Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Johannes 10

Näytä koko luku
Johannes 11

Johannes 12 


Jeesus herättää Lasaruksen

1 Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta. [Luuk. 10:38,39]
1 Ja eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana.
1 And there was a certain one ailing, Lazarus, from Bethany, of the village of Mary and Martha her sister--
2 Maria oli se, joka voiteli Herran jalat tuoksuöljyllä ja kuivasi ne hiuksillaan, ja sairas Lasarus oli hänen veljensä. [Joh. 12:3]
2 Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa; ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä.
2 and it was Mary who did anoint the Lord with ointment, and did wipe his feet with her hair, whose brother Lazarus was ailing--
3 Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan: "Herra, rakas ystäväsi on sairaana."
3 Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan: "Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa".
3 therefore sent the sisters unto him, saying, `Sir, lo, he whom thou dost love is ailing;'
4 Sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi vaan Jumalan kunniaksi: se tuo julki Jumalan Pojan kirkkauden."
4 Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi".
4 and Jesus having heard, said, `This ailment is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it.'
5 Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta.
5 Ja Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta.
5 And Jesus was loving Martha, and her sister, and Lazarus,
6 Kuultuaan Lasaruksen sairastavan hän viipyi vielä kaksi päivää siellä, missä silloin oli,
6 Kun hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, missä hän oli, vielä kaksi päivää;
6 when, therefore, he heard that he is ailing, then indeed he remained in the place in which he was two days,
7 mutta sanoi sitten opetuslapsilleen: "Nyt lähdemme takaisin Juudeaan."
7 mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsilleen: "Menkäämme taas Juudeaan".
7 then after this, he saith to the disciples, `We may go to Judea again;'
8 Opetuslapset vastustelivat: "Rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut." [Joh. 10:31]
8 Opetuslapset sanoivat hänelle: "Rabbi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut, ja taas sinä menet sinne!"
8 the disciples say to him, `Rabbi, now were the Jews seeking to stone thee, and again thou dost go thither!'
9 Jeesus sanoi heille: "Päivässä on kaksitoista tuntia. Se, joka on liikkeellä päiväsaikaan, ei kompastu, sillä hän näkee tämän maailman valon. [Joh. 9:4]
9 Jeesus vastasi: "Eikö päivässä ole kaksitoista hetkeä? Joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon.
9 Jesus answered, `Are there not twelve hours in the day? if any one may walk in the day, he doth not stumble, because the light of this world he doth see;
10 Mutta se, joka liikkuu yöllä, kompastelee -- eihän hänessä itsessään ole valoa."
10 Mutta joka vaeltaa yöllä, se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa."
10 and if any one may walk in the night, he stumbleth, because the light is not in him.'
11 Tämän sanottuaan Jeesus jatkoi: "Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet."
11 Näin hän puhui, ja sitten hän sanoi heille: "Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta".
11 These things he said, and after this he saith to them, `Lazarus our friend hath fallen asleep, but I go on that I may awake him;'
12 Opetuslapset sanoivat: "Herra, jos hän nukkuu, hän paranee."
12 Niin opetuslapset sanoivat hänelle: "Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi".
12 therefore said his disciples, `Sir, if he hath fallen asleep, he will be saved;'
13 Jeesus tarkoitti sitä, että Lasarus oli kuollut, mutta opetuslapset luulivat hänen puhuvan tavallisesta nukkumisesta.
13 Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan; he taas luulivat hänen puhuneen unessa-nukkumisesta.
13 but Jesus had spoken about his death, but they thought that about the repose of sleep he speaketh.
14 Siksi Jeesus sanoi suoraan: "Lasarus on kuollut.
14 Silloin Jeesus sanoi heille suoraan: "Lasarus on kuollut,
14 Then, therefore, Jesus said to them freely, `Lazarus hath died;
15 Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä: tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen."
15 ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut siellä, jotta te uskoisitte; mutta menkäämme hänen tykönsä".
15 and I rejoice, for your sake, (that ye may believe,) that I was not there; but we may go to him;'
16 Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos*, sanoi toisille opetuslapsille: "Mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä." [Sekä Tuomas-nimen kantamuoto, aramean , että kreikan tarkoittavat kaksosta.]
16 Niin Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, sanoi toisille opetuslapsille: "Menkäämme mekin sinne, kuollaksemme hänen kanssansa".
16 therefore said Thomas, who is called Didymus, to the fellow-disciples, `We may go--we also, that we may die with him,'
17 Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo neljättä päivää haudassa.
17 Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo neljä päivää oli ollut haudassa.
17 Jesus, therefore, having come, found him having been four days already in the tomb.
18 Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista stadionmitan* päässä, [Noin kolmen kilometrin. Ks. selitystä Matt. 14:24.]
18 Ja Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viidentoista vakomitan päässä.
18 And Bethany was nigh to Jerusalem, about fifteen furlongs off,
19 ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa veljen kuoleman johdosta.
19 Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta.
19 and many of the Jews had come unto Martha and Mary, that they might comfort them concerning their brother;
20 Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa.
20 Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan; mutta Maria istui kotona.
20 Martha, therefore, when she heard that Jesus doth come, met him, and Mary kept sitting in the house.
21 Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.
21 Ja Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut.
21 Martha, therefore, said unto Jesus, `Sir, if thou hadst been here, my brother had not died;
22 Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken mitä häneltä pyydät."
22 Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot."
22 but even now, I have known that whatever thou mayest ask of God, God will give to thee;'
23 Jeesus sanoi: "Veljesi nousee kuolleista."
23 Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös".
23 Jesus saith to her, `Thy brother shall rise again.'
24 Martta vastasi: "Tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä, ylösnousemuksessa." [Dan. 12:2; Joh. 5:28,29]
24 Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä".
24 Martha saith to him, `I have known that he will rise again, in the rising again in the last day;'
25 Jeesus sanoi: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, [Joh. 1:4+]
25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
25 Jesus said to her, `I am the rising again, and the life; he who is believing in me, even if he may die, shall live;
26 eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?"
26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"
26 and every one who is living and believing in me shall not die--to the age;
27 "Uskon, Herra", Martta vastasi, "minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan Poika, jonka oli määrä tulla maailmaan." [Joh. 6:69]
27 Hän sanoi hänelle: "Uskon, Herra; minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan".
27 believest thou this?' she saith to him, `Yes, sir, I have believed that thou art the Christ, the Son of God, who is coming to the world.'
28 Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken: "Opettaja on täällä ja kutsuu sinua."
28 Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen: "Opettaja on täällä ja kutsuu sinua".
28 And these things having said, she went away, and called Mary her sister privately, saying, `The Teacher is present, and doth call thee;'
29 Kuullessaan sen Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo.
29 Kun Maria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa.
29 she, when she heard, riseth up quickly, and doth come to him;
30 Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siellä, missä Martta oli hänet tavannut.
30 Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut.
30 and Jesus had not yet come to the village, but was in the place where Martha met him;
31 Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään.
31 Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä, luullen hänen menevän haudalle, itkemään siellä.
31 the Jews, therefore, who were with her in the house, and were comforting her, having seen Mary that she rose up quickly and went forth, followed her, saying--`She doth go away to the tomb, that she may weep there.'
32 Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi: "Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut."
32 Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut".
32 Mary, therefore, when she came where Jesus was, having seen him, fell at his feet, saying to him, `Sir, if thou hadst been here, my brother had not died;'
33 Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet,
33 Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi;
33 Jesus, therefore, when he saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, did groan in the spirit, and troubled himself, and he said,
34 ja hän kysyi: "Missä hänen hautansa on?" "Herra, tule katsomaan", he vastasivat.
34 ja hän sanoi: "Mihin te panitte hänet?" He sanoivat hänelle: "Herra, tule ja katso".
34 `Where have ye laid him?' they say to him, `Sir, come and see;'
35 Jeesus itki.
35 Ja Jeesus itki.
35 Jesus wept.
36 Juutalaiset sanoivat: "Katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli."
36 Niin juutalaiset sanoivat: "Katso, kuinka rakas hän oli hänelle!"
36 The Jews, therefore, said, `Lo, how he was loving him!'
37 Mutta jotkut heistä sanoivat: "Kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman?" [Joh. 9:6,7]
37 Mutta muutamat heistä sanoivat: "Eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut?"
37 and certain of them said, `Was not this one, who did open the eyes of the blind man, able to cause that also this one might not have died?'
38 Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi.
38 Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle; ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi.
38 Jesus, therefore, again groaning in himself, cometh to the tomb, and it was a cave, and a stone was lying upon it,
39 "Ottakaa kivi pois", käski Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle: "Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt neljättä päivää."
39 Jeesus sanoi: "Ottakaa kivi pois". Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle: "Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää".
39 Jesus saith, `Take ye away the stone;' the sister of him who hath died--Martha--saith to him, `Sir, already he stinketh, for he is four days dead;'
40 Jeesus vastasi: "Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?"
40 Jeesus sanoi hänelle: "Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden?"
40 Jesus saith to her, `Said I not to thee, that if thou mayest believe, thou shalt see the glory of God?'
41 Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua.
41 Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: "Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut.
41 They took away, therefore, the stone where the dead was laid, and Jesus lifted his eyes upwards, and said, `Father, I thank Thee, that Thou didst hear me;
42 Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut."
42 Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut."
42 and I knew that Thou always dost hear me, but, because of the multitude that is standing by, I said it , that they may believe that Thou didst send me.'
43 Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä: "Lasarus, tule ulos!"
43 Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä: "Lasarus, tule ulos!"
43 And these things saying, with a loud voice he cried out, `Lazarus, come forth;'
44 Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi: "Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä."
44 Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: "Päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä".
44 and he who died came forth, being bound feet and hands with grave-clothes, and his visage with a napkin was bound about; Jesus saith to them, `Loose him, and suffer to go.'
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote