header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

Sanahaku πας (pas pas) all

Löytyi 1083 jaetta Raamattu 1992 tekstistä.

Luuk. 2:23 

sillä Herran laissa sanotaan näin: "Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle." [2. Moos. 13:1,2,12,13, 22:28, 34:19,20; 4. Moos. 3:13]

Luuk. 2:31 

jonka olet kaikille kansoille valmistanut: [Ps. 98:2,3; Jes. 52:10; Luuk. 3:6]

Luuk. 2:38 

Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. [Jes. 52:9]

Luuk. 2:39 

Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. [Matt. 2:23+]

Luuk. 2:47 

Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. [Joh. 7:15]

Luuk. 2:51 

Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. [Luuk. 2:19]

Luuk. 3:3 

Niin hän lähti liikkeelle ja kulki kaikkialla Jordanin seudulla saarnaten ja kehottaen ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. [Matt. 3:2+]

Luuk. 3:5 

Kaikki rotkot täytettäköön, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, tulkoot mutkat suoriksi, louhikot tasaisiksi teiksi! [Luuk. 1:76; Joh. 1:23]

Luuk. 3:6 

Kaikki saavat nähdä Jumalan pelastustyön." [Ps. 98:2,3; Jes. 52:10; Luuk. 2:31; Tit. 2:13]

Luuk. 3:9 

Nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen." [Matt. 3:10+]

Luuk. 3:15 

Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias*. [Ks. selitystä Matt. 2:4.]

Luuk. 3:16 

He saivat Johannekselta vastauksen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. [Matt. 3:11+]

Luuk. 3:19 

Mutta kun hän nuhteli neljännesruhtinas Herodesta tämän veljen vaimon Herodiaan tähden ja moitti häntä myös muista pahoista teoista, 3:19,20:[ Matt. 14:3,4; Mark. 6:17,18]

Luuk. 3:20 

Herodes teki vielä senkin, että telkesi Johanneksen vankilaan.

Luuk. 4:5 

Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat

Luuk. 4:7 

Jos kumarrat minua, tämä kaikki on sinun."

Luuk. 4:13 

Kiusattuaan näin Jeesusta kaikin tavoin Paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan. [Luuk. 22:31,53]

Luuk. 4:15 

Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät häntä. [Ap. t. 19:17]

Luuk. 4:20 

Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen.

Luuk. 4:22 

Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Kuitenkin he sanoivat: "Eikö tuo ole Joosefin poika?" [Jes. 50:4 | Joh. 6:42]

Luuk. 4:25 

Uskokaa minua: Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. 4:25,26:[ 1. Kun. 17:7-16]

Luuk. 4:28 

Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan.

Luuk. 4:36 

Kaikki olivat ymmällä ja sanoivat toisilleen: "Mitä tämä puhe oikein on? Hän käskee saastaisia henkiä vallalla ja voimalla, ja ne lähtevät tiehensä."

Luuk. 4:37 

Niin Jeesuksen maine levisi sillä seudulla kaikkialle.

Luuk. 5:9 

Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden,

Luuk. 5:11 

He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. [Mark. 10:28]

Luuk. 5:17 

Eräänä päivänä, kun Jeesus taas opetti, häntä kuulemassa istui fariseuksia* ja lainopettajia*. Heitä oli tullut kaikista Galilean kylistä ja myös Juudeasta ja Jerusalemista. Herran voima vaikutti Jeesuksessa niin että hän saattoi parantaa sairaita. Fariseus:[ ks. selitystä Matt. 3:7. ks. selitystä Matt. Lainopettaja: ks. selitystä Matt. 2:4.] [5:17-26: Matt. 9:1-8; Mark. 2:1-12]

Luuk. 5:28 

ja Leevi jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.

Luuk. 6:10 

Hän katsoi heitä kaikkia ja sanoi miehelle: "Ojenna kätesi." Mies teki niin, ja hänen kätensä tuli ennalleen.

Luuk. 6:17 

Jeesus laskeutui vuorelta yhdessä heidän kanssaan ja pysähtyi tasaiselle paikalle. Siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikkialta Juudeasta, Jerusalemista ja rannikolta Tyroksen ja Sidonin seudulta. 6:17-19:[ Matt. 12:15-21; Mark. 3:7-12 : Matt. 4:25]

Luuk. 6:19 

Jokainen yritti väentungoksessa päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voimaa, joka paransi kaikki. [Luuk. 8:46]

Luuk. 6:26 

"Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. [1. Kun. 22:8; Jaak. 4:4]

Luuk. 6:30 

Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie. [5. Moos. 15:7,8; Sananl. 3:27; 1. Joh. 3:17 | 1. Kor. 6:7]

Luuk. 6:40 

Ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen. [Matt. 10:24+]

Luuk. 6:47 

Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. [Room. 2:13; Jaak. 1:22]

Luuk. 7:1 

Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän heille kansan kuunnellessa, hän lähti Kapernaumiin. 7:1-10:[ Matt. 8:5-13; Joh. 4:43-54]

Luuk. 7:16 

Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi." [Luuk. 1:68,76, 7:39, 24:19; Ap. t. 3:22, 7:37]

Luuk. 7:17 

Tähän tapaan Jeesuksesta puhuttiin kohta joka puolella Juudeaa ja kaikkialla sen ympäristössä.

Luuk. 7:18 

Johanneksen opetuslapset kertoivat kaikesta tästä opettajalleen. Silloin hän kutsui kaksi heistä luokseen 7:18-23:[ Matt. 11:1-6]

Luuk. 7:29 

"Kaikki, jotka kuulivat Johannesta, publikaanitkin, taipuivat tunnustamaan, että Jumalan vaatimus oli oikea, ja ottivat Johannekselta kasteen. [Matt. 21:32; Luuk. 3:12, 18:14, 19:9]

Luuk. 7:35 

Mutta Viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki Viisauden lapset." [Sananl. 8:6-9]

Luuk. 8:40 

Kun Jeesus tuli takaisin, häntä vastassa oli suuri joukko ihmisiä, sillä kaikki olivat odottaneet häntä. 8:40-56:[ Matt. 9:18-26; Mark. 5:21-43]

Luuk. 8:45 

Jeesus kysyi: "Kuka koski minuun?" Kukaan ei myöntänyt koskeneensa, ja Pietari sanoi: "Opettaja, joka puoleltahan tässä ihmiset tunkevat päällesi."

Luuk. 8:47 

Kun nainen huomasi, ettei hän voinut pysyä salassa, hän tuli vavisten esiin ja heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen. Kaiken kansan kuullen hän kertoi, miksi oli koskenut Jeesukseen ja miten hän heti oli tullut terveeksi.

Luuk. 8:52 

Kaikki itkivät ja valittivat tytön kuolemaa, mutta Jeesus sanoi: "Älkää itkekö! Ei hän ole kuollut, hän nukkuu." [Joh. 11:11]

Luuk. 9:1 

Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. 9:1-6:[ Matt. 10:1-15; Mark. 6:7-13 : Mark. 9:1,2: Mark. 3:13-19; Luuk. 6:12-16]

Luuk. 9:7 

Neljännesruhtinas Herodes sai kuulla kaikesta tästä eikä tiennyt mitä ajatella. Jotkut näet sanoivat, että Johannes oli noussut kuolleista, 9:7-9:[ Matt. 14:1,2; Mark. 6:14-16]

Luuk. 9:13 

"Antakaa te heille syötävää", sanoi Jeesus. He vastasivat: "Ei meillä ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa -- vai menemmekö ostamaan ruokaa koko tälle joukolle?"

Luuk. 9:17 

Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin kaksitoista korillista. [2. Kun. 4:42-44]

Luuk. 9:23 

Jeesus sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. 9:23-27:[ Matt. 16:24-28; Mark. 8:34-9:1 : Mark. 9:23,24: Matt. 10:38,39 : Luuk. 14:27]

Luuk. 9:43 

Kaikki olivat hämmästyksen vallassa, kun näkivät Jumalan voiman ja suuruuden. Kun kaikki hämmästelivät Jeesuksen tekoja, hän sanoi opetuslapsilleen:

Luuk. 9:48 

ja sanoi heille: "Joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri."

Luuk. 10:1 

Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. [Luuk. 9:52]

Luuk. 10:19 

Niin, minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. [5. Moos. 8:15; Ps. 91:13; Mark. 16:18; Ap. t. 28:5]

Luuk. 10:22 

"Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Ei kukaan muu kuin Isä tiedä, kuka Poika on. Eikä sitä, kuka Isä on, tiedä kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa."

Luuk. 11:4 

Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen." [Matt. 6:12+ | Mark. 14:38+]

Luuk. 11:10 

Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. [Sananl. 8:17]

Luuk. 11:17 

Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja sanoi: "Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen toisensa päälle. 11:17-23:[ Matt. 12:25-30; Mark. 3:23-27]

Luuk. 11:41 

Mitä maljassa sisällä on, se antakaa köyhille. Silloin kaikki on teille puhdasta. [Luuk. 12:33; Jaak. 1:27]

Luuk. 11:42 

"Voi teitä, fariseukset! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta ja ruudanlehdistä ja kaikista vihanneksista, mutta vähät välitätte oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta Jumalaan. Näitähän teidän pitäisi noudattaa, eikä lyödä laimin noita muitakaan käskyjä. [Matt. 23:23+]

Luuk. 11:50 

Niinpä tämä sukupolvi saa maksaa kaikesta profeettojen verestä, joka maailman luomisesta lähtien on vuodatettu,

Luuk. 12:7 

Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. [Luuk. 21:18; Ap. t. 27:34]

Luuk. 12:8 

"Minä sanon teille: Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on Ihmisen Poika tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä.

Luuk. 12:10 

Ja jokaiselle, joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka herjaa Pyhää Henkeä, ei anteeksi anneta. [Matt. 12:32]

Luuk. 12:15 

Hän sanoi heille kaikille: "Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa." [Job 27:19; Ps. 62:11; 1. Tim. 6:9,10]

Luuk. 12:18 

Hän päätti: 'Minäpä teen näin: puran aittani ja rakennan isommat niiden sijaan. Niihin minä kerään koko satoni ja kaiken muun, mitä omistan.

Luuk. 12:27 

"Katsokaa kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon teille: ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. [1. Kun. 10:5,25; 2. Aik. 9:4]

Luuk. 12:30 

Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat; teidän Isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette.

Luuk. 12:41 

Pietari sanoi: "Herra, tarkoitatko näillä vertauksilla kaikkia vai ainoastaan meitä?" [Mark. 13:37]

Luuk. 12:44 

Totisesti: hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. [Matt. 24:47, 25:21,23]

Luuk. 12:48 

Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan.

Luuk. 13:2 

Jeesus sanoi siihen: "Luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? [Joh. 9:2]

Luuk. 13:3 

Eivät suinkaan -- samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. [Ps. 7:13]

Luuk. 13:4 

Entä ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun Siloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset?

Luuk. 13:5 

Eivät suinkaan -- yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny."

Luuk. 13:17 

Jeesuksen vastauksen kuullessaan kaikki hänen vastustajansa olivat häpeissään, mutta kansa iloitsi kaikista ihmeteltävistä teoista, joita hän teki.

Luuk. 13:27 

Mutta hän sanoo: 'Keitä te olette? En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryydentekijät.' [Ps. 6:9; Matt. 25:41]

Luuk. 13:28 

"Siellä te itkette hammasta purren, kun näette Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikki profeetat Jumalan valtakunnassa mutta huomaatte, että teidät itsenne on suljettu ulos. 13:28,29:[ Matt. 8:11,12 : Matt. 8:12+ | Ap. t. 3:25]

Luuk. 14:10 

Ei -- kun sinut kutsutaan, valitse pöydässä kaikkein vaatimattomin paikka. Silloin isäntä tulee ja sanoo sinulle: 'Ystäväni, siirry tänne lähemmäksi', ja sinä saat suuren kunnian kaikkien vieraiden nähden.

Luuk. 14:11 

Joka itsensä korottaa, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se korotetaan." [Matt. 23:12+]

Luuk. 14:18 

Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. 'Olen ostanut pellon', sanoi yksi, 'minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan.' 14:18-20:[ 5. Moos. 20:5-7]

Luuk. 14:29 

Muuten voi käydä niin, että hän laskee perustuksen mutta joutuu jättämään työn kesken. Silloin kaikki, jotka tämän näkevät, alkavat pilkata häntä:

Luuk. 14:33 

"Tietäkää siis: yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on.

Luuk. 15:1 

Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. 15:1,2:[ Matt. 11:19; Mark. 10:45; Luuk. 7:47, 19:7,10, 23:43]

Luuk. 15:13 

Jo muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. [Sananl. 29:3]

Luuk. 15:14 

Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä, ja hän joutui kärsimään puutetta. [Sananl. 23:21]

Luuk. 15:31 

Isä vastasi hänelle: 'Poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun.

Luuk. 16:14 

Fariseukset kuulivat kaiken tämän. He olivat rahanahneita, ja niinpä he ivailivat Jeesusta.

Luuk. 16:16 

"Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne.* [Jakeen loppu voidaan kääntää myös:"ja jokainen tunkeutuu väkisin sinne."] [ Matt. 11:12,13 | Luuk. 9:2,60]

Luuk. 16:18 

Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee aviorikoksen, ja samoin tekee aviorikoksen se, joka nai miehensä hylkäämän naisen. [Matt. 5:31+]

Luuk. 16:26 

Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.'

Luuk. 17:10 

Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa: 'Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään.'"

Luuk. 17:27 

Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki.

Luuk. 17:29 

Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. [1. Moos. 19:24,25; 5. Moos. 29:22; 2. Piet. 2:6; Juud. 1:7]

Luuk. 18:12 

Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan.' [Matt. 9:14+ | Matt. 23:23+]

Luuk. 18:14 

"Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei.* Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan." [Voidaan kääntää myös:"hän lähti kotiinsa hurskaampana kuin tuo toinen."] [ Matt. 21:31 | Matt. 23:12+]

Luuk. 18:21 

"Kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen", vastasi mies.

Luuk. 18:22 

Tämän kuullessaan Jeesus sanoi: "Yksi sinulta vielä on tekemättä. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja jaa rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua." [Luuk. 12:33+]

Luuk. 18:31 

Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: "Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat Ihmisen Pojasta kirjoittaneet. 18:31-34:[ Matt. 20:17-19; Mark. 10:32-34 : Luuk. 24:25-27,44-47; Ap. t. 3:18-26, 7:52, 13:29, 26:22,23]

Luuk. 18:43 

Siinä samassa mies sai näkönsä, ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa. [Luuk. 2:20+]
Sivu: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>