Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 3. Mooseksen kirja 27

Näytä koko luku
4. Mooseksen kirja 1

4. Mooseksen kirja 2 


1 Vuoden ja kuukauden kuluttua siitä kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptistä, toisen vuoden toisen kuun ensimmäisenä päivänä, Herra sanoi Siinain autiomaassa pyhäkköteltassa Moosekselle:
1 Ja Herra puhui Moosekselle Siinain erämaassa ilmestysmajassa toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, toisena vuotena siitä, kun he olivat lähteneet Egyptin maasta, sanoen:
1 And Jehovah speaketh unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tent of meeting, on the first of the second month, in the second year of their going out of the land of Egypt, saying:
2 "Laskekaa Israelin miesten lukumäärä perhekunnittain ja suvuittain ja merkitkää muistiin jokaisen nimi. [2. Moos. 30:12; 4. Moos. 26:2]
2 "Laskekaa koko Israelin kansan väkiluku suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaikki miehenpuolet, pääluvun mukaan.
2 `Take ye up the sum of all the company of the sons of Israel by their families, by the house of their fathers, in the number of names--every male by their polls;
3 Sinun ja Aaronin tulee tarkastaa kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet ja laskea joukko joukolta heidän lukumääränsä.
3 Pitäkää katselmus, sinä ja Aaron, kaikista Israelin sotakelpoisista miehistä, kaksikymmenvuotisista ja sitä vanhemmista, osastoittain.
3 from a son of twenty years and upward, every one going out to the host in Israel, ye do number them by their hosts, thou and Aaron;
4 Teidän apunanne olkoon jokaisesta heimosta yksi mies, sukunsa päämies.
4 Ja teidän apunanne olkoon yksi mies jokaisesta sukukunnasta, sen perhekuntien päämies.
4 and with you there is a man for a tribe, each is a head to the house of his fathers.
5 Nämä ovat ne miehet, joiden tulee avustaa teitä: Ruubenin heimosta Elisur, Sedeurin poika,
5 Ja nämä ovat niiden miesten nimet, jotka teitä avustakoot: Ruubenista Elisur, Sedeurin poika;
5 `And these are the names of the men who stand with you: `For Reuben--Elizur son of Shedeur.
6 Simeonin heimosta Selumiel, Surisaddain poika,
6 Simeonista Selumiel, Suurisaddain poika;
6 `For Simeon--Shelumiel son of Zurishaddai.
7 Juudan heimosta Nahson, Amminadabin poika,
7 Juudasta Nahson, Amminadabin poika;
7 `For Judah--Nahshon son of Amminadab.
8 Isaskarin heimosta Netanel, Suarin poika,
8 Isaskarista Netanel, Suuarin poika;
8 `For Issachar--Nathaneel son of Zuar.
9 Sebulonin heimosta Eliab, Helonin poika,
9 Sebulonista Eliab, Heelonin poika;
9 `For Zebulun--Eliab son of Helon.
10 Joosefin jälkeläisistä Efraimin heimoon kuuluva Elisama, Ammihudin poika, ja Manassen heimoon kuuluva Gamliel, Pedasurin poika,
10 Joosefin pojista: Efraimista Elisama, Ammihudin poika ja Manassesta Gamliel, Pedasurin poika;
10 `For the sons of Joseph--for Ephraim: Elishama son of Ammihud: for Manasseh--Gamaliel son of Pedahzur.
11 Benjaminin heimosta Abidan, Gideonin poika,
11 Benjaminista Abidan, Gideonin poika;
11 `For Benjamin--Abidan son of Gideoni.
12 Danin heimosta Ahieser, Ammisaddain poika,
12 Daanista Ahieser, Ammisaddain poika;
12 `For Dan--Ahiezer son of Ammishaddai.
13 Asserin heimosta Pagiel, Okranin poika,
13 Asserista Pagiel, Okranin poika;
13 `For Asher--Pagiel son of Ocran.
14 Gadin heimosta Eljasaf, Deuelin poika,
14 Gaadista Eljasaf, Deguelin poika;
14 `For Gad--Eliasaph son of Deuel.
15 sekä Naftalin heimosta Ahira, Enanin poika."
15 Naftalista Ahira, Eenanin poika.
15 `For Naphtali--Ahira son of Enan.'
16 Nämä olivat kansan edusmiehet, heimojen ja sukujen päälliköt, jotka johtivat Israelin sotajoukkoja.
16 Nämä olkoot kansan edusmiehet, heidän isiensä sukukuntien ruhtinaat, Israelin heimojen päämiehet."
16 These are those called of the company, princes of the tribes of their fathers; they are heads of the thousands of Israel.
17 Mooses ja Aaron ottivat mukaansa nämä nimeltä mainitut miehet
17 Ja Mooses ja Aaron ottivat luoksensa nämä nimeltä mainitut miehet
17 And Moses taketh--Aaron also--these men, who were defined by name,
18 ja kutsuivat koko kansan koolle toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat miehet laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
18 ja kokosivat kaiken kansan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, ja kansa pantiin luetteloihin suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotiset ja sitä vanhemmat, pääluvun mukaan,
18 and all the company they assembled on the first of the second month, and they declare their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names from a son of twenty years and upward, by their polls,
19 Näin Mooses tarkasti ja laski israelilaiset Siinain autiomaassa, kuten Herra oli käskenyt.
19 niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Niin hän piti heistä katselmuksen Siinain erämaassa.
19 as Jehovah hath commanded Moses; and he numbereth them in the wilderness of Sinai.
20 Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
20 Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän, pääluvun mukaan, kaikkiaan miehenpuolia, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
20 And the sons of Reuben, Israel's first-born--their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names, by their polls, every male from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
21 Näitä Ruubenin heimon jäseniä oli 46 500.
21 näitä Ruubenin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli neljäkymmentäkuusi tuhatta viisisataa.
21 their numbered ones, for the tribe of Reuben, are six and forty thousand and five hundred.
22 Simeonin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
22 Simeonin jälkeläisiä, katselmuksessa olleita, oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän, pääluvun mukaan, kaikkiaan miehenpuolia, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
22 Of the sons of Simeon--their births, by their families, by the house of their fathers, its numbered ones in the number of names, by their polls, every male from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
23 Näitä Simeonin heimon jäseniä oli 59 300.
23 näitä Simeonin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli viisikymmentäyhdeksän tuhatta kolmesataa.
23 their numbered ones, for the tribe of Simeon, are nine and fifty thousand and three hundred.
24 Gadin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
24 Gaadin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
24 Of the sons of Gad--their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names, from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
25 Näitä Gadin heimon jäseniä oli 45 650.
25 näitä Gaadin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli neljäkymmentäviisi tuhatta kuusisataa viisikymmentä.
25 their numbered ones, for the tribe of Gad, are five and forty thousand and six hundred and fifty.
26 Juudan jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
26 Juudan jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
26 Of the sons of Judah--their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names, from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
27 Näitä Juudan heimon jäseniä oli 74 600.
27 näitä Juudan sukukunnasta katselmuksessa olleita oli seitsemänkymmentäneljä tuhatta kuusisataa.
27 their numbered ones, for the tribe of Judah, are four and seventy thousand and six hundred.
28 Isaskarin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
28 Isaskarin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
28 Of the sons of Issachar--their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names, from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
29 Näitä Isaskarin heimon jäseniä oli 54 400.
29 näitä Isaskarin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli viisikymmentäneljä tuhatta neljäsataa.
29 their numbered ones, for the tribe of Issachar, are four and fifty thousand and four hundred.
30 Sebulonin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
30 Sebulonin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
30 Of the sons of Zebulun--their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names, from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
31 Näitä Sebulonin heimon jäseniä oli 57 400.
31 näitä Sebulonin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli viisikymmentäseitsemän tuhatta neljäsataa.
31 their numbered ones, for the tribe of Zebulun, are seven and fifty thousand and four hundred.
32 Joosefin pojan Efraimin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
32 Joosefin jälkeläisiä, Efraimin jälkeläisiä, oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
32 Of the sons of Joseph--of the sons of Ephraim--their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names, from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
33 Näitä Efraimin heimon jäseniä oli 40 500.
33 näitä Efraimin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli neljäkymmentätuhatta viisisataa.
33 their numbered ones, for the tribe of Ephraim, are forty thousand and five hundred.
34 Joosefin toisen pojan Manassen jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
34 Manassen jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
34 Of the sons of Manasseh--their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names, from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
35 Näitä Manassen heimon jäseniä oli 32 200.
35 näitä Manassen sukukunnasta katselmuksessa olleita oli kolmekymmentäkaksi tuhatta kaksisataa.
35 their numbered ones, for the tribe of Manasseh, are two and thirty thousand and two hundred.
36 Benjaminin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
36 Benjaminin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
36 Of the sons of Benjamin--their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names, from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
37 Näitä Benjaminin heimon jäseniä oli 35 400.
37 näitä Benjaminin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli kolmekymmentäviisi tuhatta neljäsataa.
37 their numbered ones, for the tribe of Benjamin, are five and thirty thousand and four hundred.
38 Danin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
38 Daanin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
38 Of the sons of Dan--their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names, from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
39 Näitä Danin heimon jäseniä oli 62 700.
39 näitä Daanin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli kuusikymmentäkaksi tuhatta seitsemänsataa.
39 their numbered ones, for the tribe of Dan, are two and sixty thousand and seven hundred.
40 Asserin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
40 Asserin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
40 Of the sons of Asher--their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names, from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
41 Näitä Asserin heimon jäseniä oli 41 500.
41 näitä Asserin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli neljäkymmentäyksi tuhatta viisisataa.
41 their numbered ones, for the tribe of Asher, are one and forty thousand and five hundred.
42 Naftalin jälkeläiset, kaikki kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain.
42 Naftalin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
42 Of the sons of Naphtali--their births, by their families, by the house of their fathers, in the number of names, from a son of twenty years and upward, every one going out to the host--
43 Näitä Naftalin heimon jäseniä oli 53 400.
43 näitä Naftalin sukukunnasta katselmuksessa olleita oli viisikymmentäkolme tuhatta neljäsataa.
43 their numbered ones, for the tribe of Naphtali, are three and fifty thousand and four hundred.
44 Tässä olivat katselmuksessa lasketut miehet. Katselmuksen toimittivat Mooses, Aaron ja Israelin päämiehet, joita oli kaksitoista eli yksi mies kustakin heimosta.
44 Nämä ovat ne katselmuksessa olleet, joista Mooses ja Aaron ja Israelin ruhtinaat, nuo kaksitoista miestä, perhekuntiansa edustaen, pitivät katselmuksen.
44 These are those numbered, whom Moses numbered--Aaron also, and the princes of Israel, twelve men--each for the house of his fathers, they have been.
45 Katselmuksessa suvuittain laskettuja israelilaisia, kaksikymmenvuotiaita tai sitä vanhempia sotakelpoisia Israelin miehiä,
45 Ja kaikkiaan katselmuksessa olleita israelilaisia oli perhekunnittain, kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia Israelin sotakelpoisia miehiä,
45 And they are, all those numbered of the sons of Israel, by the house of their fathers, from a son of twenty years and upward, every one going out to the host in Israel,
46 oli kaikkiaan 603 550. [2. Moos. 12:37, 2. Moos. 38:26; 4. Moos. 2:32]
46 näitä katselmuksessa olleita oli yhteensä kuusisataakolme tuhatta viisisataa viisikymmentä.
46 yea, all those numbered are six hundred thousand, and three thousand, and five hundred and fifty.

Leeviläisten erikoisasema

47 Leeviläisiä ja heidän sukujaan ei otettu lukuun väenlaskussa.
47 Mutta leeviläisistä, heidän isiensä sukukunnasta, ei pidetty katselmusta yhdessä muiden kanssa.
47 And the Levites, for the tribe of their fathers, have not numbered themselves in their midst,
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote