header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

Sanahaku δια (dia dee-ah' ) by

Löytyi 599 jaetta Raamattu 1992 tekstistä.

Matt. 1:22 

Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:

Matt. 2:5 

"Juudean* Betlehemissä", he vastasivat, "sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa: 2:5,6:[Juudea on roomalainen hallintoalue, Juuda tarkoittaa Vanhan testamentin heimoa ja sen aluetta.] [ Joh. 7:42]

Matt. 2:12 

Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

Matt. 2:15 

Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: "Egyptistä minä kutsuin poikani." [Hoos. 11:1+ | 2. Moos. 4:22]

Matt. 2:17 

Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus:

Matt. 2:23 

ja asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen profeettojen ennustus: häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi. [Matt. 26:71; Luuk. 1:26, 2:39,51; Joh. 1:46, 19:19; Ap. t. 2:22, 10:38, 24:5]

Matt. 3:3 

Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana: -- Ääni huutaa autiomaassa: "Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut!" [Jes. 40:3+]

Matt. 4:4 

Mutta Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.'" [5. Moos. 8:3+; Viis. 16:26]

Matt. 4:14 

Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana:

Matt. 6:25 

"Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? 6:25-34:[ Luuk. 12:22-31 : Fil. 4:6; Hepr. 13:5; 1. Piet. 5:7]

Matt. 7:13 

"Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen.

Matt. 8:17 

jotta kävisi toteen, mitä on sanottu profeetta Jesajan kirjassa: -- Hän kantoi meidän tautimme, otti taakakseen meidän sairautemme. [Jes. 53:4; 1. Piet. 2:24]

Matt. 8:28 

Kun Jeesus tuli toiselle rannalle Gadaran alueelle, häntä vastaan tuli hautaluolista kaksi pahojen henkien vaivaamaa miestä. Nämä olivat niin väkivaltaisia, ettei kukaan voinut kulkea sitä tietä. 8:28-34:[ Mark. 5:1-20; Luuk. 8:26-39]

Matt. 9:11 

Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: "Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!" [Matt. 11:19+]

Matt. 9:14 

Sitten Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo. He sanoivat: "Meille ja fariseuksille paastoaminen on tärkeää. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?" 9:14-17:[ Mark. 2:18-22; Luuk. 5:33-39 : Matt. 11:18; Luuk. 18:12]

Matt. 10:22 

Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. [1. Kor. 4:13 | Dan. 12:12; Ilm. 2:10]

Matt. 11:2 

Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa [Matt. 14:3]

Matt. 12:1 

Niihin aikoihin Jeesus kerran kulki sapattina viljapellon laitaa. Hänen opetuslastensa tuli nälkä, ja he alkoivat katkoa tähkäpäitä ja syödä. 12:1-8:[ Mark. 2:23-28; Luuk. 6:1-5 : 5. Moos. 23:26]

Matt. 12:17 

jotta toteutuisi tämä profeetta Jesajan lausuma Jumalan sana:

Matt. 12:27 

Jos minä karkotan pahoja henkiä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. [Ap. t. 19:13-20]

Matt. 12:31 

"Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista ei anteeksi anneta. [Hepr. 10:28,29]

Matt. 12:43 

"Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. 12:43-45:[ Luuk. 11:24-26]

Matt. 13:5 

Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti,

Matt. 13:6 

mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta.

Matt. 13:10 

Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: "Miksi sinä puhut heille vertauksin?" 13:10-17:[ Mark. 4:10-12; Luuk. 8:9,10]

Matt. 13:13 

Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat eivätkä kuitenkaan kuule eivätkä ymmärrä. [5. Moos. 29:3; Jer. 5:21; Hes. 12:2]

Matt. 13:21 

mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta.

Matt. 13:35 

jotta tämä profeetan sana kävisi toteen: -- Minä avaan suuni ja puhun vertauksin, tuon julki sen, mikä on ollut salattua maailman luomisesta saakka. [Ps. 78:2+]

Matt. 13:52 

Silloin hän sanoi heille: "Siksipä jokainen lainopettaja, josta on tullut taivasten valtakunnan opetuslapsi, on kuin isäntä, joka runsaasta varastostaan ottaa esiin sekä uutta että vanhaa."

Matt. 13:58 

Ja koska he eivät uskoneet häneen, hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa.

Matt. 14:2 

Hän sanoi hovimiehilleen: "Se on Johannes Kastaja. Hän on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat."

Matt. 14:3 

Herodes näet oli pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja heittänyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden, 14:3,4:[ Luuk. 3:19,20]

Matt. 14:9 

Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän käski täyttää pyynnön.

Matt. 15:2 

"Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat isien perinnäissääntöjä?" he kysyivät. "Hehän eivät pese käsiään, kun rupeavat syömään." [Luuk. 11:38]

Matt. 15:3 

Jeesus vastasi heille: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyä perinnäissäännöillänne?

Matt. 15:6 

hänen ei enää tarvitse kunnioittaa isäänsä tai äitiänsä. Näin te olette perinnäissäännöllänne tehneet tyhjäksi Jumalan sanan. [5. Moos. 4:2]

Matt. 17:19 

Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: "Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?"

Matt. 17:20 

"Koska teillä on niin vähän uskoa", vastasi Jeesus. "Totisesti: jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: 'Siirry täältä tuonne', ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. [[Matt. 6:30 | Mark. 11:23; Luuk. 17:6]

Matt. 18:7 

"Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat!

Matt. 18:10 

"Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja. [[Ps. 34:8; Dan. 12:1; Tob. 5:22; Hepr. 1:14]

Matt. 18:23 

"Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset.

Matt. 19:12 

On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon."

Matt. 19:24 

Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."

Matt. 21:4 

Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana:

Matt. 21:25 

Mistä Johanneksen kaste oli peräisin? Taivaasta vai ihmisistä?" He neuvottelivat keskenään: "Jos sanomme: 'Taivaasta', hän sanoo meille: 'Miksi sitten ette uskoneet häntä?' [Joh. 1:6,25,33]

Matt. 21:43 

"Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.

Matt. 23:34 

"Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. [Ap. t. 5:40, 22:19; 2. Kor. 11:24; 1. Tess. 2:15; Hepr. 11:36,37]

Matt. 24:9 

"Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. [Matt. 10:22+]

Matt. 24:12 

Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. [2. Tim. 3:1-5; Ilm. 2:4]

Matt. 24:15 

"Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut -- huomatkoon lukija tämän! -- 24:15-28:[ Mark. 13:14-23; Luuk. 17:20-25,31,37, 21:20-24 : Dan. 11:31, 12:11; 1. Makk. 1:54, 1. Makk. 6:7]

Matt. 24:22 

Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään.

Matt. 24:44 

Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.

Matt. 26:24 

Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään."

Matt. 26:61 

jotka väittivät Jeesuksen sanoneen: "Minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä." [Matt. 27:40; Joh. 2:19; Ap. t. 6:14]

Matt. 27:9 

Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana: -- He ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen israelilaisten puolesta olivat arvioineet. 27:9,10:[ Jer. 32:6-9; Sak. 11:12,13]

Matt. 27:18 

Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta jätetty hänen käsiinsä.

Matt. 27:19 

Kun Pilatus istui tuomarinistuimellaan, hän sai vaimoltaan sanan: "Älä tee mitään sille pyhälle miehelle. Näin hänestä viime yönä pahaa unta."

Mark. 2:1 

Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, 2:1-12:[ Matt. 9:1-8; Luuk. 5:17-26]

Mark. 2:4 

jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi.

Mark. 2:18 

Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään: "Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat?" 2:18-22:[ Matt. 9:14-17; Luuk. 5:33-39 : Matt. 9:14]

Mark. 2:23 

Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. 2:23-28:[ Matt. 12:1-8; Luuk. 6:1-5 : 5. Moos. 23:26]

Mark. 2:27 

Ja Jeesus sanoi heille: "Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. [2. Moos. 23:12]

Mark. 3:9 

Jeesus käski opetuslastensa pitää venettä varalla, jottei hän jäisi väkijoukon jalkoihin. [Mark. 1:16+]

Mark. 4:5 

Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti,

Mark. 4:6 

mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta.

Mark. 4:17 

mutta jotka kestävät vain hetken, koska heiltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, he luopuvat kohta.

Mark. 5:4 

Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä.

Mark. 5:5 

Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä.

Mark. 6:2 

Kun tuli sapatti, hän ryhtyi opettamaan synagogassa, ja häntä kuunnellessaan monet kyselivät hämmästyneinä: "Mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? [Mark. 1:21,22]

Mark. 6:6 

Ihmisten epäusko hämmästytti häntä. Hän kulki sitten kylästä kylään ja opetti.

Mark. 6:14 

Kuningas Herodeskin* kuuli Jeesuksesta, sillä hänen nimensä tunnettiin jo laajalti. Ihmiset sanoivat: "Johannes Kastaja on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat." [Ks. selitystä Matt. 14:1.] [6:14-29: Matt. 14:1-12; Luuk. 9:7-9 : Mark. 8:28]

Mark. 6:17 

Herodes oli näet pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja teljennyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden. Hän oli nainut Herodiaan, [Luuk. 3:19,20]

Mark. 6:26 

Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän ei voinut vastata kieltävästi.

Mark. 7:5 

Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: "Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?"

Mark. 7:29 

Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Kun noin sanot, mene. Paha henki on lähtenyt tyttärestäsi."

Mark. 7:31 

Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle. 7:31-37:[ Matt. 15:29-31 : Mark. 1:16+ | Mark. 5:20]

Mark. 9:30 

He lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä, 9:30-32:[ Matt. 17:22,23; Luuk. 9:43b-45 : Mark. 8:30]

Mark. 10:25 

Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."

Mark. 11:16 

eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta.

Mark. 11:24 

Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. [Jaak. 1:6]

Mark. 11:31 

He neuvottelivat keskenään: "Jos sanomme: 'Taivaasta', hän sanoo: 'Miksi sitten ette uskoneet häntä?' [Luuk. 7:30]

Mark. 12:24 

Jeesus vastasi heille: "Te kuljette eksyksissä, ja mistä syystä? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Mark. 13:13 

Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. [Hepr. 6:11,12; Ilm. 2:26]

Mark. 13:20 

Jos Herra ei olisi lyhentänyt sitä aikaa, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta niiden tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt sen ajan.

Mark. 14:21 

Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään."

Mark. 14:58 

"Me olemme kuulleet hänen sanovan: 'Minä hajotan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä.'" [Mark. 15:29; Joh. 2:19; Ap. t. 6:14]

Mark. 15:10 

Hän näet ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä kateudesta jättäneet Jeesuksen hänen käsiinsä.

Mark. 16:8 

Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. [

Mark. 16:20 

Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä.] [Ap. t. 14:3; Room. 15:19; Hepr. 2:4]

Luuk. 1:70 

niin kuin hän ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla. [Luuk. 24:25]

Luuk. 1:78 

Näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa meitä: Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto. [Mal. 3:20]

Luuk. 2:4 

Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. [1. Sam. 16:1; Luuk. 1:26]

Luuk. 4:30 

Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa. [Joh. 10:39]

Luuk. 5:5 

Tähän Simon vastasi: "Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket."

Luuk. 5:19 

Tungoksessa he eivät kuitenkaan saaneet tuoduksi häntä sisään, ja niin he kiipesivät katolle, irrottivat tiiliä ja laskivat sairaan vuoteineen kaikkien keskelle Jeesuksen eteen.

Luuk. 5:30 

Fariseukset ja heihin kuuluvat lainopettajat olivat tästä äkeissään ja sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: "Kuinka te syötte ja juotte yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!"

Luuk. 6:1 

Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät. 6:1-5:[ Matt. 12:1-8; Mark. 2:23-28 : 5. Moos. 23:26]

Luuk. 6:48 

Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu.

Luuk. 8:4 

Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen: 8:4-8:[ Matt. 13:1-9; Mark. 4:1-9]

Luuk. 8:6 

Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta.
Sivu: 1 2 3 4 5 6>