Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Luukas 20

Näytä koko luku
Luukas 21

Luukas 22 

 Edellinen jae

Temppelin hävitys

5 Kun jotkut ihastelivat temppeliä, sen kauniita kiviä ja näkyville pantuja lahjoja, Jeesus sanoi: [Matt. 24:1,2; Mark. 13:1,2 : Joh. 2:20]
5 Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän:
5 And certain saying about the temple, that with goodly stones and devoted things it hath been adorned, he said,
6 "Tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä te nyt katselette, revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle." [Mark. 13:2+]
6 "Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta".
6 `These things that ye behold--days will come, in which there shall not be left a stone upon a stone, that shall not be thrown down.'

Ensimmäiset lopun merkit

7 Jotkut kysyivät: "Opettaja, milloin tämä kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä siitä, että se aika on tulossa?" [Matt. 24:3-14; Mark. 13:3-13]
7 Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta?"
7 And they questioned him, saying, `Teacher, when, then, shall these things be? and what is the sign when these things may be about to happen?'
8 Jeesus sanoi: "Varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: 'Minä se olen', ja: 'Aika on tullut.' Mutta älkää lähtekö heidän peräänsä. [Jer. 29:8,9; Kol. 2:8; 2. Tess. 2:3; 1. Joh. 2:18, 1. Joh. 4:1]
8 Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä'. Mutta älkää menkö heidän perässään.
8 And he said, `See--ye may not be led astray, for many shall come in my name, saying--I am he , and the time hath come nigh; go not on then after them;
9 Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää hätääntykö. Näin täytyy ensin käydä, mutta loppu ei tule vielä silloin."
9 Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti."
9 and when ye may hear of wars and uprisings, be not terrified, for it behoveth these things to happen first, but the end is not immediately.'
10 Ja hän jatkoi: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, [2. Aik. 15:6; Jes. 19:2]
10 Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan,
10 Then said he to them, `Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom,
11 ja joka puolella on suuria maanjäristyksiä, nälänhätää ja ruttotauteja. Kauhistuttavia asioita tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä. [Luuk. 21:25]
11 ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.
11 great shakings also in every place, and famines, and pestilences, there shall be; fearful things also, and great signs from heaven there shall be;
12 "Mutta jo ennen tätä teidän kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Teitä viedään tuomiolle synagogiin, teitä teljetään vankilaan, te joudutte kuninkaiden ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden. [Matt. 10:17,18]
12 Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagoogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden.
12 and before all these, they shall lay on you their hands, and persecute, delivering up to synagogues and prisons, being brought before kings and governors for my name's sake;
13 Näin te saatte tilaisuuden todistaa minusta.
13 Ja näin te joudutte todistamaan.
13 and it shall become to you for a testimony.
14 Painakaa vain mieleenne, että teidän ei tule etukäteen miettiä, miten itseänne puolustatte. [Matt. 10:19,20; Luuk. 12:11,12]
14 Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne.
14 `Settle, then, to your hearts, not to meditate beforehand to reply,
15 Minä annan teille viisauden puhua niin, ettei yksikään vastustajanne kykene kiistämään eikä kumoamaan sanojanne. [2. Moos. 4:11,12; Jes. 54:17 | Ap. t. 6:10]
15 Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään.
15 for I will give to you a mouth and wisdom that all your opposers shall not be able to refute or resist.
16 "Jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystävänne luovuttavat teidät viranomaisille, ja muutamia teistä surmataan. [Miika 7:5,6 | Ap. t. 7:59, Ap. t. 12:2]
16 Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi; ja muutamia teistä tapetaan,
16 `And ye shall be delivered up also by parents, and brothers, and kindred, and friends, and they shall put of you to death;
17 Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden. [Matt. 10:22]
17 ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden.
17 and ye shall be hated by all because of my name--
18 Mutta edes hiuskarva päästänne ei mene hukkaan. [Matt. 10:30; Luuk. 12:7]
18 Mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne katoa.
18 and a hair out of your head shall not perish;
19 Pysykää lujina, niin voitatte omaksenne elämän. [Luuk. 8:15]
19 Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän.
19 in your patience possess ye your souls.

Jerusalemin hävitys

20 "Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. [Matt. 24:15-28; Mark. 13:14-23 : Luuk. 19:43]
20 Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
20 `And when ye may see Jerusalem surrounded by encampments, then know that come nigh did her desolation;
21 Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Niiden, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupunkiin.
21 Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö.
21 then those in Judea, let them flee to the mountains; and those in her midst, let them depart out; and those in the countries, let them not come in to her;
22 Sillä ne päivät ovat koston päiviä: kaikki, mitä on kirjoitettu, käy toteen. [Jer. 5:29; Dan. 9:26; Hoos. 9:7]
22 Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on.
22 because these are days of vengeance, to fulfil all things that have been written.
23 Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! Tähän maahan tulee suuri hätä, ja tätä kansaa kohtaa viha.
23 Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä! Sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan;
23 `And woe to those with child, and to those giving suck, in those days; for there shall be great distress on the land, and wrath on this people;
24 Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy. [Jer. 15:2 | Ps. 79:1; Jes. 63:18; Ilm. 11:2]
24 ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät.
24 and they shall fall by the mouth of the sword, and shall be led captive to all the nations, and Jerusalem shall be trodden down by nations, till the times of nations be fulfilled.
25 "Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. [Matt. 24:29-36; Mark. 13:24-32 : Matt. 24:29+]
25 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
25 `And there shall be signs in sun, and moon, and stars, and on the land is distress of nations with perplexity, sea and billow roaring;
26 Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
26 men fainting at heart from fear, and expectation of the things coming on the world, for the powers of the heavens shall be shaken.
27 Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. [Matt. 24:30+]
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
27 `And then they shall see the Son of Man, coming in a cloud, with power and much glory;
28 Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." [Room. 8:23]
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
28 and these things beginning to happen bend yourselves back, and lift up your heads, because your redemption doth draw nigh.'
29 Hän esitti heille myös vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta, tai mitä puuta tahansa.
29 Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
29 And he spake a simile to them: `See the fig-tree, and all the trees,
30 Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.
30 when they may now cast forth, having seen, of yourselves ye know that now is the summer nigh;
31 Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. [Luuk. 17:20+]
31 Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.
31 so also ye, when ye may see these things happening, ye know that near is the reign of God;
32 Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. [Luuk. 9:27]
32 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.
32 verily I say to you--This generation may not pass away till all may have come to pass;
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. [Matt. 24:35+]
33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
33 the heaven and the earth shall pass away, but my words may not pass away.

Pysykää valveilla!

34 "Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät [Matt. 24:49; Room. 13:13; Ef. 5:6]
34 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
34 `And take heed to yourselves, lest your hearts may be weighed down with surfeiting, and drunkenness, and anxieties of life, and suddenly that day may come on you,
35 niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. [Jes. 24:17 | Jer. 25:29]
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
35 for as a snare it shall come on all those dwelling on the face of all the land,
36 Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä." [1. Moos. 19:17 | Matt. 25:32]
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."
36 watch ye, then, in every season, praying that ye may be accounted worthy to escape all these things that are about to come to pass, and to stand before the Son of Man.'
37 Päivät Jeesus opetti temppelissä, mutta illalla hän aina lähti sieltä ja vietti yönsä vuorella, jota sanotaan Öljymäeksi. [Luuk. 19:47+]
37 Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorella, jota kutsutaan Öljymäeksi.
37 And he was during the days in the temple teaching, and during the nights, going forth, he was lodging at the mount called of Olives;
38 Jo varhain aamulla kansa tuli temppeliin hänen luokseen kuulemaan häntä. [Joh. 8:1]
38 Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan häntä.
38 and all the people were coming early unto him in the temple to hear him.

 Luukas 20

 

Luukas 22 

Copyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote