Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 2. Samuelin kirja 4

Näytä koko luku
2. Samuelin kirja 5

2. Samuelin kirja 6 

 Edellinen jae
7 Mutta Daavid valtasi Siionin linnoituksen, josta sitten tuli Daavidin kaupunki.
7 Mutta Daavid valloitti Siionin vuorilinnan, se on Daavidin kaupungin.
7 And David captureth the fortress of Zion, it is the city of David.
8 Sinä päivänä hän sanoi: "Te, jotka tahdotte kukistaa jebusilaiset, pistäkää hengiltä nuo sokeat ja rammat, joita Daavid ei voi sietää."* Tämän vuoksi sanotaan: "Sokeat ja rammat eivät pääse sisälle pyhäkköön." [Toisen tulkinnan mukaan tekstissä on viittaus kaupungin vesitunneliin.][3. Moos. 21:18; Matt. 21:14]
8 Ja Daavid sanoi sinä päivänä: "Jokainen, joka surmaa jebusilaisen ja tunkeutuu vesijohdolle asti, hän voittaa ne sokeat ja ontuvat, joita Daavid vihaa". Sentähden on tapana sanoa: "Sokea ja ontuva älköön tulko taloon".
8 And David saith on that day, `Any one smiting the Jebusite, (let him go up by the watercourse), and the lame and the blind--the hated of David's soul,' --because the blind and lame say, `He doth not come into the house.'
9 Daavid asettui asumaan linnoitukseen ja nimesi paikan Daavidin kaupungiksi. Hän laajensi sitä eri suuntiin Millon* ja keskustan välillä. [Nimi Millo merkitsee 'täyte'; tämä kaupunginosa oli Jerusalemin itälaidassa.]
9 Sitten Daavid asettui vuorilinnaan ja kutsui sen Daavidin kaupungiksi. Ja Daavid rakenteli sitä yltympäri, Millosta sisälle päin.
9 And David dwelleth in the fortress, and calleth it--City of David, and David buildeth round about, from Millo and inward,
10 Daavidin mahti kasvoi yhä, sillä Herra Jumala Sebaot oli hänen kanssaan.
10 Ja Daavid tuli yhä mahtavammaksi, ja Herra, Jumala Sebaot, oli hänen kanssansa.
10 and David goeth, going on and becoming great, and Jehovah, God of Hosts, is with him.
11 Tyroksen kuningas Hiram lähetti Daavidin luo lähettiläitä sekä toimitti hänelle setripuuta, kirvesmiehiä ja kivenhakkaajia, ja nämä miehet rakensivat Daavidille palatsin. [1. Aik. 14:1-17 : 2. Sam. 7:2; 2. Aik. 2:3]
11 Hiiram, Tyyron kuningas, lähetti sanansaattajat Daavidin luo sekä setripuita, puuseppiä ja kivenhakkaajia; ja nämä rakensivat Daavidille palatsin.
11 And Hiram king of Tyre sendeth messengers unto David, and cedar-trees, and artificers of wood, and artificers of stone, for walls, and they build a house for David,
12 Daavid ymmärsi, että Herra oli vahvistanut hänen asemansa Israelin kuninkaana ja antanut hänen kuninkuutensa menestyä kansansa Israelin vuoksi.
12 Ja Daavid ymmärsi, että Herra oli vahvistanut hänet Israelin kuninkaaksi ja korottanut hänen kuninkuutensa kansansa Israelin tähden.
12 and David knoweth that Jehovah hath established him for king over Israel, and that He hath lifted up his kingdom, because of His people Israel.
13 Sen jälkeen, kun Daavid oli siirtynyt Hebronista Jerusalemiin, hän otti vielä useita vaimoja ja sivuvaimoja, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
13 Ja Hebronista tultuaan Daavid otti Jerusalemista vielä useampia sivuvaimoja ja vaimoja. Ja Daavidille syntyi vielä poikia ja tyttäriä.
13 And David taketh again concubines and wives out of Jerusalem, after his coming from Hebron, and there are born again to David sons and daughters.
14 Hänen Jerusalemissa syntyneiden poikiensa nimet olivat Sammua, Sobab, Natan, Salomo, [1. Aik. 3:5-8]
14 Ja nämä ovat niiden poikien nimet, jotka syntyivät hänelle Jerusalemissa: Sammua, Soobab, Naatan, Salomo,
14 And these are the names of those born to him in Jerusalem: Shammuah, and Shobab, and Nathan, and Solomon,
15 Jibhar, Elisua, Nefeg, Jafia,
15 Jibhar, Elisua, Nefeg, Jaafia,
15 and Ibhar, and Elishua, and Nepheg, and Japhia,
16 Elisama, Eljada ja Elifelet.
16 Elisama, Eljada ja Elifelet.
16 and Elishama, and Eliada, and Eliphalet.

Daavid voittaa filistealaiset

17 Kun filistealaiset kuulivat, että Daavid oli voideltu Israelin kuninkaaksi, he lähtivät kaikki liikkeelle käydäkseen Daavidin kimppuun. Saatuaan tästä tiedon Daavid lähti turvapaikkaansa vuorille.
17 Mutta kun filistealaiset kuulivat, että Daavid oli voideltu Israelin kuninkaaksi, lähtivät kaikki filistealaiset etsimään Daavidia. Kun Daavid sen kuuli, meni hän alas vuorilinnaan.
17 And the Philistines hear that they have anointed David for king over Israel, and all the Philistines come up to seek David, and David heareth, and goeth down unto the fortress,
18 Filistealaiset tulivat ja levittäytyivät Refaiminlaaksoon.
18 Kun filistealaiset olivat tulleet ja levittäytyneet Refaimin tasangolle,
18 and the Philistines have come, and are spread out in the valley of Rephaim.
19 Daavid kysyi Herralta: "Lähdenkö filistealaisia vastaan? Annatko heidät minun käsiini?" Herra vastasi hänelle: "Lähde! Minä annan filistealaiset sinun käsiisi." [1. Sam. 23:2, 1. Sam. 30:7,8]
19 kysyi Daavid Herralta: "Menenkö minä filistealaisia vastaan? Annatko sinä heidät minun käsiini?" Ja Herra sanoi Daavidille: "Mene, sillä minä annan filistealaiset sinun käsiisi".
19 And David asketh of Jehovah, saying, `Do I go up unto the Philistines? dost Thou give them into my hand?' And Jehovah saith unto David, `Go up, for I certainly give the Philistines into thy hand.'
20 Daavid tuli Baal-Perasimiin, löi siellä filistealaiset ja sanoi: "Herra on murtanut viholliset minun edestäni niin kuin vedet murtavat padon." Tämän vuoksi paikka sai nimen Baal-Perasim.* [Nimi Perasim merkitsee 'murtamiset'.][Jes. 28:21]
20 Niin Daavid tuli Baal-Perasimiin. Ja siellä Daavid voitti heidät ja sanoi: "Herra on murtanut viholliseni minun edessäni, niinkuin vedet murtavat". Siitä sen paikan nimeksi tuli Baal-Perasim.
20 And David cometh in to Baal-Perazim, and David smiteth them there, and saith, `Jehovah hath broken forth on mine enemies before me, as the breaking forth of waters;' therefore he hath called the name of that place Baal-Perazim.
21 Filistealaiset jättivät sinne jumalankuvansa, ja Daavid ja hänen miehensä kuljettivat ne pois.
21 He jättivät siihen epäjumalankuvansa, ja Daavid ja hänen miehensä veivät ne pois.
21 And they forsake there their idols, and David and his men lift them up.
22 Mutta filistealaiset tulivat uudelleen ja levittäytyivät Refaiminlaaksoon.
22 Mutta filistealaiset tulivat vielä kerran ja levittäytyivät Refaimin tasangolle.
22 And the Philistines add again to come up, and are spread out in the valley of Rephaim,
23 Daavid kysyi Herralta neuvoa, ja Herra vastasi: "Älä mene heitä vastaan, vaan kierrä heidän taakseen ja hyökkää heidän kimppuunsa balsamipuiden kohdalta.
23 Niin Daavid kysyi Herralta, ja hän vastasi: "Älä mene heitä vastaan, vaan kierrä heidät takaapäin ja hyökkää heidän kimppuunsa balsamipuiden puolelta.
23 and David asketh of Jehovah, and He saith, `Thou dost not go up, turn round unto their rear, and thou hast come to them over-against the mulberries,
24 Kun kuulet puiden latvoista kuin askelten kahinaa, lähde silloin hyökkäykseen. Se on merkkinä siitä, että Herra on lähtenyt edelläsi tuhoamaan filistealaisten leirin."
24 Ja kun kuulet astunnan kahinan balsamipuiden latvoista, niin ryntää nopeasti, sillä silloin Herra on käynyt sinun edelläsi tuhotakseen filistealaisten leirin."
24 and it cometh to pass, in thy hearing the sound of a stepping in the tops of the mulberries, then thou dost move sharply, for then hath Jehovah gone out before thee to smite in the camp of the Philistines.'
25 Daavid teki niin kuin Herra oli käskenyt, ja hän löi filistealaiset ja ajoi heitä takaa Gebasta Geserin liepeille asti.
25 (5:24) Daavid teki, niinkuin Herra oli häntä käskenyt; ja hän voitti filistealaiset ja ajoi heitä takaa Gebasta aina Geseriin saakka.
25 And David doth so, as Jehovah commanded him, and smiteth the Philistines from Geba unto thy coming to Gazer.

 2. Samuelin kirja 4

 

2. Samuelin kirja 6 

Copyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote