Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 1. Kuninkaiden kirja 5

Näytä koko luku
1. Kuninkaiden kirja 6

1. Kuninkaiden kirja 7 


Salomo rakentaa temppelin

1 Neljännen hallitusvuotensa toisena kuukautena, siv-kuussa, Salomo ryhtyi rakennuttamaan Herran temppeliä. Silloin oli neljässadaskahdeksaskymmenes vuosi siitä, kun israelilaiset lähtivät Egyptistä. [2. Aik. 3:1-14]
1 Neljäntenäsadantena kahdeksantenakymmenentenä vuotena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, neljäntenä vuotena siitä, kun Salomo oli tullut Israelin kuninkaaksi, alkoi hän siiv-kuussa, joka on toinen kuukausi, rakentaa temppeliä Herralle.
1 And it cometh to pass, in the four hundred and eightieth year of the going out of the sons of Israel from the land of Egypt, in the fourth year--in the month of Zif, it is the second month--of the reigning of Solomon over Israel, that he buildeth the house for Jehovah.
2 Temppeli, jonka kuningas Salomo rakensi Herralle, oli kuusikymmentä kyynärää pitkä, kaksikymmentä kyynärää leveä ja kolmekymmentä kyynärää korkea.* [Temppelin mitat olivat noin 27 m x 9 m x 13,5 m.]
2 Temppeli, jonka kuningas Salomo Herralle rakensi, oli kuuttakymmentä kyynärää pitkä, kahtakymmentä kyynärää leveä ja kolmeakymmentä kyynärää korkea.
2 As to the house that king Solomon hath built for Jehovah, sixty cubits is its length, and twenty its breadth, and thirty cubits its height.
3 Temppelisalin päässä oli eteishalli, jonka pitkä sivu oli temppelin päädyn tavoin kaksikymmentä kyynärää ja joka ulkoni temppelin päädystä kymmenen kyynärää.
3 Temppelisalin eteinen, joka oli temppelin itäpäässä, oli kahtakymmentä kyynärää pitkä, ja sen leveys, temppelin itäiseen suuntaan, oli kymmenen kyynärää.
3 As to the porch on the front of the temple of the house, twenty cubits is its length on the front of the breadth of the house; ten by the cubit is its breadth on the front of the house;
4 Salomo teetti temppeliin sisäänpäin avartuvat ristikkoikkunat.
4 Ja hän teki temppeliin sisäänpäin avartuvat ikkuna-aukot.
4 and he maketh for the house windows of narrow lights.
5 Temppelin ulkoseinälle hän rakennutti kylkirakennuksen, jonka huoneet kiersivät temppeliä sekä temppelisalin että sisäkammion kohdalta.
5 Ja hän rakensi temppelin seinään kiinni kylkirakennuksen, ympäri temppelin seinien, sekä temppelisalin että kaikkeinpyhimmän ympäri, ja teki siihen sivukammioita yltympäri.
5 And he buildeth against the wall of the house a couch round about, even the walls of the house round about, of the temple and of the oracle, and maketh sides round about.
6 Kylkirakennuksen alin kerros oli viiden, keskimmäinen kuuden ja kolmas seitsemän kyynärän levyinen. Temppelin ulkoseinä oli näet porrastettu niin, ettei setripalkeille tarvinnut tehdä koloja seinään.
6 Kylkirakennuksen alin kerros oli viittä kyynärää leveä, keskimmäinen kuutta kyynärää leveä ja kolmas seitsemää kyynärää leveä; sillä hän teki temppelin ulkomuurin ympärinsä penkerellisen, ettei vuoliaisia tarvinnut upottaa temppelin seiniin.
6 The lowest couch, five by the cubit is its breadth; and the middle, six by the cubit is its breadth; and the third, seven by the cubit is its breadth, for withdrawings he hath put to the house round about, without--not to lay hold on the walls of the house.
7 Kun temppeliä pystytettiin, käytettiin valmiiksi muotoiltuja rakennuskiviä, niin ettei työmaalta kuulunut vasaran, ei taltan eikä minkään muunkaan rautatyökalun ääntä. [1. Kun. 5:31,32]
7 Ja kun temppeli rakennettiin, tehtiin se kivistä, jotka tulivat valmiina louhimosta, niin ettei kuulunut vasaran, ei minkään rauta-aseen kalketta temppeliä rakennettaessa.
7 And the house, in its being built, of perfect stone brought thither hath been built, and hammer, and the axe--any instrument of iron--was not heard in the house, in its being built.
8 Kylkirakennuksen alakerrokseen oli ovi etelän puolella. Keskimmäiseen kerrokseen noustiin portaita, samoin sieltä kolmanteen kerrokseen.
8 Alimman kerroksen ovi oli temppelin eteläsivussa; portaita myöten noustiin keskimmäiseen kerrokseen ja keskimmäisestä kolmanteen.
8 The opening of the middle side is at the right shoulder of the house, and with windings they go up on the middle one, and from the middle one unto the third.
9 Kun Salomo oli saanut temppelin pystytetyksi, hän teetti siihen katon laudoista ja setripalkeista.
9 Rakennettuaan temppelin valmiiksi hän laudoitti sen sisältä setripuisilla parruilla ja laudoilla.
9 And he buildeth the house, and completeth it, and covereth the house with beams and rows of cedars.
10 Hän rakennutti temppelin ympärille kylkirakennuksen, jonka jokainen kerros oli viiden kyynärän korkuinen ja joka oli setrisillä lattiapalkeilla liitetty temppelin seinään.
10 Ja hän rakensi kauttaaltaan kiinni temppeliin kylkirakennuksen, jonka kerrokset olivat viiden kyynärän korkuiset ja joka oli kiinnitetty temppeliin setripalkeilla.
10 And he buildeth the couch against all the house, five cubits is its height, and it taketh hold of the house by cedar-wood.
11 Salomolle tuli silloin tämä Herran sana:
11 Ja Salomolle tuli tämä Herran sana:
11 And the word of Jehovah is unto Solomon, saying,
12 "Sinä olet ryhtynyt rakentamaan minun temppeliäni. Jos vaellat säädöksieni ja lakieni mukaan ja noudatat kaikkia määräyksiäni, minä annan käydä toteen sen, minkä lupasin isällesi Daavidille. [2. Sam. 7:12-16; 1. Kun. 2:4, 1. Kun. 9:4,5]
12 "Tälle temppelille, jota sinä rakennat, on käyvä näin: jos sinä vaellat minun säädöksieni mukaan ja noudatat minun oikeuksiani, otat vaarin kaikista minun käskyistäni ja vaellat niiden mukaan, niin minä täytän sinulle sanani, jonka olen puhunut sinun isällesi Daavidille:
12 `This house that thou art building--if thou dost walk in My statutes, and My judgments dost do, yea, hast done all My commands, to walk in them, then I have established My word with thee, which I spake unto David thy father,
13 Minä asun israelilaisten keskellä enkä jätä kansaani." [2. Moos. 29:45; 3. Moos. 26:11]
13 minä asun israelilaisten keskellä enkä hylkää kansaani Israelia".
13 and have tabernacled in the midst of the sons of Israel, and do not forsake My people Israel.'
14 Niin Salomo rakensi temppelin valmiiksi.
14 Niin Salomo rakensi temppelin valmiiksi.
14 And Solomon buildeth the house and completeth it;
15 Hän peitti temppelin sisäseinät setrilaudoilla lattiasta kattopalkkeihin asti, ja temppelin lattian hän päällysti sypressilaudoilla.
15 Hän laudoitti temppelin seinät sisäpuolelta setrilaudoilla; temppelin lattiasta kattopalkkeihin asti hän päällysti sen puulla sisäpuolelta. Temppelin lattian hän päällysti kypressilaudoilla.
15 and he buildeth the walls of the house within with beams of cedar, from the floor of the house unto the walls of the ceiling; he hath overlaid with wood the inside, and covereth the floor of the house with ribs of fir.
16 Kahdenkymmenen kyynärän päähän peräseinästä hän rakensi setrilaudoista väliseinän, joka ulottui lattiasta kattopalkkeihin. Seinän taakse tuli sisäkammio, kaikkeinpyhin,
16 Ja temppelin peräosan, kaksikymmentä kyynärää, hän laudoitti erilleen setrilaudoilla lattiasta kattopalkkeihin asti; niin hän rakensi siihen sisälle kuorin, kaikkeinpyhimmän.
16 And he buildeth the twenty cubits on the sides of the house with ribs of cedar, from the floor unto the walls; and he buildeth for it within, for the oracle, for the holy of holies.
17 ja sen eteen jäävä temppelisali oli neljänkymmenen kyynärän pituinen.
17 Ja temppeli, se on temppelisali kaikkeinpyhimmän edessä, oli neljääkymmentä kyynärää pitkä.
17 And forty by the cubit was the house, it is the temple before it .
18 Setripuu oli temppelin sisällä kauttaaltaan koristeltu kurpitsanlehtiä ja kukkia esittävin leikkauksin. Kaikki oli setriä, kiveä ei näkynyt.
18 Ja temppeli oli sisäpuolelta setripuuta, koristettu metsäkurpitsi-ja kukkakiehkura-leikkauksilla; kaikki oli setripuuta, kiveä ei näkynyt.
18 And the cedar for the house within is carvings of knobs and openings of flowers; the whole is cedar, there is not a stone seen.
19 Sisäkammion Salomo rakennutti temppeliin sijoittaakseen sinne Herran liitonarkun.
19 Temppelin sisään hän laittoi kaikkeinpyhimmän, pannakseen sinne Herran liitonarkin.
19 And the oracle in the midst of the house within he hath prepared, to put there the ark of the covenant of Jehovah.
20 Kammio oli kaksikymmentä kyynärää pitkä, kaksikymmentä kyynärää leveä ja kaksikymmentä kyynärää korkea. Hän peitti sen pinnat puhtaalla kullalla, ja alttarin hän verhosi setripuulla.
20 Kaikkeinpyhin oli kahtakymmentä kyynärää pitkä, kahtakymmentä kyynärää leveä ja kahtakymmentä kyynärää korkea; ja hän päällysti sen sisältä puhtaalla kullalla, ja hän teki alttarin setripuusta.
20 And before the oracle is twenty cubits in length, and twenty cubits in breadth, and twenty cubits is its height; and he overlayeth it with gold refined, and overlayeth the altar with cedar.
21 Salomo silasi koko temppelin sisältä puhtaalla kullalla, ja kun hän oli kullannut sisäkammion, hän eristi sen kultaketjuin.
21 Ja Salomo päällysti temppelin sisäpuolelta puhtaalla kullalla. Ja hän sulki kultavitjoilla kaikkeinpyhimmän, jonka oli päällystänyt kullalla.
21 And Solomon overlayeth the house within with gold refined, and causeth it to pass over in chains of gold before the oracle, and overlayeth it with gold.
22 Hän kultasi kauttaaltaan temppelin sisäpinnat, ja myös sisäkammion eteen sijoitetun alttarin hän päällysti kullalla.
22 Koko temppelin hän päällysti sisältä kullalla, koko temppelin yltyleensä. Myöskin koko sen alttarin, joka oli kaikkeinpyhimmän edessä, hän päällysti kullalla.
22 And the whole of the house he hath overlaid with gold, till the completion of all the house; and the whole of the altar that the oracle hath, he hath overlaid with gold.
23 Sisäkammioon hän teki oliivipuusta kaksi kerubia, molemmat kymmenen kyynärän korkuisia. [2. Moos. 25:18-20, 2. Moos. 37:7-9]
23 Ja hän teki kaikkeinpyhimpään kaksi kerubia öljypuusta, kymmenen kyynärän korkuista;
23 And he maketh within the oracle two cherubs, of the oil-tree, ten cubits is their height;
24 Kerubin toisella siivellä oli mittaa viisi kyynärää, ja toinen siipi oli sekin viiden kyynärän mittainen; siivenkärjestä siivenkärkeen oli kymmenen kyynärää.
24 ja kerubin toinen siipi oli viisikyynäräinen, ja kerubin toinen siipi oli myöskin viisikyynäräinen, niin että oli kymmenen kyynärää toisen siiven kärjestä toisen kärkeen.
24 and five cubits is the one wing of the cherub, and five cubits the second wing of the cherub, ten cubits from the ends of its wings even unto the ends of its wings;
25 Toinenkin kerubi oli kymmenen kyynärän korkuinen, molemmat olivat mitoiltaan ja muodoltaan yhtäläiset.
25 Toinen kerubi oli myöskin kymmenkyynäräinen. Molemmat kerubit olivat yhtä suuret ja yhdenmuotoiset:
25 and ten by the cubit is the second cherub, one measure and one form are to the two cherubs,
26 Niin kuin toinen niin toinenkin oli kymmenen kyynärää korkea.
26 toinen kerubi oli kymmentä kyynärää korkea ja samoin myöskin toinen kerubi.
26 the height of the one cherub is ten by the cubit, and so is the second cherub;
27 Salomo asetti kerubit temppelin sisäkammioon. Niiden siivet olivat levällään, ja kun toisen siipi oli seinässä kiinni ja toisen samoin, niin temppelin keskustaan päin olevat siivet koskettivat toisiaan.
27 Ja hän pani kerubit temppelin sisimpään osaan, ja kerubit levittivät siipensä niin, että toisen siipi kosketti toista seinää ja toisen kerubin siipi kosketti toista seinää; ja temppelin keskikohdalla koskettivat niiden toiset siivet toisiaan.
27 and he setteth the cherubs in the midst of the inner house, and they spread out the wings of the cherubs, and a wing of the one cometh against the wall, and a wing of the second cherub is coming against the second wall, and their wings are unto the midst of the house, coming wing against wing;
28 Hän päällysti kerubitkin kullalla.
28 Ja hän päällysti kerubit kullalla.
28 and he overlayeth the cherubs with gold,
29 Kaikki pyhäkön seinät niin temppelisalissa kuin eteishallissa Salomo koristi kerubeja, palmunlehviä ja kukkia esittävin leikkauksin ja kaiverruksin.
29 Ja kaikkiin temppelin seiniin yltympäri hän leikkautti veistoksia, kerubeja, palmuja ja kukkakiehkuroita sekä perä-että etuosaan.
29 and all the walls of the house round about he hath carved with openings of carvings, cherubs, and palm trees, and openings of flowers, within and without.
30 Lattian hän päällysti kullalla sekä temppelisalissa että eteishallissa.
30 Ja temppelin lattian hän päällysti kullalla, sekä perä-että etuosan lattian.
30 And the floor of the house he hath overlaid with gold, within and without;
31 Sisäkammioon hän teki oliivipuusta parioven, jonka pielet muodostivat viisikulmion.
31 Ja kaikkeinpyhimmän oviaukkoon hän teki ovet öljypuusta; kamana ja pielet muodostivat viisikulmion.
31 as to the opening of the oracle, he made doors of the oil-tree; the lintel, side-posts, a fifth.
32 Oliivipuuoven kumpaankin puoliskoon hän leikkautti kerubeja, palmunlehviä ja kukkia, ja kerubit ja palmukuviot päällystettiin kullalla.
32 Ja molempiin öljypuusta tehtyihin oviin hän leikkautti kerubeja, palmuja ja kukkakiehkuroita, ja päällysti ne kullalla; hän levitti kultaa kerubien ja palmujen päälle.
32 And the two doors are of the oil-tree, and he hath carved upon them carvings of cherubs, and palm-trees, and openings of flowers, and overlaid with gold, and he causeth the gold to go down on the cherubs and on the palm-trees.
33 Samoin hän teki temppelisalin nelikulmaiseen oviaukkoon oliivipuusta pielet
33 Niin hän teki myös temppelisalin oviaukkoon öljypuusta pielet, nelikulmion muotoiset,
33 And so he hath made for the opening of the temple, side-posts of the oil-tree, from the fourth.
34 ja sypressistä parioven, jonka kummassakin puoliskossa oli kaksi avattavaa osaa.
34 ja kypressipuusta kaksi ovea; toisen oven molemmat laudat olivat kääntyviä, ja toisen oven molemmat laudat olivat kääntyviä.
34 And the two doors are of fir-tree, the two sides of the one door are revolving, and the two hangings of the second door are revolving.
35 Hän leikkautti niihin kerubeja, palmunlehviä ja kukkia, ja kuviot päällystettiin kullalla.
35 Ja hän leikkautti niihin kerubeja, palmuja ja kukkakiehkuroita ja päällysti ne kullalla, joka levitettiin veistosten päälle.
35 And he hath carved cherubs, and palms, and openings of flowers, and overlaid with straightened gold the graved work.
36 Hän rakensi esipihan ja ympäröi sen kolmella kerroksella hakattuja kiviä, joiden päällä oli kerros setrihirsiä.
36 Sitten hän rakensi sisemmän esipihan muurin, jossa oli aina rinnakkain kolme kivikertaa hakattuja kiviä ja yksi hirsikerta veistettyjä setrihirsiä.
36 And he buildeth the inner court, three rows of hewn work, and a row of beams of cedar.
37 Herran temppelin perustus laskettiin Salomon neljäntenä hallitusvuotena siv-kuussa.
37 Neljäntenä vuotena, siiv-kuussa, laskettiin Herran temppelin perustus.
37 In the fourth year hath the house of Jehovah been founded, in the month Zif,
38 Yhdennentoista vuoden kahdeksantena kuukautena, bul-kuussa, temppeli oli valmis kaikilta osiltaan ja kaikkia varusteitaan myöten. Salomo rakensi sitä seitsemän vuotta.
38 Ja yhdentenätoista vuotena, buul-kuussa, joka on kahdeksas kuukausi, temppeli oli kokonaan ja kaikkineen valmis. Hän rakensi sitä seitsemän vuotta.
38 and in the eleventh year, in the month Bul-- that is the eighth month--hath the house been finished in all its matters, and in all its ordinances, and he buildeth it seven years.

 1. Kuninkaiden kirja 5

 

1. Kuninkaiden kirja 7 

Copyright © 2001-2020 Kts. copyright tiedote