Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Matteus 13

Näytä koko luku
Matteus 14

Matteus 15 


Johannes Kastajan mestaus

1 Noihin aikoihin neljännesruhtinas Herodes* kuuli Jeesuksesta. [Neljännesruhtinas Herodes Antipas.][14:1-12: Mark. 6:14-29 : Mark. 14:1,2: Luuk. 9:7-9 : Luuk. 3:1]
1 Siihen aikaan neljännysruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta.
1 At that time did Herod the tetrarch hear the fame of Jesus,
2 Hän sanoi hovimiehilleen: "Se on Johannes Kastaja. Hän on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat."
2 Ja hän sanoi palvelijoilleen: "Se on Johannes Kastaja; hän on noussut kuolleista, ja sentähden nämä voimat hänessä vaikuttavat".
2 and said to his servants, `This is John the Baptist, he did rise from the dead, and because of this the mighty energies are working in him.'
3 Herodes näet oli pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja heittänyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden, [Luuk. 3:19,20]
3 Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden.
3 For Herod having laid hold on John, did bind him, and did put him in prison, because of Herodias his brother Philip's wife,
4 sillä Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa elää hänen kanssaan." [3. Moos. 20:21]
4 Sillä Johannes oli sanonut hänelle: "Sinun ei ole lupa pitää häntä".
4 for John was saying to him, `It is not lawful to thee to have her,'
5 Herodes olisi halunnut surmata Johanneksen mutta pelkäsi kansaa, joka piti Johannesta profeettana. [Matt. 21:26]
5 Ja Herodes olisi tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä he pitivät häntä profeettana.
5 and, willing to kill him, he feared the multitude, because as a prophet they were holding him.
6 Sitten Herodes vietti syntymäpäiviään ja Herodiaan tytär tanssi vieraille. Tyttö miellytti Herodesta niin,
6 Mutta kun Herodeksen syntymäpäivä tuli, tanssi Herodiaan tytär heidän edessään, ja se miellytti Herodesta;
6 But the birthday of Herod being kept, the daughter of Herodias danced in the midst, and did please Herod,
7 että tämä valalla vannoen lupasi antaa hänelle mitä hän vain pyytäisi.
7 sentähden hän valalla vannoen lupasi antaa hänelle, mitä ikinä hän anoisi.
7 whereupon with an oath he professed to give her whatever she might ask.
8 Äitinsä yllytyksestä tyttö sanoi: "Anna minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pää."
8 Niin hän äitinsä yllytyksestä sanoi: "Anna tuoda minulle tänne lautasella Johannes Kastajan pää".
8 And she having been instigated by her mother--`Give me (says she) here upon a plate the head of John the Baptist;
9 Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän käski täyttää pyynnön.
9 Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän käski antaa sen.
9 and the king was grieved, but because of the oaths and of those reclining with him, he commanded it to be given;
10 Hän lähetti vankilaan sanan ja käski mestata Johanneksen.
10 Ja hän lähetti lyömään Johannekselta pään poikki vankilassa.
10 and having sent, he beheaded John in the prison,
11 Tämän pää tuotiin vadilla ja annettiin tytölle, ja tyttö vei sen äidilleen.
11 Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle; ja tämä vei sen äidilleen.
11 and his head was brought upon a plate, and was given to the damsel, and she brought it nigh to her mother.
12 Johanneksen opetuslapset tulivat sitten hakemaan ruumiin ja hautasivat sen. Sen jälkeen he menivät kertomaan Jeesukselle, mitä oli tapahtunut.
12 Ja hänen opetuslapsensa tulivat ja ottivat hänen ruumiinsa ja hautasivat hänet; ja he menivät ja ilmoittivat asian Jeesukselle.
12 And his disciples having come, took up the body, and buried it, and having come, they told Jesus,
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote