Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 4. Mooseksen kirja 25

Näytä koko luku
4. Mooseksen kirja 26

4. Mooseksen kirja 27 


Uusi väenlasku

1 (25:19) Kun vitsaus oli mennyt ohi, (26:1) Herra sanoi Moosekselle ja pappi Eleasarille, Aaronin pojalle:
1 Tämän vitsauksen jälkeen Herra puhui Moosekselle ja Eleasarille, pappi Aaronin pojalle, sanoen:
1 And it cometh to pass, after the plague, that Jehovah speaketh unto Moses, and unto Eleazar son of Aaron the priest, saying,
2 "Laskekaa suvuittain Israelin kaikki kaksikymmentä vuotta täyttäneet sotakelpoiset miehet." [4. Moos. 1:2]
2 "Laskekaa koko israelilaisten seurakunnan väkiluku, kaksikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat, perhekunnittain, kaikki Israelin sotakelpoiset miehet".
2 `Take up the sum of all the company of the sons of Israel, from a son of twenty years and upward, by the house of their fathers, every one going out to the host in Israel.'
3 Mooses ja pappi Eleasar puhuivat israelilaisille Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa.
3 Ja Mooses ja pappi Eleasar puhuivat heille Mooabin arolla Jordanin luona, Jerikon kohdalla, sanoen:
3 And Moses speaketh--Eleazar the priest also--with them, in the plains of Moab, by Jordan, near Jericho, saying,
4 Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti he määräsivät laskettaviksi kaikki kaksikymmentä vuotta täyttäneet miehet. Egyptistä lähteneet israelilaiset olivat heimoittain ja suvuittain lueteltuina nämä:
4 "Kaksikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat laskettakoon", niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Ja israelilaiset, jotka olivat lähteneet Egyptin maasta, olivat:
4 `From a son of twenty years and upward,' as Jehovah hath commanded Moses and the sons of Israel who are coming out from the land of Egypt.
5 Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläiset olivat Henok ja hänen sukunsa, Pallu ja hänen sukunsa,
5 Ruuben, Israelin esikoinen; Ruubenin jälkeläisiä olivat: Hanokista hanokilaisten suku, Pallusta pallulaisten suku,
5 Reuben, first-born of Israel--sons of Reuben: of Hanoch is the family of the Hanochite; of Pallu the family of the Palluite;
6 Hesron ja hänen sukunsa sekä Karmi ja hänen sukunsa.
6 Hesronista hesronilaisten suku, Karmista karmilaisten suku.
6 of Hezron the family of the Hezronite; of Carmi the family of the Carmite.
7 Nämä olivat ruubenilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 43 730.
7 Nämä olivat ruubenilaisten suvut. Ja katselmuksessa olleita oli heitä neljäkymmentäkolme tuhatta seitsemänsataa kolmekymmentä.
7 These are families of the Reubenite, and their numbered ones are three and forty thousand and seven hundred and thirty.
8 Pallun jälkeläiset olivat Eliab
8 Ja Pallun poika oli Eliab.
8 And the son of Pallu is Eliab;
9 sekä Eliabin pojat Nemuel, Datan ja Abiram. Datan ja Abiram olivat ne kansan edusmiehet, jotka yhdessä Korahin joukon kanssa nousivat Herraa vastaan uhmaamalla Moosesta ja Aaronia. [4. Moos. 16:1,2]
9 Ja Eliabin pojat olivat Nemuel ja Daatan ja Abiram. Nämä olivat ne kansan edusmiehet Daatan ja Abiram, jotka taistelivat Moosesta ja Aaronia vastaan Koorahin joukossa ja taistelivat Herraa vastaan,
9 and the sons of Eliab are Nemuel and Dathan and Abiram; this is that Dathan and Abiram, called ones of the company, who have striven against Moses and against Aaron in the company of Korah, in their striving against Jehovah,
10 Mutta maa repesi heidän altaan ja nieli sekä heidät että Korahin, ja samalla tuhoutuivat heidän kannattajansa, kun tuli poltti kaksisataaviisikymmentä miestä. Näin heistä tuli varoittava esimerkki. [4. Moos. 16:32,33+ | 4. Moos. 16:35+]
10 jolloin maa avasi kitansa ja nielaisi heidät ja Koorahin, silloin kun hänen joukkonsa kuoli ja tuli kulutti kaksisataa viisikymmentä miestä; ja heistä tuli varoitusmerkki.
10 and the earth openeth her mouth, and swalloweth them and Korah, in the death of the company, in the fire consuming the two hundred and fifty men, and they become a sign;
11 Korahin pojat eivät kuitenkaan kuolleet.
11 Mutta Koorahin pojat eivät kuolleet.
11 and the sons of Korah died not.
12 Simeonin jälkeläiset olivat Nemuel ja hänen sukunsa, Jamin ja hänen sukunsa, Jakin ja hänen sukunsa,
12 Simeonin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Nemuelista nemuelilaisten suku, Jaaminista jaaminilaisten suku, Jaakinista jaakinilaisten suku,
12 Sons of Simeon by their families: of Nemuel is the family of the Nemuelite; of Jamin the family of the Jaminite; of Jachin the family of the Jachinite;
13 Serah ja hänen sukunsa sekä Saul ja hänen sukunsa.
13 Serahista serahilaisten suku, Saulista saulilaisten suku.
13 of Zerah the family of the Zarhite; of Shaul the family of the Shaulite.
14 Nämä olivat simeonilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 22 200.
14 Nämä olivat simeonilaisten suvut, kaksikymmentäkaksi tuhatta kaksisataa.
14 These are families of the Simeonite, two and twenty thousand and two hundred.
15 Gadin jälkeläiset olivat Sefon ja hänen sukunsa, Haggi ja hänen sukunsa, Suni ja hänen sukunsa,
15 Gaadin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Sefonista sefonilaisten suku, Haggista haggilaisten suku, Suunista suunilaisten suku,
15 Sons of Gad by their families: of Zephon is the family of the Zephonite; of Haggi the family of the Haggite; of Shuni the family of the Shunite;
16 Osni ja hänen sukunsa, Eri ja hänen sukunsa,
16 Osnista osnilaisten suku, Eeristä eeriläisten suku,
16 of Ozni the family of the Oznite; of Eri the family of the Erite:
17 Arod ja hänen sukunsa sekä Areli ja hänen sukunsa.
17 Arodista arodilaisten suku, Arelista arelilaisten suku.
17 of Arod the family of the Arodite; of Areli the family of the Arelite.
18 Nämä olivat Gadin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 40 500.
18 Nämä olivat Gaadin jälkeläisten suvut; katselmuksessa olleita oli heitä neljäkymmentä tuhatta viisisataa.
18 These are families of the sons of Gad, by their numbered ones, forty thousand and five hundred.
19 Juudan jälkeläiset olivat Er ja Onan, jotka kuolivat lapsettomina Kanaaninmaassa. [1. Moos. 38:7,10, 1. Moos. 46:12]
19 Juudan poikia olivat Eer ja Oonan, mutta Eer ja Oonan kuolivat Kanaanin maassa.
19 Sons of Judah are Er and Onan; and Er dieth--Onan also--in the land of Canaan.
20 Juudan muut jälkeläiset olivat Sela ja hänen sukunsa, Peres ja hänen sukunsa sekä Serah ja hänen sukunsa.
20 Ja Juudan jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Seelasta seelalaisten suku, Pereksestä perekseläisten suku, Serahista serahilaisten suku.
20 And sons of Judah, by their families, are: of Shelah the family of the Shelanite; of Pharez the family of the Pharzite; of Zerah the family of the Zarhite;
21 Peresin jälkeläiset olivat Hesron ja hänen sukunsa sekä Hamul ja hänen sukunsa.
21 Ja Pereksen jälkeläisiä olivat: Hesronista hesronilaisten suku, Haamulista haamulilaisten suku.
21 and sons of Pharez are: of Hezron the family of the Hezronite; of Hamul the family of the Hamulite.
22 Nämä olivat Juudan suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 76 500.
22 Nämä olivat Juudan suvut; katselmuksessa olleita oli heitä seitsemänkymmentäkuusi tuhatta viisisataa.
22 These are families of Judah, by their numbered ones, six and seventy thousand and five hundred.
23 Isaskarin jälkeläiset olivat Tola ja hänen sukunsa, Puva ja hänen sukunsa,
23 Isaskarin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Toolasta toolalaisten suku, Puvvasta puunilaisten suku,
23 Sons of Issachar by their families; of Tola is the family of the Tolaite; of Pua the family of the Punite;
24 Jasub ja hänen sukunsa sekä Simron ja hänen sukunsa.
24 Jaasubista jaasubilaisten suku, Simronista simronilaisten suku.
24 of Jashub the family of the Jashubite; of Shimron the family of the Shimronite.
25 Nämä olivat Isaskarin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 64 300.
25 Nämä olivat Isaskarin suvut; katselmuksessa olleita oli heitä kuusikymmentäneljä tuhatta kolmesataa.
25 These are families of Issachar, by their numbered ones, four and sixty thousand and three hundred.
26 Sebulonin jälkeläiset olivat Sered ja hänen sukunsa, Elon ja hänen sukunsa sekä Jahleel ja hänen sukunsa.
26 Sebulonin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Seredistä serediläisten suku, Eelonista eelonilaisten suku, Jahlelista jahlelilaisten suku.
26 Sons of Zebulun by their families: of Sered is the family of the Sardite; of Elon the family of the Elonite; of Jahleel the family of the Jahleelite.
27 Nämä olivat sebulonilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 60 500.
27 Nämä olivat sebulonilaisten suvut; katselmuksessa olleita oli heitä kuusikymmentä tuhatta viisisataa.
27 These are families of the Zebulunite by their numbered ones, sixty thousand and five hundred.
28 Joosefin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Manasse ja Efraim sekä heidän sukunsa.
28 Joosefin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat Manasse ja Efraim.
28 Sons of Joseph by their families are Manasseh and Ephraim.
29 Manassen jälkeläisiä olivat Makir ja hänen sukunsa. Makirille syntyi Gilead, josta polveutui gileadilaisten suku. [Joos. 17:1]
29 Manassen jälkeläisiä olivat: Maakirista maakirilaisten suku. Ja Maakirille syntyi Gilead; Gileadista on gileadilaisten suku.
29 Sons of Manasseh: of Machir is the family of the Machirite; and Machir hath begotten Gilead; of Gilead is the family of the Gileadite.
30 Gileadin jälkeläisiä olivat Ieser ja hänen sukunsa, Helek ja hänen sukunsa,
30 Nämä olivat Gileadin jälkeläisiä: Iieseristä iieseriläisten suku, Helekistä helekiläisten suku;
30 These are sons of Gilead: of Jeezer is the family of the Jeezerite; of Helek the family of the Helekite;
31 Asriel ja hänen sukunsa, Sekem ja hänen sukunsa,
31 Asrielista asrielilaisten suku, Sekemistä sekemiläisten suku;
31 and of Asriel the family of the Asrielite; and of Shechem the family of the Shechemite;
32 Semida ja hänen sukunsa sekä Hefer ja hänen sukunsa.
32 Semidasta semidalaisten suku, Heeferistä heeferiläisten suku.
32 and of Shemida the family of the Shemidaite; and of Hepher the family of the Hepherite.
33 Selofhadilla, Heferin pojalla, oli ainoastaan tyttäriä; näiden nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. [4. Moos. 27:1, 4. Moos. 32:2; Joos. 17:3]
33 Mutta Selofhadilla, Heeferin pojalla, ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä. Ja Selofhadin tyttärien nimet olivat: Mahla, Nooga, Hogla, Milka ja Tirsa.
33 And Zelophehad son of Hepher had no sons but daughters, and the names of the daughters of Zelophehad are Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
34 Nämä olivat Manassen suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 52 700.
34 Nämä olivat Manassen suvut; katselmuksessa olleita oli heitä viisikymmentäkaksi tuhatta seitsemänsataa.
34 These are families of Manasseh, and their numbered ones are two and fifty thousand and seven hundred.
35 Efraimin jälkeläiset olivat Sutelah ja hänen sukunsa, Beker ja hänen sukunsa sekä Tahan ja hänen sukunsa.
35 Ja nämä olivat Efraimin jälkeläisiä, sukujensa mukaan: Suutelahista suutelahilaisten suku, Bekeristä bekeriläisten suku, Tahanista tahanilaisten suku.
35 These are sons of Ephraim by their families: of Shuthelah is the family of the Shuthelhite; of Becher the family of the Bachrite; of Tahan the family of the Tahanite.
36 Sutelahin jälkeläisiä olivat Eran ja hänen sukunsa.
36 Nämä olivat Suutelahin jälkeläisiä: Eeranista eeranilaisten suku.
36 And these are sons of Shuthelah: of Eran the family of the Eranite.
37 Nämä olivat Efraimin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 32 500. Tässä olivat Joosefin jälkeläiset suvuittain lueteltuina.
37 Nämä olivat efraimilaisten suvut; katselmuksessa olleita oli heitä kolmekymmentäkaksi tuhatta viisisataa. Nämä olivat Joosefin jälkeläiset sukujensa mukaan.
37 These are families of the sons of Ephraim, by their numbered ones, two and thirty thousand and five hundred. These are sons of Joseph by their families.
38 Benjaminin jälkeläiset olivat Bela ja hänen sukunsa, Asbel ja hänen sukunsa, Ahiram ja hänen sukunsa,
38 Benjaminin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Belasta belalaisten suku, Asbelista asbelilaisten suku, Ahiramista ahiramilaisten suku,
38 Sons of Benjamin by their families: of Bela is the family of the Belaite; of Ashbel the family of the Ashbelite; of Ahiram the family of the Ahiramite;
39 Sefufam ja hänen sukunsa sekä Hufam ja hänen sukunsa.
39 Sefufamista suufamilaisten suku, Huufamista huufamilaisten suku.
39 of Shupham the family of the Shuphamite; of Hupham the family of the Huphamite.
40 Belan jälkeläisiä olivat Ard ja Naaman sekä heidän sukunsa.
40 Mutta Belan jälkeläisiä olivat Ard ja Naaman: Ardista ardilaisten suku, Naamanista naamilaisten suku.
40 And sons of Bela are Ard and Naaman: of Ard is the family of the Ardite: of Naaman the family of the Naamite.
41 Nämä olivat Benjaminin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 45 600.
41 Nämä olivat Benjaminin jälkeläiset sukujensa mukaan; ja katselmuksessa olleita oli heitä neljäkymmentäviisi tuhatta kuusisataa.
41 These are sons of Benjamin by their families, and their numbered ones are five and forty thousand and six hundred.
42 Danin jälkeläisiä olivat Suham ja hänen sukunsa; nämä olivat Danin suvut.
42 Nämä olivat Daanin jälkeläisiä, sukujensa mukaan: Suuhamista suuhamilaisten suku. Nämä ovat Daanin suvut sukujensa mukaan.
42 These are sons of Dan by their families: of Shuham is the family of the Shuhamite; these are families of Dan by their families;
43 Suhamin suvuissa oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 64 400.
43 Kaikista suuhamilaisten suvuista oli katselmuksessa olleita kuusikymmentäneljä tuhatta neljäsataa.
43 all the families of the Shuhamite, by their numbered ones, are four and sixty thousand and four hundred.
44 Asserin jälkeläiset olivat Jimna ja hänen sukunsa, Jisvi ja hänen sukunsa sekä Beria ja hänen sukunsa.
44 Asserin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Jimnasta jimnalaisten suku, Jisvistä jisviläisten suku, Beriasta berialaisten suku.
44 Sons of Asher by their families: of Jimna is the family of the Jimnite; of Jesui the family of the Jesuite; of Beriah the family of the Beriite.
45 Berian jälkeläisiä olivat Heber ja Malkiel sekä heidän sukunsa.
45 Berian jälkeläisiä olivat: Heeberistä heeberiläisten suku, Malkielista malkielilaisten suku.
45 Of sons of Beriah: of Heber is the family of the Heberite; of Malchiel the family of the Malchielite.
46 Asserilla oli myös tytär, jonka nimi oli Serah.
46 Mutta Asserin tyttären nimi oli Serah.
46 And the name of the daughter of Asher is Sarah.
47 Nämä olivat Asserin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 53 400.
47 Nämä olivat asserilaisten suvut; katselmuksessa olleita oli heitä viisikymmentäkolme tuhatta neljäsataa.
47 These are families of the sons of Asher, by their numbered ones, three and fifty thousand and four hundred.
48 Naftalin jälkeläiset olivat Jahseel ja hänen sukunsa, Guni ja hänen sukunsa,
48 Naftalin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat: Jahselista jahselilaisten suku, Guunista guunilaisten suku;
48 Sons of Naphtali by their families: of Jahzeel is the family of the Jahzeelite; of Guni the family of the Gunite;
49 Jeser ja hänen sukunsa sekä Sillem ja hänen sukunsa.
49 Jeeseristä jeeseriläisten suku, Sillemistä sillemiläisten suku.
49 of Jezer the family of the Jezerite; of Shillem the family of the Shillemite.
50 Nämä olivat Naftalin jälkeläiset suvuittain lueteltuina; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 45 400.
50 Nämä olivat Naftalin suvut sukujensa mukaan; ja katselmuksessa olleita oli heitä neljäkymmentäviisi tuhatta neljäsataa.
50 These are families of Naphtali by their families, and their numbered ones are five and forty thousand and four hundred.
51 Väenlaskussa tarkastettuja israelilaisia oli kaikkiaan 601 730. [2. Moos. 12:37; 4. Moos. 2:32]
51 Nämä olivat katselmuksessa olleet israelilaiset: kuusisataayksi tuhatta seitsemänsataa kolmekymmentä.
51 These are numbered ones of the sons of Israel, six hundred thousand, and a thousand, seven hundred and thirty.
52 Herra sanoi Moosekselle:
52 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
52 And Jehovah speaketh unto Moses, saying,
53 "Maa on jaettava näille heimoille perintöomaisuudeksi kunkin heimon väkiluvun mukaisesti.
53 "Näille jaettakoon maa perintöosiksi nimien lukumäärän mukaan.
53 `To these is the land apportioned by inheritance, by the number of names;
54 Mitä suurempi heimo on luvultaan, sitä enemmän maata sinun on sille annettava. Kunkin heimon tulee saada maata tarkastettujen ja sukuluetteloon merkittyjen miesten lukumäärän mukaisesti. [4. Moos. 33:54]
54 Isommalle suvulle anna isompi perintöosa ja pienemmälle pienempi perintöosa; kullekin annettakoon perintöosa katselmuksessa olleiden määrän mukaan.
54 to the many thou dost increase their inheritance, and to the few thou dost diminish their inheritance; to each according to his numbered ones is given his inheritance.
55 Maa on jaettava arpomalla, ja sitä tulee antaa kullekin suvulle sen oman heimon alueelta.
55 Mutta maa jaettakoon arvalla. Isiensä heimojen nimien mukaan he saakoot perintöosansa.
55 `Only by lot is the land apportioned, by the names of the tribes of their fathers they inherit;
56 Niin suurten kuin pientenkin heimojen keskuudessa maa jaettakoon arpomalla."
56 Arvan määräyksen mukaan jaettakoon perintöosat suurilukuisten ja vähälukuisten heimojen kesken."
56 according to the lot is their inheritance apportioned between many and few.'
57 Leevin jälkeläiset, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin, olivat Gerson ja hänen sukunsa, Kehat ja hänen sukunsa sekä Merari ja hänen sukunsa. [2. Moos. 6:16; 4. Moos. 3:17]
57 Ja nämä olivat Leevin katselmuksessa olleet, sukujensa mukaan: Geersonista geersonilaisten suku, Kehatista kehatilaisten suku, Merarista merarilaisten suku.
57 And these are numbered ones of the Levite by their families: of Gershon is the family of the Gershonite; of Kohath the family of the Kohathite; of Merari the family of the Merarite.
58 Leeviläissukuja olivat myös Libnin, Hebronin, Mahlin, Musin ja Korahin suvut. Kehatille syntyi Amram;
58 Nämä olivat leeviläisten suvut: libniläisten suku, hebronilaisten suku, mahlilaisten suku, muusilaisten suku, koorahilaisten suku. Ja Kehatille oli syntynyt Amram.
58 These are families of the Levite: the family of the Libnite, the family of the Hebronite, the family of the Mahlite, the family of the Mushite, the family of the Korathite. And Kohath hath begotten Amram,
59 Amramin vaimo oli Jokebed, joka oli syntynyt Leeville Egyptissä. Jokebed synnytti Aaronin ja Mooseksen sekä heidän sisarensa Mirjamin. [2. Moos. 6:20]
59 Ja Amramin vaimon nimi oli Jookebed, Leevin tytär, joka oli Leeville syntynyt Egyptissä. Ja hän synnytti Amramille Aaronin ja Mooseksen sekä heidän sisarensa Mirjamin.
59 and the name of Amram's wife is Jochebed, daughter of Levi, whom one hath born to Levi in Egypt; and she beareth to Amram Aaron, and Moses, and Miriam their sister.
60 Aaronille syntyivät Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar,
60 Ja Aaronille syntyi Naadab ja Abihu, Eleasar ja Iitamar.
60 And born to Aaron Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar;
61 mutta Nadab ja Abihu kuolivat tuodessaan väärin tehtyä tulta Herran eteen. [3. Moos. 10:1,2+]
61 Mutta Naadab ja Abihu kuolivat, kun toivat vierasta tulta Herran eteen.
61 and Nadab dieth--Abihu also--in their bringing near strange fire before Jehovah.
62 Laskettuja ja muistiin merkittyjä yli kuukauden ikäisiä miespuolisia leeviläisiä oli 23 000. Heitä ei tarkastettu eikä laskettu muiden israelilaisten mukana, sillä he eivät saaneet itselleen maata perintöomaisuudeksi kuten muut israelilaiset.
62 Ja katselmuksessa olleita oli heitä kaksikymmentäkolme tuhatta, kaikki miehenpuolia, kuukauden vanhoja ja sitä vanhempia. Sillä heistä ei pidetty katselmusta yhdessä muiden israelilaisten kanssa, koska heille ei annettu perintöosaa israelilaisten keskuudessa.
62 And their numbered ones are three and twenty thousand, every male from a son of a month and upwards, for they have not numbered themselves in the midst of the sons of Israel; for an inheritance hath not been given to them in the midst of the sons of Israel.
63 Nämä olivat ne israelilaiset, jotka Mooses ja pappi Eleasar laskivat ja merkitsivät sukuluetteloihin, kun he toimittivat väenlaskun Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa.
63 Nämä olivat siinä israelilaisten katselmuksessa, jonka Mooses ja pappi Eleasar pitivät Mooabin arolla lähellä Jordania, Jerikon kohdalla.
63 These are those numbered by Moses and Eleazar the priest, who have numbered the sons of Israel in the plains of Moab, by Jordan, near Jericho;
64 Tässä joukossa ei ollut enää ainoatakaan niistä israelilaisista, jotka Mooses ja Aaron olivat laskeneet ja merkinneet sukuluetteloihin Siinain autiomaassa toimittamassaan väenlaskussa. [4. Moos. 1:18]
64 Eikä heidän joukossaan ollut ketään siinä israelilaisten katselmuksessa ollutta, jonka Mooses ja pappi Aaron olivat pitäneet Siinain erämaassa.
64 and among these there hath not been a man of those numbered by Moses, and Aaron the priest, who numbered the sons of Israel in the wilderness of Sinai,
65 Olihan Herra sanonut, että he kuolisivat autiomaassa ja että heistä jäisivät eloon vain Kaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nunin poika. [4. Moos. 14:23,24,30]
65 Sillä Herra oli heille sanonut, että heidän oli kuoltava erämaassa. Eikä heistä jäänyt ketään, paitsi Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika.
65 for Jehovah said of them, `They do certainly die in the wilderness;' and there hath not been left of them a man save Caleb son of Jephunneh, and Joshua son of Nun.

 4. Mooseksen kirja 25

 

4. Mooseksen kirja 27 

Copyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote