header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

Sanahaku πας (pas pas) all

Löytyi 1083 jaetta Raamattu 1992 tekstistä.

Matt. 25:5 

Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat.

Matt. 25:7 

Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon.

Matt. 25:29 

Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. [Matt. 13:12+]

Matt. 25:31 

"Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. [Matt. 16:27+; Ilm. 20:11]

Matt. 25:32 

Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. [Hes. 34:17-22; Matt. 13:49; Room. 14:10; 2. Kor. 5:10]

Matt. 26:1 

Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän sanoi opetuslapsilleen: 26:1-5:[ Mark. 14:1,2; Luuk. 22:1,2; Joh. 11:45-53]

Matt. 26:27 

Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä, te kaikki. [1. Kor. 10:16]

Matt. 26:31 

Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: 'Minä lyön paimenen maahan, ja lauman lampaat joutuvat hajalle.' 26:31-35:[ Mark. 14:26-31; Luuk. 22:31-34,39; Joh. 13:36-38 : Sak. 13:7; Joh. 16:32]

Matt. 26:33 

Pietari keskeytti hänet ja sanoi: "Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu."

Matt. 26:35 

Pietari sanoi: "Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä." Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset. [Joh. 11:16]

Matt. 26:52 

Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. [1. Moos. 9:6; Ilm. 13:10]

Matt. 26:56 

Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. [Matt. 26:31]

Matt. 26:70 

Mutta hän kielsi sen kaikkien kuullen ja sanoi: "En ymmärrä mistä puhut."

Matt. 27:1 

Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaamisesta. 27:1,2:[ Mark. 15:1; Luuk. 22:66, 23:1; Joh. 18:28]

Matt. 27:22 

Pilatus kysyi: "Mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?" Kaikki vastasivat: "Ristiinnaulittakoon!"

Matt. 27:25 

Kaikki huusivat yhteen ääneen: "Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle!" [Hes. 33:5; Ap. t. 5:28]

Matt. 27:45 

Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 27:45-56:[ Mark. 15:33-41; Luuk. 23:44-49; Joh. 19:28-30 : Aam. 8:9]

Matt. 28:18 

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. [Dan. 7:14; Matt. 11:27+]

Matt. 28:19 

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen [Mark. 13:10+ | 2. Kor. 13:13; 1. Piet. 1:2]

Matt. 28:20 

ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Mark. 1:5 

Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.

Mark. 1:32 

Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat.

Mark. 1:37 

ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: "Kaikki etsivät sinua."

Mark. 2:12 

Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: "Tällaista emme ole ikinä nähneet." [Matt. 9:33]

Mark. 2:13 

Jeesus lähti sitten taas järven rantaan. Koko ihmisjoukko tuli hänen perässään, ja hän opetti heitä. 2:13-17:[ Matt. 9:9-13; Luuk. 5:27-32 : Mark. 1:16+]

Mark. 3:28 

Totisesti: Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi, kaikki synnit ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. 3:28,29:[ Matt. 12:31,32; Luuk. 12:10]

Mark. 4:1 

Kerran Jeesus taas opetti järven rannalla. Hänen ympärilleen kokoontui niin paljon ihmisiä, että hän siirtyi veneeseen. Hän istui järvellä veneessä, ja väkijoukko oli rannalla. 4:1-9:[ Matt. 13:1-9; Luuk. 8:4-8 : Mark. 1:16+]

Mark. 4:11 

Hän sanoi heille: "Teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain vertauksina, [Matt. 13:11+]

Mark. 4:13 

Sitten Jeesus sanoi: "Jos te ette käsitä tätä vertausta, niin onko teistä ymmärtämään muitakaan vertauksia? 4:13-20:[ Matt. 13:18-23; Luuk. 8:11-15]

Mark. 4:31 

Se on kuin sinapinsiemen. Kun sinapinsiemen kylvetään maahan, se on pienin kaikista maailman siemenistä, [Matt. 17:20; Luuk. 17:6]

Mark. 4:32 

mutta sen taimi nousee maasta ja kasvaa kaikista puutarhan kasveista suurimmaksi. Se tekee niin suuria oksia, että taivaan linnut voivat pesiä sen varjossa." [Hes. 17:23, 31:6]

Mark. 4:34 

Vertauksitta hän ei heille puhunut, mutta opetuslapsilleen hän selitti kaiken, kun he olivat keskenään. [Mark. 4:11,13, 7:17, 9:28, 10:10]

Mark. 5:5 

Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä.

Mark. 5:20 

Mies lähti ja alkoi Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään. [Mark. 1:45]

Mark. 5:26 

Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua; pikemminkin hänen tilansa oli huonontunut.

Mark. 5:33 

Nainen vapisi pelosta, sillä hän tiesi mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli Jeesuksen eteen, heittäytyi maahan ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti kaiken.

Mark. 5:40 

Jeesukselle naurettiin. Mutta hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä seuralaisensa ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli.

Mark. 6:30 

Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea olivat tehneet ja mitä opettaneet. 6:30-44:[ Matt. 14:13-21; Luuk. 9:10-17; Joh. 6:1-15 : Luuk. 10:17]

Mark. 6:33 

Mutta heidän lähtönsä huomattiin, ja monet tunsivat heidät. Ihmisiä tuli juoksujalkaa kaikista kaupungeista, ja väkijoukko ehti maitse perille ennen heitä.

Mark. 6:39 

Jeesus käski heidän sijoittaa kaikki ruokakunnittain aterioimaan vihreälle nurmelle.

Mark. 6:41 

Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen, ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa. [Mark. 8:6, 14:22; Luuk. 24:30; Ap. t. 27:35; 1. Kor. 11:24]

Mark. 6:42 

Kaikki söivät kyllikseen.

Mark. 6:50 

Kaikki he näkivät hänet ja säikähtivät. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: "Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö."

Mark. 7:3 

Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä.

Mark. 7:14 

Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi: "Kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. 7:14-23:[ Matt. 15:10-20]

Mark. 7:18 

Hän sanoi heille: "Oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? [Mark. 8:17]

Mark. 7:19 

Eihän se mene hänen sydämeensä -- vatsaan se menee, ja sieltä se sitten ulostuu." Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta.

Mark. 7:23 

Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet."

Mark. 7:37 

Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: "Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan."

Mark. 9:12 

"Elia tuleekin ensin", hän vastasi, "ja panee kaiken taas kohdalleen. Mutta miksi sitten on kirjoitettu, että Ihmisen Poika joutuu paljon kärsimään ja kokemaan halveksuntaa? [Ps. 22:7,8; Jes. 53:3,4]

Mark. 9:15 

Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämmingin valtaan. He riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä.

Mark. 9:23 

"Jos voit?" vastasi Jeesus. "Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." [Matt. 17:20+]

Mark. 9:35 

Jeesus istuutui, kokosi kaksitoista opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille: "Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija." [Matt. 23:11; Mark. 10:43,44; Luuk. 22:26]

Mark. 9:49 

"Jokainen tullaan suolaamaan tulella. [3. Moos. 2:13; Hes. 43:24]

Mark. 10:20 

"Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen", vastasi mies.

Mark. 10:27 

Jeesus katsoi heihin ja sanoi: "Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista." [1. Moos. 18:14; Job 42:2; Jer. 32:17; Sak. 8:6; Mark. 14:36; Luuk. 1:37]

Mark. 10:28 

Silloin puuttui Pietari puheeseen ja kysyi: "Entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua." [Mark. 1:18]

Mark. 10:44 

ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. [1. Piet. 5:3]

Mark. 11:11 

Niin Jeesus saapui Jerusalemiin. Hän meni temppeliin ja katseli siellä kaikkea, mutta koska oli jo myöhä, hän lähti kahdentoista opetuslapsensa kanssa Betaniaan.

Mark. 11:17 

Hän opetti ihmisiä näin: "Eikö ole kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone'? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan." [Jes. 56:7+; Jer. 7:11]

Mark. 11:18 

Ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen. [Mark. 3:6 | Mark. 1:22]

Mark. 11:24 

Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. [Jaak. 1:6]

Mark. 12:22 

ja kaikkien seitsemän: heiltä ei jäänyt jälkeläisiä. Viimeisenä kaikista kuoli nainen.

Mark. 12:28 

Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?" 12:28-34:[ Matt. 22:34-40; Luuk. 10:25-28]

Mark. 12:33 

Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit." [Ps. 40:7]

Mark. 12:43 

Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille: "Totisesti: tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. [2. Kor. 8:12]

Mark. 12:44 

Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hänellä oli, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi."

Mark. 13:4 

"Milloin se kaikki tapahtuu? Kerro meille, mikä on merkkinä siitä, että sen toteutuminen on lähellä."

Mark. 13:10 

Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille. [Matt. 28:19; Mark. 16:15; 2. Tim. 4:17; Ilm. 14:6]

Mark. 13:13 

Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. [Hepr. 6:11,12; Ilm. 2:26]

Mark. 13:20 

Jos Herra ei olisi lyhentänyt sitä aikaa, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta niiden tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt sen ajan.

Mark. 13:23 

Pitäkää siis varanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken. [2. Piet. 3:17]

Mark. 13:30 

Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. [Mark. 9:1]

Mark. 13:37 

Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille: valvokaa!"

Mark. 14:23 

Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä.

Mark. 14:27 

Jeesus sanoi heille: "Te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: 'Minä lyön paimenen maahan, ja lampaat joutuvat hajalle.' [Sak. 13:7+; Joh. 16:32]

Mark. 14:29 

Silloin Pietari sanoi hänelle: "Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en."

Mark. 14:31 

Mutta Pietari vakuutti entistä lujemmin: "Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä." Samaa vakuuttivat kaikki muutkin.

Mark. 14:36 

Hän sanoi: "Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun." [Room. 8:15; Gal. 4:6 | Mark. 10:27+ | Mark. 10:38 | Joh. 4:34+]

Mark. 14:50 

Silloin ne, jotka olivat Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja pakenivat. [Mark. 14:27]

Mark. 14:53 

Jeesus vietiin ylipapin luo, ja koko ylin papisto sekä vanhimmat ja lainopettajat kokoontuivat sinne. 14:53-65:[ Matt. 26:57-68; Luuk. 22:54,63-71; Joh. 18:12-14,19-24]

Mark. 14:64 

Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa. Mitä ehdotatte?" Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman. [Mark. 2:7; Joh. 19:7 | 3. Moos. 24:16]

Mark. 16:8 

Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. [

Mark. 16:15 

Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. [Mark. 13:10+]

Luuk. 1:3 

Niin olen nyt minäkin, otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon, päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen sinua varten, kunnioitettu Teofilos,

Luuk. 1:6 

He olivat kumpikin Jumalan silmissä hurskaita ja elivät nuhteettomasti kaikkien Herran käskyjen ja säädösten mukaan.

Luuk. 1:10 

Kansanjoukko oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella ja rukoili. [3. Moos. 9:23]

Luuk. 1:37 

Jumalalle ei mikään ole mahdotonta." [Mark. 10:27+]

Luuk. 1:48 

sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, [1. Sam. 1:11 | 1. Moos. 30:13]

Luuk. 1:63 

Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen: "Hänen nimensä on Johannes." Kaikki hämmästyivät.

Luuk. 1:65 

Sillä seudulla joutuivat kaikki pelon valtaan, ja näistä tapahtumista puhuttiin laajalti koko Juudean vuoriseudulla.

Luuk. 1:66 

Ne, jotka niistä kuulivat, painoivat kaiken mieleensä ja sanoivat: "Mikähän tästä lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli hänen yllään.

Luuk. 1:71 

Hän on pelastanut meidät vihollistemme vallasta, kaikkien vihamiestemme käsistä. [Ps. 106:10]

Luuk. 1:75 

pyhinä ja vanhurskaina hänen edessään kaikkina elämämme päivinä. [Ef. 4:24]

Luuk. 2:1 

Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. 2:1-21:[ Matt. 1:18-25]

Luuk. 2:3 

Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.

Luuk. 2:10 

mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. [Jes. 9:2]

Luuk. 2:18 

Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.

Luuk. 2:19 

Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. [Luuk. 2:51]

Luuk. 2:20 

Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. [Luuk. 5:25, 7:16, 13:13, 17:15, 18:43]
Sivu: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>