Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Markus 16

Näytä koko luku
Luukas 1

Luukas 2 

 Edellinen jae
27 neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. [Matt. 1:16,18; Luuk. 2:4,5]
27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria.
27 to a virgin, betrothed to a man, whose name is Joseph, of the house of David, and the name of the virgin is Mary.
28 Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: "Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!"
28 Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi."
28 And the messenger having come in unto her, said, `Hail, favoured one, the Lord is with thee; blessed art thou among women;'
29 Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä.
29 Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.
29 and she, having seen, was troubled at his word, and was reasoning of what kind this salutation may be.
30 Mutta enkeli jatkoi: "Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa.
30 Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä.
30 And the messenger said to her, `Fear not, Mary, for thou hast found favour with God;
31 Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus*. [Ks. selitystä Matt. 1:21.][ Jes. 7:14 | Matt. 1:21; Luuk. 2:21]
31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
31 and lo, thou shalt conceive in the womb, and shalt bring forth a son, and call his name Jesus;
32 Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. [Jes. 9:6; Mark. 5:7 | Matt. 1:1+]
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
32 he shall be great, and Son of the Highest he shall be called, and the Lord God shall give him the throne of David his father,
33 Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua." [4. Moos. 24:17 | 1. Aik. 17:14; Dan. 7:14; Hepr. 1:8]
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."
33 and he shall reign over the house of Jacob to the ages; and of his reign there shall be no end.'
34 Maria kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon."
34 Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"
34 And Mary said unto the messenger, `How shall this be, seeing a husband I do not know?'
35 Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi. [Matt. 1:20]
35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
35 And the messenger answering said to her, `The Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee, therefore also the holy-begotten thing shall be called Son of God;
36 Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella -- hän, jota on pidetty hedelmättömänä! [Luuk. 1:26]
36 Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;
36 and lo, Elisabeth, thy kinswoman, she also hath conceived a son in her old age, and this is the sixth month to her who was called barren;
37 Jumalalle ei mikään ole mahdotonta." [Mark. 10:27+]
37 sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."
37 because nothing shall be impossible with God.'
38 Silloin Maria sanoi: "Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit." Niin enkeli lähti hänen luotaan.
38 Silloin Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.
38 And Mary said, `Lo, the maid-servant of the Lord; let it be to me according to thy saying,' and the messenger went away from her.

Marian ja Elisabetin kohtaaminen

39 Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin.
39 Niinä päivinä Maria nousi ja kulki kiiruusti vuorimaahan erääseen Juudan kaupunkiin
39 And Mary having arisen in those days, went to the hill-country, with haste, to a city of Judea,
40 Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia.
40 ja meni Sakariaan kotiin ja tervehti Elisabetia.
40 and entered into the house of Zacharias, and saluted Elisabeth.
41 Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä.
41 Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.
41 And it came to pass, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe did leap in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Spirit,
42 Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!
42 Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!
42 and spake out with a loud voice, and said, `Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb;
43 Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni?
43 Ja kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni?
43 and whence is this to me, that the mother of my Lord might come unto me?
44 Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani.
44 Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun kohdussani.
44 for, lo, when the voice of thy salutation came to my ears, leap in gladness did the babe in my womb;
45 Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!" [Ap. t. 27:25; Room. 4:20]
45 Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta!"
45 and happy is she who did believe, for there shall be a completion to the things spoken to her from the Lord.'

Marian kiitosvirsi

46 Silloin Maria sanoi: -- Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, [1. Sam. 2:1-10]
46 Ja Maria sanoi: "Minun sieluni suuresti ylistää Herraa,
46 And Mary said, `My soul doth magnify the Lord,
47 minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani, [Hab. 3:18]
47 ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani;
47 And my spirit was glad on God my Saviour,
48 sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, [1. Sam. 1:11 | 1. Moos. 30:13]
48 sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.
48 Because He looked on the lowliness of His maid-servant, For, lo, henceforth call me happy shall all the generations,
49 sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä, [5. Moos. 10:21; Ps. 126:2,3]
49 Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä,
49 For He who is mighty did to me great things, And holy is His name,
50 polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. [2. Moos. 20:6; Ps. 103:17]
50 ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät.
50 And His kindness is to generations of generations, To those fearing Him,
51 Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. [Jes. 51:9 | Matt. 23:12+]
51 Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään.
51 He did powerfully with His arm, He scattered abroad the proud in the thought of their heart,
52 Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. [Job 5:11; Ps. 107:40,41, Ps. 113:7,8]
52 Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset.
52 He brought down the mighty from thrones, And He exalted the lowly,
53 Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. [Luuk. 6:21,25]
53 Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois.
53 The hungry He did fill with good, And the rich He sent away empty,
54 Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista, hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa [Ps. 98:3; Jes. 41:8]
54 Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan
54 He received again Israel His servant, To remember kindness,
55 Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. [1. Moos. 17:7; 3. Moos. 26:42; Miika 7:20]
55 Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niinkuin hän on meidän isillemme puhunut."
55 As He spake unto our fathers, To Abraham and to his seed--to the age.'
56 Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa.
56 Ja Maria oli hänen tykönänsä noin kolme kuukautta ja palasi jälleen kotiinsa.
56 And Mary remained with her about three months, and turned back to her house.
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2020 Kts. copyright tiedote