header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

Sanahaku πας (pas pas) all

Löytyi 1083 jaetta Raamattu 1992 tekstistä.

Fil. 4:6 

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. [Ps. 55:23; 1. Piet. 5:7]

Fil. 4:7 

Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. [Joh. 14:27+]

Fil. 4:12 

Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. [1. Kor. 4:11; 2. Kor. 11:27]

Fil. 4:13 

Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.

Fil. 4:18 

Tunnustan saaneeni kaiken ja enemmänkin. Minulla on kaikkea yllin kyllin nyt, kun olen saanut Epafroditokselta teidän lähettämänne lahjan, joka on hyvältä tuoksuva, otollinen, Jumalan mielen mukainen uhri. [Fil. 2:25 | Room. 12:1; Ef. 5:2; Hepr. 13:16; 1. Piet. 2:5]

Fil. 4:19 

Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. [2. Kor. 9:8]

Fil. 4:21 

Tervehtikää kaikkia Kristuksen Jeesuksen pyhiä. Minun luonani olevat veljet lähettävät teille terveisiä.

Fil. 4:22 

Teitä tervehtivät myös kaikki täkäläiset uskovat, erityisesti ne, jotka ovat keisarin palveluskuntaa.

Kol. 1:4 

Olemmehan saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen Jeesukseen ja siitä rakkaudesta, jota osoitatte kaikkia pyhiä kohtaan

Kol. 1:6 

kun evankeliumi tuli teidän luoksenne. Samalla tavoin kuin kaikkialla maailmassa se on teidänkin keskuudessanne kantanut hedelmää ja kasvanut siitä päivästä lähtien, jolloin saitte kuulla Jumalan armosta ja tulitte sen tuntemaan sellaisena kuin se todella on.

Kol. 1:9 

Siitä lähtien, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. [Ef. 1:17; Fil. 1:9]

Kol. 1:10 

Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja että kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. [Fil. 1:27+]

Kol. 1:11 

Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä. [Ef. 3:16]

Kol. 1:15 

Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. [2. Kor. 4:4; Hepr. 1:3]

Kol. 1:16 

Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. [Joh. 1:3+]

Kol. 1:17 

Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa.

Kol. 1:18 

Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta. Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. [Ef. 1:22, 4:15, 5:23]

Kol. 1:19 

Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä

Kol. 1:20 

sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. [Room. 3:25+]

Kol. 1:23 

Teidän on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka teidän kuulemanne evankeliumi antaa. Tämä evankeliumi on julistettu kaikille luoduille taivaan alla, ja minusta, Paavalista, on tullut sen palvelija. [Mark. 16:15; Room. 10:18 | Ef. 3:7]

Kol. 1:28 

Häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi- ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. [Ef. 4:13]

Kol. 2:2 

Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon: tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, [Ef. 3:18,19; Fil. 1:9]

Kol. 2:3 

jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

Kol. 2:9 

Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään, [Kol. 1:15,19]

Kol. 2:10 

ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. [Joh. 1:16 | Ef. 1:21; 1. Piet. 3:22]

Kol. 2:13 

Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi, [Ef. 2:1,5,11]

Kol. 2:19 

eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. [Ef. 1:22, 4:15,16; Kol. 1:18]

Kol. 2:22 

Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. [Jes. 29:13; Mark. 7:7]

Kol. 3:8 

Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta: vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista ja siivottomista puheista. [2. Kor. 7:1; Ef. 4:31; 1. Piet. 2:1]

Kol. 3:11 

Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikissa. [Room. 10:12; 1. Kor. 7:19; Gal. 3:28]

Kol. 3:14 

Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. [Kol. 2:2]

Kol. 3:16 

Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. [Ef. 5:19,20]

Kol. 3:17 

Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme. [1. Kor. 10:31; 1. Tess. 5:18; Hepr. 13:15]

Kol. 3:20 

Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen. [Sir. 3:3,4]

Kol. 3:22 

Orjat, totelkaa kaikessa maallisia isäntiänne, ei silmänpalvelijoina ja mielistellen, vaan vilpittömin sydämin, Herraa peläten. [1. Tim. 6:1; Tit. 2:9]

Kol. 4:7 

Kaikesta, mikä koskee minua, teille kertoo rakas veljemme Tykikos, uskollinen palvelija ja työtoverini Herran työssä. [Ap. t. 20:4; Ef. 6:21; 2. Tim. 4:12; Tit. 3:12]

Kol. 4:9 

Hänen mukanaan tulee uskollinen ja rakas veljemme Onesimos, joka on teikäläisiä. He kertovat teille kaikesta, mitä tänne kuuluu. [Filem. 1:10]

Kol. 4:12 

Terveisiä lähettää teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka aina taistelee rukouksin teidän puolestanne, jotta pysyisitte lujina ja nuhteettomina ja vankkumatta noudattaisitte kaikessa Jumalan tahtoa. [Kol. 1:7; Filem. 1:23]

1. Tess. 1:2 

Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme. [Room. 1:9; Fil. 1:3]

1. Tess. 1:7 

Näin teistä tuli esikuva kaikille Makedonian ja Akhaian uskoville. [1. Tess. 4:10]

1. Tess. 1:8 

Teidän keskuudestanne on Herran sana kaikunut Makedoniaan ja Akhaiaan, onpa uskonne Jumalaan tullut tunnetuksi kaikkialla muuallakin. Meidän ei tarvitse siitä puhua, [Room. 1:8; Kol. 1:4; Filem. 1:5]

1. Tess. 2:15 

Juutalaiset ovat surmanneet sekä Herran Jeesuksen että profeetat, ja he ovat vainonneet meitäkin. He ovat Jumalan mieltä vastaan ja kaikkien ihmisten vihollisia. [Matt. 23:34+]

1. Tess. 3:7 

Näin te olette, veljet, omalla uskollanne valaneet meihin rohkeutta kaiken hädän ja ahdingon keskellä.

1. Tess. 3:9 

Miten voimme kylliksi kiittää Jumalaa teistä ja kaikesta siitä ilosta, jota saamme hänen edessään tuntea teidän tähtenne?

1. Tess. 3:12 

Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan -- niin kuin mekin rakastamme teitä -- [1. Piet. 1:22]

1. Tess. 3:13 

ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa. [1. Kor. 1:8+ | 1. Tess. 4:16; 2. Tess. 1:7]

1. Tess. 4:6 

Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Herra rankaisee kaikesta sellaisesta, niin kuin olemme teille sanoneet ja teroittaneet mieleenne. [1. Kor. 6:8]

1. Tess. 4:10 

Tehän rakastatte kaikkia uskonveljiä koko Makedoniassa. Mutta me kehotamme teitä, veljet, pyrkimään yhä parempaan.

1. Tess. 5:5 

Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle emmekä pimeydelle. [Luuk. 16:8; Joh. 12:36; Ef. 5:8]

1. Tess. 5:14 

Kehotamme teitä, veljet: ojentakaa kurittomia, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja ja olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä. [Matt. 18:15; Room. 14:1; Gal. 6:1,2]

1. Tess. 5:15 

Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille. [Matt. 5:39+]

1. Tess. 5:18 

Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. [Ef. 5:20]

1. Tess. 5:21 

Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää.

1. Tess. 5:22 

Pysykää erossa kaikesta pahasta.

1. Tess. 5:26 

Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suudelmalla. [Room. 16:16+]

1. Tess. 5:27 

Herran nimeen minä vaadin, että luette tämän kirjeen kaikille veljille. [Kol. 4:16]

2. Tess. 1:3 

Meidän tulee aina kiittää Jumalaa teidän vuoksenne, veljet. Siihen on täysi syy, koska teidän uskonne kasvaa kasvamistaan ja koska rakkaus toisianne kohtaan yhä lisääntyy teissä kaikissa. [2. Tess. 2:13]

2. Tess. 1:4 

Me voimmekin ylpeinä kertoa Jumalan seurakunnissa teistä ja teidän kestävyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdingoissa, joiden keskellä elätte. [2. Kor. 8:2]

2. Tess. 1:10 

kun hän tuona päivänä saapuu ottamaan vastaan pyhiensä kunnioituksen ja kaikkien uskovien ylistyksen. Olettehan tekin niitä, jotka ovat uskoneet meidän todistuksemme. [Ap. t. 1:11; Kol. 3:4]

2. Tess. 1:11 

Sen tähden me rukoilemme aina teidän puolestanne, että Jumalamme pitäisi teitä saamanne kutsun arvoisina ja että hän voimallaan vahvistaisi teidän haluanne hyvään ja saattaisi päätökseen ne teot, jotka todistavat uskostanne. [Fil. 1:27+]

2. Tess. 2:4 

Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

2. Tess. 2:9 

Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. [Mark. 13:22; Ilm. 13:13]

2. Tess. 2:10 

Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. [2. Kor. 4:3; 2. Tim. 4:4]

2. Tess. 2:12 

ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden.

2. Tess. 2:17 

rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin.

2. Tess. 3:2 

Rukoilkaa myös, että varjeltuisimme pahoilta ja kelvottomilta ihmisiltä; kaikkihan eivät usko. [Room. 15:30,31 | Room. 10:16]

2. Tess. 3:6 

Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, pysymään erossa jokaisesta veljestä, joka elää kurittomasti eikä seuraa antamiamme opetuksia. [Room. 16:17; 1. Kor. 5:11; Tit. 3:10]

2. Tess. 3:16 

Itse rauhan Herra suokoon teille rauhan, aina ja kaikin tavoin. Herra olkoon teidän kaikkien kanssa. [1. Tess. 5:23]

2. Tess. 3:17 

Minä, Paavali, kirjoitan tähän tervehdyksen omakätisesti. Näin minä kirjoitan, ja tämä on tuntomerkkinä jokaisessa kirjeessäni. [1. Kor. 16:21+]

2. Tess. 3:18 

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssa.

1. Tim. 1:15 

Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. [Matt. 1:21; Mark. 2:17; Luuk. 19:10]

1. Tim. 2:1 

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,

1. Tim. 2:2 

kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. [Jer. 29:7; Bar. 1:11,12]

1. Tim. 2:4 

joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. [2. Piet. 3:9]

1. Tim. 2:6 

Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, todistukseksi Jumalan tarkoituksesta, kun oikea aika oli tullut. [Mark. 10:45+]

1. Tim. 2:8 

Tahdon, että kun miehet rukoilevat, he kohottavat kätensä rukoukseen puhtain mielin, ilman vihaa ja ilman epäilyä. [Ps. 134:2; Valit. 3:41 | Matt. 5:23,24; Jaak. 1:6,7]

1. Tim. 2:11 

Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. 1. 2:11,12:[ 1. Kor. 14:35]

1. Tim. 3:4 

Hänen on pidettävä hyvää huolta perheestään, kasvatettava lapsensa tottelevaisiksi ja saavutettava kaikkien kunnioitus.

1. Tim. 3:11 

Samoin tulee naisten olla arvokkaita, eivätkä he saa puhua muista pahaa. Heidän on oltava raittiita ja kaikessa luotettavia. [Tit. 2:3]

1. Tim. 4:4 

Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä siitä tarvitse hylätä mitään, kun se otetaan kiittäen vastaan. [1. Moos. 1:31 | 1. Kor. 10:30]

1. Tim. 4:8 

Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. [1. Tim. 6:6]

1. Tim. 4:9 

Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen.

1. Tim. 4:10 

Siksihän me näemme vaivaa ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten pelastaja, varsinkin uskovien.

1. Tim. 4:15 

Huolehdi tästä kaikesta ja toimi näin, jotta kaikki näkisivät sinun edistymisesi.

1. Tim. 5:2 

vanhoja naisia kuin äitiäsi, nuorempia naisia kuin sisariasi, siveästi ja puhtaasti.

1. Tim. 5:10 

Hänen on oltava tunnettu hyvistä teoista, siitä että hän on kasvattanut lapsia, majoittanut kotiinsa matkalaisia, pessyt uskovien vieraidensa jalat, auttanut vaikeuksissa olevia ja kaikin tavoin harrastanut hyvää. [Luuk. 7:44; Joh. 13:14; Hepr. 13:2; 1. Piet. 4:9]

1. Tim. 5:20 

Nuhtele syntiä tekeviä kaikkien kuullen, jotta muutkin pelkäisivät. [5. Moos. 17:13, 19:20; Gal. 2:14]

1. Tim. 6:1 

Orjan asemassa olevien tulee osoittaa isännilleen kaikkea kunnioitusta, jotteivät Jumalan nimi ja meidän opetuksemme joutuisi huonoon huutoon. 1. 6:1,2:[ Ef. 6:5-8; Kol. 3:22-25; 1. Piet. 2:18-25]

1. Tim. 6:10 

Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. [2. Moos. 23:8; Sananl. 15:16; Matt. 27:5]

1. Tim. 6:13 

Jumala, kaiken elämän lähde, ja Kristus Jeesus, joka Pontius Pilatuksen edessä antoi todistuksensa ja lausui hyvän tunnustuksen, ovat todistajiani, kun kehotan sinua: [Joh. 5:21+ | Joh. 18:37]

1. Tim. 6:17 

Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. [Mark. 10:23+]

2. Tim. 1:15 

Niin kuin tiedät, Aasian maakunnassa kaikki ovat luopuneet minusta, heidän joukossaan Fygelos ja Hermogenes.

2. Tim. 2:7 

Mieti sanojani! Herra kyllä antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen.

2. Tim. 2:10 

Siksi kestän mitä tahansa Jumalan valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen, jonka Kristus Jeesus on hankkinut, ja sen mukana ikuisen kirkkauden. [Kol. 1:24]

2. Tim. 2:19 

Mutta Jumalan laskema perustus pysyy lujana, ja siinä on merkkinä nämä sanat: "Herra tuntee omansa" ja "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka lausuu Herran nimen". [Jes. 28:16,17; Joh. 10:14]

2. Tim. 2:21 

Siitä, joka puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, tulee arvokkaaseen käyttöön sopiva astia, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tarkoituksiin käyttökelpoinen. [2. Tim. 3:17]

2. Tim. 2:24 

Herran palvelija ei saa riidellä, vaan hänen on oltava ystävällinen kaikille, taitava opettamaan ja kärsivällinen, [Tit. 1:8]

2. Tim. 3:9 

Mutta kauan he eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille kahdellekin kävi. [2. Moos. 8:14,15]

2. Tim. 3:11 

niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita sain osakseni Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Millaisia vainoja olenkaan saanut kestää! Ja kaikista Herra on minut pelastanut. [Ap. t. 13:50, 14:5,6,19]

2. Tim. 3:12 

Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina.
Sivu: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>