Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 4. Mooseksen kirja 30

Näytä koko luku
4. Mooseksen kirja 31

4. Mooseksen kirja 32 

 Edellinen jae
17 Tappakaa siis lapsista kaikki pojat ja tappakaa myös jokainen nainen, joka on maannut miehen kanssa.
17 Niin surmatkaa siis kaikki poikalapset ja surmatkaa myös jokainen vaimo, joka on yhtynyt mieheen.
17 `And now, slay ye every male among the infants, yea, every woman known of man by the lying of a male ye have slain;
18 Mutta tytöt, jotka eivät ole maanneet miehen kanssa, saatte ottaa itsellenne.
18 Mutta jokainen tyttö, joka ei ole yhtynyt mieheen, jättäkää itsellenne henkiin.
18 and all the infants among the women, who have not known the lying of a male, ye have kept alive for yourselves.
19 Teidän tulee oleskella leirin ulkopuolella seitsemän päivää, ja jokaisen, joka on surmannut jonkun tai koskettanut surmattua, tulee puhdistautua kolmantena ja seitsemäntenä päivänä; tämä koskee sekä teitä että vankejanne. [4. Moos. 19:16]
19 Mutta itse oleskelkaa leirin ulkopuolella seitsemän päivää. Jokainen teistä, joka on jonkun surmannut, ja jokainen teistä, joka on koskenut surmattuun, puhdistautukoon kolmantena ja seitsemäntenä päivänä, sekä te että teidän vankinne.
19 `And ye, encamp ye at the outside of the camp seven days--any who hath slain a person, and any who hath come against a pierced one, ye cleanse yourselves on the third day, and on the seventh day--ye and your captives;
20 Teidän on puhdistettava myös jokainen vaatekappale ja kaikki, mikä on valmistettu nahasta tai vuohenkarvoista, sekä jokainen puuesine."
20 Ja puhdistettakoon jokainen vaate ja jokainen nahkaesine ja kaikki, mikä on tehty vuohen karvoista, ja jokainen puuesine."
20 and every garment, and every skin vessel, and every work of goats' hair , and every wooden vessel, ye yourselves cleanse.'
21 Pappi Eleasar sanoi sodasta palanneille sotilaille: "Tämä on säädös, jonka Herra on antanut Moosekselle:
21 Ja pappi Eleasar sanoi sotamiehille, jotka olivat menneet sotaan: "Tämä on lakisäädös, jonka Herra antoi Moosekselle:
21 And Eleazar the priest saith unto the men of the host who go in to battle, `This is the statute of the law which Jehovah hath commanded Moses:
22 (31:22-23) Teidän on käytettävä tulessa kulta, hopea, pronssi, rauta, tina ja lyijy, kaikki, mikä kestää tulta, ja niin se tulee puhtaaksi.
22 Vain kulta, hopea, vaski, rauta, tina ja lyijy,
22 only, the gold, and the silver, the brass, the iron, the tin, and the lead,
23 (31:22-23) Lisäksi ne tulee vielä puhdistaa puhdistusvedellä, ja sillä on puhdistettava myös kaikki, mikä ei kestä tulta.
23 kaikki, mikä tulta kestää, käyttäkää tulessa, niin se puhdistuu; puhdistettakoon se kuitenkin vielä puhdistusvedellä. Mutta mikä ei tulta kestä, käyttäkää se vedessä.
23 every thing which may go into fire, ye cause to pass over through fire, and it hath been clean; only, with the water of separation it is cleansed, and all that may not go into fire, ye cause to pass over through water;
24 Seitsemäntenä päivänä peskää vaatteenne, ja niin te tulette puhtaiksi ja saatte tulla leiriin."
24 Ja peskää vaatteenne seitsemäntenä päivänä, niin te puhdistutte; ja sitten tulkaa leiriin."
24 and ye have washed your garments on the seventh day, and have been clean, and afterwards ye come in unto the camp.'

Saaliin jakaminen

25 Herra sanoi Moosekselle:
25 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
25 And Jehovah speaketh unto Moses, saying,
26 "Sinun, pappi Eleasarin ja sukukuntien päämiesten tulee laskea sotasaaliiksi otettujen ihmisten ja eläinten lukumäärä.
26 "Laskekaa, sinä ja pappi Eleasar ja kansan perhekuntien päämiehet, otetun saaliin määrä, ihmiset ja karja.
26 `Take up the sum of the prey of the captives, among man and among beast, thou, and Eleazar the priest, and the heads of the fathers of the company;
27 Jaa saalis kahtia sotaretkellä olleiden ja muun kansan kesken.
27 Ja pane saalis kahtia soturien, sotaan lähteneiden, ja kaiken muun kansan kesken.
27 and thou hast halved the prey between those handling the battle who go out to the host and all the company;
28 Ota Herralle kuuluvana verona sotaretkeen osallistuneilta sotilailta aina yksi viidestäsadasta vangiksi otetusta ihmisestä ja samoin yksi viidestäsadasta naudasta, aasista, lampaasta ja vuohesta.
28 Ja ota Herralle verona sotamiehiltä, sotaan lähteneiltä, yksi viidestäsadasta, ihmisiä, raavaita, aaseja ja lampaita.
28 and thou hast raised a tribute to Jehovah from the men of war, who go out to the host, one body out of five hundred, of man, and of the herd, and of the asses, and of the flock;
29 Nämä tulee ottaa sotilaille kuuluvasta osuudesta Herralle tulevana uhrilahjana, ja ne on annettava pappi Eleasarille.
29 Ota se heille tulevasta puoliskosta ja anna se pappi Eleasarille antina Herralle.
29 from their half ye do take, and thou hast given to Eleazar the priest--the heave-offering of Jehovah.
30 Muille israelilaisille kuuluvasta osuudesta sinun tulee ottaa aina yksi viidestäkymmenestä vangista, samoin yksi viidestäkymmenestä naudasta, aasista, lampaasta, vuohesta ja muusta eläimestä ja antaa ne leeviläisille, jotka hoitavat tehtäviä Herran telttamajassa."
30 Ja israelilaisille tulevasta puoliskosta ota yksi viidestäkymmenestä, ihmisiä, raavaita, aaseja, lampaita ja kaikkia karjaeläimiä, ja anna ne leeviläisille, joiden on hoidettava tehtävät Herran asumuksessa."
30 `And from the sons of Israel's half thou dost take one possession out of fifty, of man, of the herd, of the asses, and of the flock, of all the cattle, and thou hast given them to the Levites keeping the charge of the tabernacle of Jehovah.'
31 Mooses ja pappi Eleasar tekivät Mooseksen Herralta saaman käskyn mukaan.
31 Ja Mooses ja pappi Eleasar tekivät, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut.
31 And Moses doth--Eleazar the priest also--as Jehovah hath commanded Moses.
32 Saalista oli sotilaiden itselleen ryöstämän irtaimen omaisuuden lisäksi 675 000 lammasta ja vuohta,
32 Ja saalis, jäännös siitä, mitä sotajoukko oli ryöstänyt, oli: lampaita kuusisataa seitsemänkymmentäviisi tuhatta
32 And the prey, the residue of the spoil which the people of the host have spoiled, is of the flock six hundred thousand, and seventy thousand, and five thousand;
33 nautakarjaa 72 000 päätä
33 ja raavaita seitsemänkymmentäkaksi tuhatta
33 and of the herd two and seventy thousand;
34 ja aaseja 61 000,
34 ja aaseja kuusikymmentäyksi tuhatta
34 and of asses one and sixty thousand;
35 ja ihmisiä, tyttöjä, jotka eivät olleet maanneet miehen kanssa, oli kaikkiaan 32 000.
35 ja ihmisiä, tyttöjä, jotka eivät olleet yhtyneet mieheen, kaikkiaan kolmekymmentäkaksi tuhatta.
35 and of human beings--of the women who have not known the lying of a male--all the persons are two and thirty thousand.
36 Sotaretkeen osallistuneiden osuus, puolet saaliista, oli 337 500 lammasta ja vuohta,
36 Ja puolet siitä eli se osa, joka tuli sotaan lähteneille, oli: lampaita kolmesataa kolmekymmentäseitsemän tuhatta viisisataa,
36 And the half--the portion of those who go out into the host--the number of the flock is three hundred thousand, and thirty thousand, and seven thousand and five hundred.
37 ja Herralle kuuluva vero oli siten 675 eläintä.
37 ja Herralle tuleva vero lampaista oli kuusisataa seitsemänkymmentä viisi;
37 And the tribute to Jehovah of the sheep is six hundred five and seventy;
38 Nautakarjaa sotilaat saivat 36 000 päätä, joista Herralle kuuluva vero oli 72 eläintä;
38 ja raavaita kolmekymmentäkuusi tuhatta sekä niistä Herralle tuleva vero seitsemänkymmentä kaksi;
38 and the herd is six and thirty thousand, and their tribute to Jehovah is two and seventy;
39 aaseja oli 30 500 ja niistä Herralle kuuluva vero 61 eläintä,
39 ja aaseja kolmekymmentä tuhatta viisisataa sekä niistä Herralle tuleva vero kuusikymmentä yksi;
39 and the asses are thirty thousand and five hundred, and their tribute to Jehovah is one and sixty;
40 ja ihmisiä, vankeja, oli 16 000, joista Herralle kuuluva vero oli 32 henkeä.
40 ja ihmisiä kuusitoista tuhatta sekä niistä Herralle tuleva vero kolmekymmentä kaksi.
40 and the human beings are sixteen thousand, and their tribute to Jehovah is two and thirty persons.
41 Mooses luovutti tämän veron, Herralle kuuluvan uhrilahjan, pappi Eleasarille, niin kuin Herra oli käskenyt.
41 Ja Mooses antoi Herran antiveron pappi Eleasarille, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut.
41 And Moses giveth the tribute--Jehovah's heave-offering--to Eleazar the priest, as Jehovah hath commanded Moses.
42 Muille israelilaisille tuleva puolikas siitä saaliista, jonka Mooses jakoi heidän ja sotaretkellä olleiden kesken,
42 Ja israelilaisille tuleva puolisko, jonka Mooses oli erottanut sotamiesten osasta,
42 And of the sons of Israel's half, which Moses halved from the men who war--
43 oli 337 500 lammasta ja vuohta,
43 tämä seurakunnalle tuleva puolisko oli: lampaita kolmesataa kolmekymmentäseitsemän tuhatta viisisataa
43 and the company's half is, of the flock three hundred thousand, and thirty thousand, seven thousand and five hundred;
44 nautakarjaa 36 000 päätä,
44 ja raavaita kolmekymmentäkuusi tuhatta
44 and of the herd six and thirty thousand;
45 aaseja 30 500
45 ja aaseja kolmekymmentä tuhatta viisisataa
45 and of asses thirty thousand and five hundred;
46 ja vankeja 16 000.
46 sekä ihmisiä kuusitoista tuhatta.
46 and of human beings sixteen thousand--
47 Tästä osuudesta Mooses otti aina yhden viidestäkymmenestä ihmisestä ja eläimestä ja antoi ne Herran käskyn mukaisesti leeviläisille, jotka hoitivat tehtäviä Herran telttamajassa.
47 Tästä israelilaisille tulevasta puoliskosta Mooses otti yhden viidestäkymmenestä, ihmisiä ja karjaa, sekä antoi ne leeviläisille, joiden oli hoidettava tehtävät Herran asumuksessa, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut.
47 Moses taketh from the sons of Israel's half the one possession from the fifty, of man and of beast, and giveth them to the Levites keeping the charge of the tabernacle of Jehovah, as Jehovah hath commanded Moses.
48 Sotajoukon johtajiksi määrätyt miehet, tuhannen miehen ja sadan miehen päälliköt, tulivat Mooseksen luo
48 Silloin tulivat sotajoukon osastojen johtajat, tuhannen-ja sadanpäämiehet, Mooseksen luo
48 And the inspectors whom the thousands of the host hath, (heads of the thousands and heads of the hundreds), draw near unto Moses,
49 ja sanoivat hänelle: "Me, sinun palvelijasi, olemme laskeneet komennossamme olevien sotilaiden määrän, eikä heistä puutu ainoatakaan.
49 ja sanoivat Moosekselle: "Palvelijasi ovat laskeneet niiden sotamiesten luvun, jotka ovat olleet hallussamme, eikä meistä puutu yhtäkään.
49 and they say unto Moses, `Thy servants have taken up the sum of the men of war who are with us, and not a man of us hath been missed;
50 Toivomme saavamme sovituksen Herran edessä, ja siksi tuomme nyt itse kukin Herralle uhrilahjaksi niitä kultakoruja, joita olemme saaneet haltuumme: nilkkarenkaita, rannerenkaita, sormuksia, korvarenkaita ja riipuksia."
50 Sentähden me tuomme nyt Herralle lahjaksi, mitä kukin on saanut kultakaluja: käätyjä, rannerenkaita, sormuksia, korvarenkaita ja kaulakoristeita, saadaksemme itsellemme sovituksen Herran edessä."
50 and we bring near Jehovah's offering, each that which he hath found, vessels of gold--chain, and bracelet, seal-ring, ear -ring, and bead--to make atonement for ourselves before Jehovah.'
51 Mooses ja pappi Eleasar ottivat heiltä vastaan nämä kultakorut.
51 Niin Mooses ja pappi Eleasar ottivat heiltä kullan, kaikkinaiset taidokkaasti valmistetut esineet.
51 And Moses receiveth--Eleazar the priest also--the gold from them, every made vessel,
52 Kultaa, jonka tuhannen miehen ja sadan miehen päälliköt toivat uhrilahjaksi Herralle, oli kaikkiaan 16 750 sekeliä.
52 Ja anniksi annettua kultaa, jonka he antoivat Herralle tuhannen-ja sadanpäämiesten puolesta, oli kaikkiaan kuusitoista tuhatta seitsemänsataa viisikymmentä sekeliä.
52 and all the gold of the heave-offering which they have lifted up to Jehovah is sixteen thousand seven hundred and fifty shekels, from heads of the thousands, and from heads of the hundreds;
53 Sotamiehet pitivät ryöstämänsä saaliin itsellään.
53 Sotamiehet olivat ottaneet saalista kukin itselleen.
53 (the men of the host have spoiled each for himself);
54 Mooses ja pappi Eleasar ottivat päälliköiden tuoman kullan ja veivät sen pyhäkkötelttaan, jotta Herra muistaisi, mitä israelilaiset olivat tehneet.
54 Ja Mooses ja pappi Eleasar ottivat kullan tuhannen-ja sadanpäämiehiltä ja veivät sen ilmestysmajaan, että se johdattaisi israelilaiset Herran muistoon.
54 and Moses taketh--Eleazar the priest also--the gold from the heads of the thousands and of the hundreds, and they bring it in unto the tent of meeting--a memorial for the sons of Israel before Jehovah.

 4. Mooseksen kirja 30

 

4. Mooseksen kirja 32 

Copyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote