header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

Sanahaku ημερα (hemera hay-mer'-ah) day

Löytyi 368 jaetta Raamattu 1992 tekstistä.

Matt. 2:1 

Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen* aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. [Tämä kuningas oli Herodes Suuri.] [Luuk. 2:4-7 | Dan. 1:20]

Matt. 3:1 

Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: 3:1-12:[ Mark. 1:1-8; Luuk. 3:1-18; Joh. 1:19-28 : Joh. 1:6-8]

Matt. 4:2 

Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. [2. Moos. 34:28]

Matt. 6:34 

Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.

Matt. 7:22 

Monet sanovat minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.'

Matt. 9:15 

Jeesus vastasi heille: "Eivät kai häävieraat voi surra silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin he paastoavat. [Joh. 16:5,6]

Matt. 10:15 

Totisesti: Sodoman ja Gomorran maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin se kaupunki. [Matt. 11:24; Luuk. 10:12]

Matt. 11:12 

Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen.* [Jakeen loppu voidaan kääntää myös:ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen.] [ Luuk. 16:16]

Matt. 11:22 

Minä sanon teille: Tyros ja Sidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te.

Matt. 11:24 

Minä sanon: Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä." [Matt. 10:15]

Matt. 12:36 

Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. [Saarn. 5:5]

Matt. 12:40 

Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. [Joona 2:1]

Matt. 13:1 

Samana päivänä Jeesus lähti ulos, meni järven rantaan ja asettui istumaan. 13:1-9:[ Mark. 4:1-9; Luuk. 8:4-8 : Luuk. 13:1,2: Mark. 3:7-9; Luuk. 5:1-3]

Matt. 15:32 

Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: "Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. En tahdo lähettää heitä pois nälkäisinä, etteivät he uupuisi matkalla." 15:32-39:[ Mark. 8:1-10 : Matt. 9:36, 14:14,16]

Matt. 16:21 

Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. 16:21-23:[ Mark. 8:31-33; Luuk. 9:22 : Matt. 17:22,23, 20:17-19; Mark. 9:31; Luuk. 24:7]

Matt. 17:1 

Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. 17:1-8:[ Mark. 9:2-8; Luuk. 9:28-36 : 2. Piet. 1:16-18]

Matt. 17:23 

ja he tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hänet herätetään kuolleista." He tulivat tästä hyvin surullisiksi.

Matt. 20:2 

Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan.

Matt. 20:6 

Kun hän sitten meni ulos yhdennellätoista tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä: 'Miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina?'

Matt. 20:12 

'Nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.'

Matt. 20:19 

ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista."

Matt. 22:23 

Samana päivänä Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: 22:23-33:[ Mark. 12:18-27; Luuk. 20:27-40 : Ap. t. 23:8]

Matt. 22:46 

Kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut kysyä häneltä mitään.

Matt. 23:30 

ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen.' [Matt. 5:12+]

Matt. 24:19 

Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! [Luuk. 23:29; 1. Kor. 7:26-28]

Matt. 24:22 

Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään.

Matt. 24:29 

"Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. 24:29-36:[ Mark. 13:24-32; Luuk. 21:25-33 : Jes. 13:10; Hes. 32:7,8; Joel 2:10, 3:4, 4:15,16; Ap. t. 2:20; Ilm. 6:12-14]

Matt. 24:36 

"Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. [Ap. t. 1:7; 1. Tess. 5:1,2]

Matt. 24:37 

Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. 24:37-44:[ Mark. 13:32-37; Luuk. 17:26-36 | Luuk. 12:39,40]

Matt. 24:38 

Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. [1. Moos. 6:5-7:1]

Matt. 24:42 

"Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. [Matt. 25:13]

Matt. 24:50 

Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee,

Matt. 25:13 

"Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. [Matt. 24:42; Luuk. 12:40+]

Matt. 26:2 

"Kahden päivän kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin Ihmisen Poika luovutetaan ristiinnaulittavaksi." [2. Moos. 12:1-27 | Matt. 16:21+]

Matt. 26:29 

Ja minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa." [Ilm. 21:5]

Matt. 26:55 

Jeesus sanoi sitten miesjoukolle: "Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. [Luuk. 19:47, 21:37; Joh. 18:20]

Matt. 26:61 

jotka väittivät Jeesuksen sanoneen: "Minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä." [Matt. 27:40; Joh. 2:19; Ap. t. 6:14]

Matt. 27:40 

he sanoivat: "Sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!" [Matt. 26:61+ | Matt. 4:3, 26:63]

Matt. 27:63 

He sanoivat: "Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi: 'Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.' [Matt. 16:21+]

Matt. 27:64 

Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille: 'Hän on noussut kuolleista.' Viimeinen villitys olisi silloin ensimmäistä pahempi."

Matt. 28:15 

Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heille oli sanottu. Heidän kertomustaan on juutalaisten keskuudessa levitetty tähän päivään asti.

Matt. 28:20 

ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Mark. 1:9 

Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 1:9-11:[ Matt. 3:13-17; Luuk. 3:21,22; Joh. 1:29-34 : Matt. 2:23+]

Mark. 1:13 

Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta. [Matt. 4:2 | Job 1:12; Luuk. 22:31; 2. Kor. 2:11 | 5. Moos. 8:15,16; Ps. 91:13 | Hepr. 1:14]

Mark. 2:1 

Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, 2:1-12:[ Matt. 9:1-8; Luuk. 5:17-26]

Mark. 2:20 

Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä päivänä he paastoavat. [Joh. 16:20]

Mark. 4:27 

Hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä, miten. [Jes. 55:10,11; Jaak. 5:7]

Mark. 4:35 

Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Nyt lähdemme vastarannalle." 4:35-41:[ Matt. 8:23-27; Luuk. 8:22-25 : Matt. 8:18]

Mark. 5:5 

Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä.

Mark. 6:21 

Sopiva tilaisuus Herodiaalle tarjoutui, kun Herodes syntymäpäivänään järjesti pidot hoviherroilleen ja sotaväen päälliköille sekä Galilean johtomiehille.

Mark. 8:1 

Siihen aikaan oli taas kerran koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: 8:1-10:[ Matt. 15:32-39]

Mark. 8:2 

"Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. [Mark. 6:34]

Mark. 8:31 

Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että Ihmisen Pojan* täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. [Ks. selitystä Matt. 16:13.] [8:31-33: Matt. 16:21-23; Luuk. 9:22 : Mark. 9:31, 10:33,34]

Mark. 9:2 

Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä 9:2-13:[ Matt. 17:1-13; Luuk. 9:28-36; 2. Piet. 1:16-18 : Mark. 5:37+ | Mark. 3:13]

Mark. 9:31 

sillä hän opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista." [Mark. 8:31, 10:33,34]

Mark. 10:34 

ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista."

Mark. 13:17 

Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! [1. Kor. 7:26-28]

Mark. 13:19 

sillä noina päivinä tulee olemaan ahdinko, jollaista ei ole ollut luomakunnan alusta, Jumalan luomistyöstä tähän päivään asti, eikä tule olemaan. [Dan. 12:1; Joel 2:2]

Mark. 13:20 

Jos Herra ei olisi lyhentänyt sitä aikaa, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta niiden tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt sen ajan.

Mark. 13:24 

"Mutta noina päivinä, tuon ahdingon jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan, 13:24-32:[ Matt. 24:29-36; Luuk. 21:25-33 : Luuk. 13:24,25: Matt. 24:29+]

Mark. 13:32 

Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä. [Ap. t. 1:7; 1. Tess. 5:1,2]

Mark. 14:1 

Oli kaksi päivää pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan. Ylipapit ja lainopettajat miettivät, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. 14:1,2:[ Matt. 26:1-5; Luuk. 22:1,2; Joh. 11:45-53]

Mark. 14:12 

Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: "Missä tahdot syödä pääsiäisaterian? Minne menemme valmistamaan sen?" 14:12-21:[ Matt. 26:17-25; Luuk. 22:7-14,21-23; Joh. 13:18-30 : 2. Moos. 12:3-10,18-27; 5. Moos. 16:1-8]

Mark. 14:25 

Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa."

Mark. 14:49 

Minä olen joka päivä teidän nähtenne opettanut temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kirjoitusten oli käytävä toteen." [Jes. 53:12]

Mark. 14:58 

"Me olemme kuulleet hänen sanovan: 'Minä hajotan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä.'" [Mark. 15:29; Joh. 2:19; Ap. t. 6:14]

Mark. 15:29 

Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat: "No niin, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. [Ps. 22:8, 109:25 | Mark. 14:58]

Luuk. 1:5 

Herodeksen*, Juudean* kuninkaan, aikana eli pappi Sakarias, joka kuului Abian pappisosastoon*. Hänen vaimonsa Elisabet oli hänkin Aaronin jälkeläisiä. Herodes:[ ks. selitystä Matt. 2:1. Juudea tarkoittaa jakeissa Luuk. 1:5, Juudea tarkoittaa jakeissa Luuk. 4:44, Juudea tarkoittaa jakeissa Luuk. 6:17, Juudea tarkoittaa jakeissa Luuk. 7:17, Juudea tarkoittaa jakeissa Luuk. 23:5 sekä Ap. t. 10:37 juutalaisten koko asuma-aluetta Palestiinassa eikä vain Juudean maakuntaa. Tuhatlukuinen temppelipapisto oli jaettu 24 osastoon, joista Abian osasto oli kahdeksas, ks. 1. Aik. 24:10.] [ Matt. 2:1 | 1. Aik. 24:10,19]

Luuk. 1:7 

Mutta lapsia heillä ei ollut, sillä Elisabet oli hedelmätön, ja he molemmat olivat jo iäkkäitä.

Luuk. 1:18 

Sakarias kysyi enkeliltä: "Mistä voin tietää, että niin käy? Minähän olen jo vanha, ja vaimonikin on iäkäs." [1. Moos. 17:17, 18:11]

Luuk. 1:20 

Mutta sinun suusi mykistyy nyt, etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu, koska et uskonut sanojani, jotka aikanaan käyvät toteen."

Luuk. 1:23 

Palveluspäivien päätyttyä Sakarias meni kotiinsa,

Luuk. 1:24 

ja jonkin ajan kuluttua hänen vaimonsa Elisabet tuli raskaaksi. Viisi kuukautta Elisabet pysytteli poissa näkyviltä. Hän ajatteli:

Luuk. 1:25 

"Tämän on Herra minulle tehnyt. Hän on katsonut minun puoleeni ja päästää minut ihmisten halveksunnasta." [1. Moos. 30:23]

Luuk. 1:39 

Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin.

Luuk. 1:59 

Kahdeksantena päivänä kokoonnuttiin ympärileikkaamaan lasta. Muut tahtoivat antaa hänelle isän mukaan nimeksi Sakarias, [1. Moos. 17:12; 3. Moos. 12:3]

Luuk. 1:75 

pyhinä ja vanhurskaina hänen edessään kaikkina elämämme päivinä. [Ef. 4:24]

Luuk. 1:80 

Lapsi kasvoi ja vahvistui Hengessä. Hän oli autiomaassa siihen päivään saakka, jolloin hänen oli määrä astua Israelin eteen. [Luuk. 2:40 | Luuk. 3:2]

Luuk. 2:1 

Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. 2:1-21:[ Matt. 1:18-25]

Luuk. 2:6 

Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,

Luuk. 2:21 

Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. [1. Moos. 17:10; Luuk. 1:59 | Luuk. 1:31]

Luuk. 2:22 

Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, [3. Moos. 12:1-4 | Gal. 4:4]

Luuk. 2:36 

Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,

Luuk. 2:37 

mutta nyt hän oli ollut leskenä jo kahdeksankymmenenneljän vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen. [1. Tim. 5:5]

Luuk. 2:43 

Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin.

Luuk. 2:44 

Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan, ennen kuin alkoivat haeskella häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta.

Luuk. 2:46 

Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä.

Luuk. 4:2 

neljäkymmentä päivää, ja Paholainen kiusasi häntä. Hän ei syönyt noina päivinä mitään, ja kun tämä aika oli kulunut, hänen tuli nälkä. [2. Moos. 34:28 | Matt. 4:1+]

Luuk. 4:16 

Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, 4:16-30:[ Matt. 13:53-58; Mark. 6:1-6 : Matt. 2:23+]

Luuk. 4:25 

Uskokaa minua: Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. 4:25,26:[ 1. Kun. 17:7-16]

Luuk. 4:42 

Päivän valjettua Jeesus lähti ulos ja meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin. Ihmiset kuitenkin lähtivät etsimään häntä. He tavoittivat hänet ja estelivät häntä lähtemästä luotaan. 4:42-44:[ Mark. 1:35-39]

Luuk. 5:17 

Eräänä päivänä, kun Jeesus taas opetti, häntä kuulemassa istui fariseuksia* ja lainopettajia*. Heitä oli tullut kaikista Galilean kylistä ja myös Juudeasta ja Jerusalemista. Herran voima vaikutti Jeesuksessa niin että hän saattoi parantaa sairaita. Fariseus:[ ks. selitystä Matt. 3:7. ks. selitystä Matt. Lainopettaja: ks. selitystä Matt. 2:4.] [5:17-26: Matt. 9:1-8; Mark. 2:1-12]

Luuk. 5:35 

Vielä tulee toinenkin aika. Kun sulhanen on otettu pois, silloin, niinä päivinä he paastoavat."

Luuk. 6:12 

Samoihin aikoihin Jeesus meni vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. 6:12-16:[ Matt. 10:1-4; Mark. 3:13-19 : Luuk. 3:21+]

Luuk. 6:13 

Päivän koittaessa hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, jotka nimesi apostoleiksi. 6:13-16:[ Ap. t. 1:13]

Luuk. 6:23 

Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoinhan tekivät heidän isänsä profeetoille. [Matt. 5:12+]

Luuk. 8:22 

Eräänä päivänä Jeesus astui opetuslastensa kanssa veneeseen ja sanoi heille: "Nyt lähdemme vastarannalle." He lähtivät vesille. 8:22-25:[ Matt. 8:23-27; Mark. 4:35-41]

Luuk. 9:12 

Kun päivä alkoi kallistua iltaan, Jeesuksen kaksitoista opetuslasta tulivat hänen luokseen ja sanoivat: "Lähetä ihmiset pois, että he menisivät lähiseudun kyliin ja taloihin ja hankkisivat sieltä yösijan ja ruokaa. Tämä on aivan asumatonta seutua."

Luuk. 9:22 

ja sanoi: "Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista." [Luuk. 9:44, 13:33, 18:31-33]

Luuk. 9:23 

Jeesus sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. 9:23-27:[ Matt. 16:24-28; Mark. 8:34-9:1 : Mark. 9:23,24: Matt. 10:38,39 : Luuk. 14:27]
Sivu: 1 2 3 4>