header

Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä ja aiheita sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.


Itsensä korottamisesta

1 Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen: 23:1-12:[ Mark. 12:37b-40; Luuk. 11:46, 20:45-47]
2 "Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.
3 Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. [Mal. 2:7,8]
4 He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. [Ap. t. 15:10]
5 Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, [Matt. 6:1-18 | 5. Moos. 6:8, 11:18 | 4. Moos. 15:37-41; 5. Moos. 22:12]
6 he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla [Luuk. 14:7]
7 ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi*. 23:7,8:[Rabbi on juutalaisen opettajan arvonimi.]
8 "Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä.
9 Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. [Mal. 1:6, 2:10; Ef. 3:14,15]
10 Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus.
11 Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. [Matt. 20:26,27; Fil. 2:5-8]
12 Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. [Job 22:29; Sananl. 29:23; Hes. 17:24, 21:31,32; Luuk. 1:52, 14:11, 18:14; Jaak. 4:10; 1. Piet. 5:6]

Voi teitä!

13 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. [23:13-36:[[ Luuk. 11:39-52]
14 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne.]* [Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Vrt. Mark. 12:40.]
15 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.
16 "Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: 'Jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova.' [Matt. 15:14+]
17 Te sokeat typerykset! Kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää?
18 Te sanotte myös: 'Jos vannoo alttarin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo alttarille pannun uhrilahjan kautta, vala on sitova.'
19 Te sokeat! Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää? [2. Moos. 29:37]
20 Se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sekä alttarin että kaiken sen päällä olevan kautta,
21 ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. [1. Kun. 8:13; 2. Aik. 6:2]
22 Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sillä istuu.
23 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. [3. Moos. 27:30; 4. Moos. 18:21 | 1. Sam. 15:22; Miika 6:8]
24 Te sokeat oppaat! Hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin! [Matt. 15:14+]
25 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä: riistoa ja hillittömyyttä! [Mark. 7:4]
26 Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi! [Matt. 15:20; Tit. 1:15]
27 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. [Ap. t. 23:3+]
28 Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. [Luuk. 16:15]
29 "Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä
30 ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen.' [Matt. 5:12+]
31 Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. [Ap. t. 7:52]
32 Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi!
33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion? [Matt. 3:7+]
34 "Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. [Ap. t. 5:40, 22:19; 2. Kor. 11:24; 1. Tess. 2:15; Hepr. 11:36,37]
35 Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu, hurskaan Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. [1. Moos. 4:10; Hepr. 11:4 | 2. Aik. 24:20-22]
36 Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta!

Jeesus valittaa Jerusalemin paatuneisuutta

37 "Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. 23:37-39:[ Luuk. 13:34,35 : Ap. t. 7:59 | Jes. 31:5 | Jes. 65:2; Jer. 6:16]
38 Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. [1. Kun. 9:7,8; Hes. 11:23; Miika 3:12]
39 Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!'" [Sir. 15:7; Joh. 14:19 | Ps. 118:26; Matt. 21:9+]