Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Mooseksen kirja 45

Näytä koko luku
1. Mooseksen kirja 46

1. Mooseksen kirja 47 

 Edellinen jae
8 Nämä ovat Egyptiin tulleiden israelilaisten, Jaa- kobin jälkeläisten, nimet: Jaakobin esikoinen oli Ruuben, [2. Moos. 1:1-5]
9 ja Ruubenin pojat olivat Henok, Pallu, Hesron ja Karmi. [2. Moos. 6:14; 4. Moos. 26:5,6]
10 Simeonin pojat olivat Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar ja Saul, jonka äiti oli kanaanilainen. [2. Moos. 6:15; 4. Moos. 26:12,13; 1. Aik. 4:24]
11 Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. [2. Moos. 6:16; 4. Moos. 3:17, 4. Moos. 26:57; 1. Aik. 5:27]
12 Juudan pojat olivat Er, Onan, Sela, Peres ja Serah. Er ja Onan olivat kuolleet Kanaaninmaassa. Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul. [1. Moos. 38:7,10; 4. Moos. 26:19-21; 1. Aik. 4:1]
13 Isaskarin pojat olivat Tola, Puvva, Jasub ja Simron. [4. Moos. 26:23,24; 1. Aik. 7:1]
14 Sebulonin pojat olivat Sered, Elon ja Jahleel. [4. Moos. 26:26]
15 Tässä olivat Lean pojat, jotka hän oli synnyttänyt Jaakobille Mesopotamiassa, ja näiden poikien pojat. Mesopotamiassa Lealle oli syntynyt myös tytär Dina. Näitä Jaakobin jälkeläisiä, poikia ja tyttäriä, oli kolmekymmentäkolme.
16 Gadin pojat olivat Sifjon, Haggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi ja Areli. [4. Moos. 26:15-17]
17 Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria, ja heillä oli sisar Sera. Berian pojat olivat Heber ja Malkiel. [4. Moos. 26:44; 1. Aik. 7:30]
18 Näiden kuudentoista Jaakobin jälkeläisen kantaäiti oli Silpa, jonka Laban oli antanut orjattareksi tyttärelleen Lealle.
19 Jaakobin vaimon Raakelin pojat olivat Joosef ja Benjamin.
20 Joosefille syntyivät Egyptissä pojat Manasse ja Efraim, ja heidät synnytti Asenat, Onin papin Poti-Feran tytär. [1. Moos. 41:50-52; 4. Moos. 26:28]
21 Benjaminin pojat olivat Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Muppim, Huppim ja Ard. [4. Moos. 26:38,39; 1. Aik. 7:6, 1. Aik. 8:1,2]
22 Näitä Jaakobille syntyneitä jälkeläisiä, joiden kantaäiti oli Raakel, oli neljätoista.
23 Danin poika oli Husim. [4. Moos. 26:42]
24 Naftalin pojat olivat Jahseel, Guni, Jeser ja Sillem. [4. Moos. 26:48,49; 1. Aik. 7:13]
25 Näiden seitsemän Jaakobin jälkeläisen kantaäiti oli Bilha, jonka Laban oli antanut orjattareksi tyttärelleen Raakelille.
26 Jaakobin jälkeläisiä, jotka tulivat hänen mukanaan Egyptiin, oli kaikkiaan kuusikymmentäkuusi henkeä, ja vielä lisäksi hänen poikiensa vaimot.
27 Joosefin poikia, jotka olivat syntyneet hänelle Egyptissä, oli kaksi. Näin oli Jaakobin sukuun kuuluvia tullut Egyptiin kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä. [2. Moos. 1:5; 5. Moos. 10:22; Ap. t. 7:14]
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2020 Kts. copyright tiedote