Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Daniel 12

Hoosea 1

Hoosea 2 


1 Herran sana, joka tuli Hoosealle, Beerin pojalle. Hänen aikanaan olivat Juudan kuninkaina Ussia, Jotam, Ahas ja Hiskia, ja Israelin kuninkaana oli Jerobeam, Joasin poika.

Hoosean vaimo ja lapset

2 Herra alkoi puhua Hoosealle ja sanoi näin: "Mene ja ota portto vaimoksesi ja ota lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan, se on kuin portto, se palvelee vieraita jumalia." [Tuom. 8:33; Ps. 73:27; Jer. 13:2; Hes. 16:15-19]
3 Niin Hoosea otti vaimokseen Gomerin, Diblaimin tyttären, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan.
4 Herra sanoi Hoosealle: "Anna pojalle nimeksi Jisreel, sillä pian minä kostan Jehun suvulle verityöt, jotka hän on tehnyt Jisreelissä, ja teen lopun Israelin kuninkaista. [Nimi Jisreel merkitsee 'Jumala kylvää'. Tässä viitataan Jisreelin tasankoon, missä Jehu oli tuhonnut Omrin suvun.][2. Kun. 9:16, 2. Kun. 10:11]
5 Sinä päivänä minä särjen Israelin jousen Jisreelin tasangolla."*
6 Hoosean vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären. Herra sanoi Hoosealle: "Anna hänelle nimeksi Lo-Ruhama, sillä minä en enää osoita rakkautta Israelia kohtaan enkä anna sille anteeksi.* [Nimi Lo-Ruhama merkitsee 'ei-rakastettu'.]
7 Mutta Juudan heimoa minä rakastan. Minä itse pelastan heidät, sillä minä olen heidän Jumalansa. Minä pelastan heidät, mutta en jousella, miekalla enkä sodalla, en hevosilla enkä sotavaunuilla." [Ps. 20:8, Ps. 33:16,17; Jes. 30:15]
8 Vieroitettuaan Lo-Ruhaman Hoosean vaimo tuli taas raskaaksi ja synnytti pojan.
9 Herra sanoi Hoosealle: "Anna hänelle nimeksi Lo-Ammi, sillä te ette ole minun kansani enkä minä ole teidän Jumalanne."* [Nimi Lo-Ammi merkitsee 'ei-minun-kansani'.]
10 (2:1) -- Kerran Israelin jälkeläisiä on oleva kuin merenrannan hiekkaa, jota ei voi mitata eikä laskea. Sen sijaan että heille nyt sanotaan: "Te ette ole minun kansani", heille sanotaankin näin: "Te olette elävän Jumalan lapset." [1. Moos. 22:17+ | Room. 9:25,26; 1. Piet. 2:10]
11 (2:2) Silloin Juuda ja Israel kokoontuvat yhteen. He asettavat itselleen yhteisen johtajan ja leviävät yli koko maan. Totisesti, suuri on oleva Jisreelin* päivä, Jumalan kylvön päivä! [Nimeä Jisreel käytetään myös uudistuneesta Israelista, vrt. 2:24.][ Jer. 3:18; Hes. 37:22]

 Daniel 12

 

Hoosea 2 

Copyright © 2001-2021 Kts. copyright tiedote