Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Luukas 23

Näytä koko luku
Luukas 24

Johannes 1 


Jeesuksen ylösnousemus

1 Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan.
1 Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit.
1 And on the first of the sabbaths, at early dawn, they came to the tomb, bearing the spices they made ready, and certain others with them,
2 He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta,
2 Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta.
2 and they found the stone having been rolled away from the tomb,
3 ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista.
3 Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista.
3 and having gone in, they found not the body of the Lord Jesus.
4 Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. [Ap. t. 1:10]
4 Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa.
4 And it came to pass, while they are perplexed about this, that lo, two men stood by them in glittering apparel,
5 Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat heille: "Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta?
5 Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille: "Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta?
5 and on their having become afraid, and having inclined the face to the earth, they said to them, `Why do ye seek the living with the dead?
6 Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa:
6 Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa,
6 he is not here, but was raised; remember how he spake to you, being yet in Galilee,
7 'Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.'" [Luuk. 9:44]
7 sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'."
7 saying--It behoveth the Son of Man to be delivered up to the hands of sinful men, and to be crucified, and the third day to rise again.'
8 Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut.
8 Niin he muistivat hänen sanansa.
8 And they remembered his sayings,
9 Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan yhdelletoista opetuslapselle ja kaikille muille.
9 Ja he palasivat haudalta ja veivät sanan tästä kaikesta niille yhdelletoista ja kaikille muille.
9 and having turned back from the tomb told all these things to the eleven, and to all the rest.
10 Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille,
10 Ja ne, jotka kertoivat tämän apostoleille, olivat Maria Magdaleena ja Johanna ja Maria, Jaakobin äiti, ja muut naiset heidän kanssansa.
10 And it was the Magdalene Mary, and Joanna, and Mary of James, and the other women with them, who told unto the apostles these things,
11 mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan eivätkä uskoneet heitä.
11 Mutta näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet heitä.
11 and their sayings appeared before them as idle talk, and they were not believing them.
12 Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärinliinat, ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut.
12 Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle; ja kun hän kurkisti sisään, näki hän siellä ainoastaan käärinliinat. Ja hän meni pois ihmetellen itsekseen sitä, mikä oli tapahtunut.
12 And Peter having risen, did run to the tomb, and having stooped down he seeth the linen clothes lying alone, and he went away to his own home, wondering at that which was come to pass.

Jeesus ilmestyy Emmauksen tiellä

13 Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. [Alkutekstissä "kuusikymmentä stadionia". Stadion on 192 metriä.][24:13-35: Mark. 16:12,13]
13 Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään, joka on kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista.
13 And, lo, two of them were going on during that day to a village, distant sixty furlongs from Jerusalem, the name of which is Emmaus,
14 He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut.
14 Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut.
14 and they were conversing with one another about all these things that have happened.
15 Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan.
15 Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa.
15 And it came to pass in their conversing and reasoning together, that Jesus himself, having come nigh, was going on with them,
16 He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut.
16 Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä.
16 and their eyes were holden so as not to know him,
17 Jeesus kysyi heiltä: "Mistä te oikein keskustelette, matkamiehet?" He pysähtyivät murheellisina,
17 Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina muodoltansa.
17 and he said unto them, `What are these words that ye exchange with one another, walking, and ye are sad?'
18 ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi: "Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut."
18 Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle: "Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?"
18 And the one, whose name was Cleopas, answering, said unto him, `Art thou alone such a stranger in Jerusalem, that thou hast not known the things that came to pass in it in these days?'
19 "Mitä te tarkoitatte?" Jeesus kysyi. He vastasivat: "Sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. [Luuk. 7:16+]
19 Hän sanoi heille: "Mitä?" Niin he sanoivat hänelle: "Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä,
19 And he said to them, `What things?' And they said to him, `The things about Jesus of Nazareth, who became a man--a prophet--powerful in deed and word, before God and all the people,
20 Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. [Ap. t. 3:17]
20 kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet.
20 how also the chief priests and our rulers did deliver him up to a judgment of death, and crucified him;
21 Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään on jo kolmas päivä siitä kun se tapahtui, [Luuk. 1:68, Luuk. 2:38]
21 Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat.
21 and we were hoping that he it is who is about to redeem Israel, and also with all these things, this third day is passing to-day, since these things happened.
22 ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla
22 Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla
22 `And certain women of ours also astonished us, coming early to the tomb,
23 mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn: enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. [Luuk. 24:5]
23 eivätkä löytäneet hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän.
23 and not having found his body, they came, saying also to have seen an apparition of messengers, who say he is alive,
24 Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet." [Luuk. 24:12; Joh. 20:3]
24 Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan, kuin naiset olivat sanoneet; mutta häntä he eivät nähneet."
24 and certain of those with us went away unto the tomb, and found as even the women said, and him they saw not.'
25 Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet?
25 Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet!
25 And he said unto them, `O inconsiderate and slow in heart, to believe on all that the prophets spake!
26 Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa." [Luuk. 22:15+]
26 Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?"
26 Was it not behoving the Christ these things to suffer, and to enter into his glory?'
27 Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. [Luuk. 24:44; Ap. t. 3:18, Ap. t. 10:43, Ap. t. 13:29, Ap. t. 24:14, Ap. t. 26:22,23, Ap. t. 28:23]
27 Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.
27 and having begun from Moses, and from all the prophets, he was expounding to them in all the Writings the things about himself.
28 He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa,
28 Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi.
28 And they came nigh to the village whither they were going, and he made an appearance of going on further,
29 mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat: "Jää meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan." Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen.
29 Mutta he vaativat häntä sanoen: "Jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa". Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa.
29 and they constrained him, saying, `Remain with us, for it is toward evening,' and the day did decline, and he went in to remain with them.
30 Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. [Mark. 6:41+]
30 Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille.
30 And it came to pass, in his reclining (at meat) with them, having taken the bread, he blessed, and having broken, he was giving to them,
31 Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli poissa heidän näkyvistään.
31 Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään.
31 and their eyes were opened, and they recognized him, and he became unseen by them.
32 He sanoivat toisilleen: "Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?"
32 Ja he sanoivat toisillensa: "Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset?"
32 And they said one to another, `Was not our heart burning within us, as he was speaking to us in the way, and as he was opening up to us the Writings?'
33 Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla yksitoista opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat.
33 Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne yksitoista kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssansa.
33 And they, having risen up the same hour, turned back to Jerusalem, and found gathered together the eleven, and those with them,
34 Nämä sanoivat: "Herra on todella noussut kuolleista! Hän on ilmestynyt Simonille." [1. Kor. 15:5]
34 Ja nämä sanoivat: "Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille".
34 saying--`The Lord was raised indeed, and was seen by Simon;'
35 Nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän.
35 Ja itse he kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä ja kuinka he olivat hänet tunteneet, kun hän mursi leivän.
35 and they were telling the things in the way, and how he was made known to them in the breaking of the bread,

Jeesus ilmestyy apostoleille

36 Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille." [Matt. 28:16-20; Mark. 16:14-18; Joh. 20:19-23; Ap. t. 1:6-8]
36 Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"
36 and as they are speaking these things, Jesus himself stood in the midst of them, and saith to them, `Peace--to you;'
37 He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen.
37 Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen.
37 and being amazed, and becoming affrighted, they were thinking themselves to see a spirit.
38 Mutta Jeesus sanoi heille: "Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä?
38 Mutta hän sanoi heille: "Miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne?
38 And he said to them, `Why are ye troubled? and wherefore do reasonings come up in your hearts?
39 Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan."
39 Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te näette minulla olevan."
39 see my hands and my feet, that I am he; handle me and see, because a spirit hath not flesh and bones, as ye see me having.'
40 Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa.
40 Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa.
40 And having said this, he shewed to them the hands and the feet,
41 Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: "Onko teillä täällä mitään syötävää?"
41 Mutta kun he eivät vielä uskoneet, ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille: "Onko teillä täällä jotakin syötävää?"
41 and while they are not believing from the joy, and wondering, he said to them, `Have ye anything here to eat?'
42 He antoivat hänelle palan paistettua kalaa
42 Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa.
42 and they gave to him part of a broiled fish, and of an honeycomb,
43 ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi.
43 Ja hän otti ja söi heidän nähtensä.
43 and having taken, he did eat before them,

Kirjoitusten täyttyminen

44 Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu."
44 Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa".
44 and he said to them, `These are the words that I spake unto you, being yet with you, that it behoveth to be fulfilled all the things that are written in the Law of Moses, and the Prophets, and the Psalms, about me.'
45 Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. [Luuk. 2:50+]
45 Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
45 Then opened he up their understanding to understand the Writings,
46 Hän sanoi heille: "Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, [Ap. t. 17:3]
46 Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,
46 and he said to them--`Thus it hath been written, and thus it was behoving the Christ to suffer, and to rise out of the dead the third day,
47 ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. [Ap. t. 2:38, Ap. t. 3:19, Ap. t. 10:43, Ap. t. 13:38,39, Ap. t. 22:16]
47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
47 and reformation and remission of sins to be proclaimed in his name to all the nations, beginning from Jerusalem:
48 Te olette tämän todistajat. [Joh. 15:27; Ap. t. 1:8, Ap. t. 2:32, Ap. t. 10:41; 1. Kor. 15:15]
48 Te olette tämän todistajat.
48 and ye--ye are witnesses of these things.
49 Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta." [Jes. 44:3; Joel 3:1,2; Joh. 14:26; Ap. t. 1:4; Gal. 3:14]
49 Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
49 `And, lo, I do send the promise of my Father upon you, but ye--abide ye in the city of Jerusalem till ye be clothed with power from on high.'

Jeesus otetaan taivaaseen

50 Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. [Mark. 16:19; Ap. t. 1:9-14]
50 Sitten hän vei heidät pois, lähes Betaniaan asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät.
50 And he led them forth without--unto Bethany, and having lifted up his hands he did bless them,
51 Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen.
51 Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen.
51 and it came to pass, in his blessing them, he was parted from them, and was borne up to the heaven;
52 He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. [Luuk. 1:44+]
52 Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten.
52 and they, having bowed before him, did turn back to Jerusalem with great joy,
53 He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. [Luuk. 19:47+ | Luuk. 2:20+]
53 Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa.
53 and were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.

 Luukas 23

 

Johannes 1 

Copyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote