubbabel,
13 Serubbabelille Abihud, Abihudille Eljakim, Eljakimille Asur,
13 Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor;
13 and Zerubbabel begat Abiud, and Abiud begat Eliakim, and Eliakim begat Azor,
14 Asurille Sadok, Sadokille Jakin, Jakinille Elihud,
14 Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud;
14 and Azor begat Sadok, and Sadok begat Achim, and Achim begat Eliud,
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote