Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 Luukas 22

Näytä koko luku
Luukas 23

Luukas 24 

 Edellinen jae

Jeesus tuomitaan kuolemaan

13 Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan
13 Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan
13 And Pilate having called together the chief priests, and the rulers, and the people,
14 ja sanoi heille: "Te toitte tämän miehen minun eteeni väittäen häntä kansan villitsijäksi. Olen nyt teidän läsnä ollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä te häntä syytätte.
14 ja sanoi heille: "Te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä; ja katso, minä olen teidän läsnäollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte,
14 said unto them, `Ye brought to me this man as perverting the people, and lo, I before you having examined, found in this man no fault in those things ye bring forward against him;
15 Ei liioin Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän eteemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seuraisi kuolemantuomio.
15 eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin meille. Ja katso, hän ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsee kuoleman.
15 no, nor yet Herod, for I sent you back unto him, and lo, nothing worthy of death is having been done by him;
16 Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä." [
16 Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän."
16 having chastised, therefore, I will release him,'
17 Hänen näet täytyi aina juhlan aikana päästää heille joku vanki vapaaksi.]* [Jae sisältyy useisiin käsikirjoituksiin. Vrt. Matt.]
 
17 for it was necessary for him to release to them one at every feast,
18 Silloin kaikki huusivat yhteen ääneen: "Kuolema sille miehelle! Päästä meille Barabbas!" [Ap. t. 3:14]
18 Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: "Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!"
18 and they cried out--the whole multitude--saying, `Away with this one, and release to us Barabbas,'
19 Barabbas oli kaupungissa puhjenneen mellakan ja murhan tähden vangittu mies.
19 Tämä oli heitetty vankeuteen kaupungissa tehdystä kapinasta sekä murhasta.
19 who had been, because of a certain sedition made in the city, and murder, cast into prison.
20 Pilatus vetosi uudestaan heihin, sillä hän halusi vapauttaa Jeesuksen.
20 Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti.
20 Pilate again then--wishing to release Jesus--called to them,
21 Mutta he huusivat vastaan: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!"
21 Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!"
21 but they were calling out, saying, `Crucify, crucify him.'
22 Pilatus sanoi heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut mitään, minkä vuoksi hänet pitäisi tuomita kuolemaan. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan olen antanut kurittaa häntä."
22 Niin hän puhui heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän."
22 And he a third time said unto them, `Why, what evil did he? no cause of death did I find in him; having chastised him, then, I will release him .'
23 Mutta he eivät antaneet periksi vaan huusivat yhä kovemmin ja vaativat, että Jeesus oli ristiinnaulittava. Huutonsa voimalla he saivat tahtonsa läpi.
23 Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän huutonsa pääsivät voitolle.
23 And they were pressing with loud voices asking him to be crucified, and their voices, and those of the chief priests, were prevailing,
24 Pilatus päätti lopulta suostua heidän vaatimukseensa.
24 Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi.
24 and Pilate gave judgment for their request being done,
25 Hän vapautti sen miehen, jonka he halusivat -- miehen, joka oli vangittu mellakan ja murhan tähden -- mutta Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa.
25 Ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallallensa.
25 and he released him who because of sedition and murder hath been cast into the prison, whom they were asking, and Jesus he gave up to their will.

Jeesus viedään ristiinnaulittavaksi

26 Jeesusta lähdettiin viemään. Matkalla sotilaat pysäyttivät Simon-nimisen kyreneläisen miehen, joka oli tulossa kaupunkiin, ja panivat hänet kantamaan ristiä Jeesuksen jäljessä. [Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32;Joh. 19:16b-24]
26 Ja viedessään häntä pois he saivat käsiinsä Simonin, erään kyreneläisen, joka tuli vainiolta; ja hänen olalleen he panivat ristin kannettavaksi Jeesuksen jäljessä.
26 And as they led him away, having taken hold on Simon, a certain Cyrenian, coming from the field, they put on him the cross, to bear it behind Jesus.
27 Mukana seurasi suuri väkijoukko, myös monia naisia, jotka valittivat ääneen ja itkivät Jeesusta.
27 Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä.
27 And there was following him a great multitude of the people, and of women, who also were beating themselves and lamenting him,
28 Mutta Jeesus kääntyi heihin päin ja sanoi: "Älkää minua itkekö, Jerusalemin tyttäret, itkekää itseänne ja lapsianne. [Luuk. 19:41]
28 Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi: "Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne.
28 and Jesus having turned unto them, said, `Daughters of Jerusalem, weep not for me, but for yourselves weep ye, and for your children;
29 Tulee aika, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät, autuaita ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole lasta ruokkineet.' [Luuk. 21:23]
29 Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan: 'Autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet'.
29 for, lo, days do come, in which they shall say, Happy the barren, and wombs that did not bare, and paps that did not give suck;
30 Silloin ihmiset sanovat vuorille: 'Kaatukaa meidän päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät.' [Hoos. 10:8; Ilm. 6:16]
30 Silloin ruvetaan sanomaan vuorille: 'Langetkaa meidän päällemme', ja kukkuloille: 'Peittäkää meidät'.
30 then they shall begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, Cover us; --
31 Jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle!" [Jer. 25:29; 1. Piet. 4:17,18]
31 Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu?"
31 for, if in the green tree they do these things--in the dry what may happen?'

Jeesus ristillä

32 Jeesuksen kanssa teloitettavaksi vietiin kaksi muuta miestä, kaksi rikollista. [Jes. 53:12]
32 Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi.
32 And there were also others--two evil-doers--with him, to be put to death;
33 Kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan Pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle.
33 Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
33 and when they came to the place that is called Skull, there they crucified him and the evil-doers, one on the right hand and one on the left.
34 Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät."* Sotilaat jakoivat keskenään Jeesuksen vaatteet heittämällä niistä arpaa. [Jakeen alkuosa tähdellä merkittyyn kohtaan asti puuttuu useista tärkeistä käsikirjoituksista.][Matt. 5:44+ | Ap. t. 3:17, Ap. t. 7:60; 1. Tim. 1:13 | Ps. 22:19]
34 Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.
34 And Jesus said, `Father, forgive them, for they have not known what they do;' and parting his garments they cast a lot.
35 Kansa seisoi katselemassa. Hallitusmiehiäkin oli siellä ivailemassa Jeesusta. He sanoivat: "Muita hän kyllä on auttanut -- auttakoon nyt itseään, jos hän kerran on Messias, Jumalan valittu." [Ps. 22:8]
35 Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat: "Muita hän on auttanut; auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu".
35 And the people were standing, looking on, and the rulers also were sneering with them, saying, `Others he saved, let him save himself, if this be the Christ, the choice one of God.'
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote