Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 4. Mooseksen kirja 12

Näytä koko luku
4. Mooseksen kirja 13

4. Mooseksen kirja 14 

 Edellinen jae
8 Efraimin heimosta Hoosea, Nunin poika,
8 Efraimin sukukunnasta Hoosea, Nuunin poika,
8 For the tribe of Ephraim, Oshea, son of Nun.
9 Benjaminin heimosta Palti, Rafun poika,
9 Benjaminin sukukunnasta Palti, Raafun poika,
9 For the tribe of Benjamin, Palti son of Raphu.
10 Sebulonin heimosta Gaddiel, Sodin poika,
10 Sebulonin sukukunnasta Gaddiel, Soodin poika,
10 For the tribe of Zebulun, Gaddiel son of Sodi.
11 Joosefista polveutuvasta Manassen heimosta Gaddi, Susin poika,
11 Manassen sukukunnasta Joosefin sukukuntaa Gaddi, Suusin poika,
11 For the tribe of Joseph, (for the tribe of Manasseh,) Gaddi son of Susi.
12 Danin heimosta Ammiel, Gemallin poika,
12 Daanin sukukunnasta Ammiel, Gemallin poika,
12 For the tribe of Dan, Ammiel son of Gemalli.
13 Asserin heimosta Setur, Mikaelin poika,
13 Asserin sukukunnasta Setur, Miikaelin poika,
13 For the tribe of Asher, Sethur son of Michael.
14 Naftalin heimosta Nahbi, Vofsin poika
14 Naftalin sukukunnasta Nahbi, Vofsin poika,
14 For the tribe of Naphtali, Nahbi son of Vopshi.
15 ja Gadin heimosta Geuel, Makin poika.
15 Gaadin sukukunnasta Genuel, Maakin poika.
15 For the tribe of Gad, Geuel son of Machi.
16 Nämä olivat ne miehet, jotka Mooses lähetti tutkimaan maata. Hoosealle, Nunin pojalle, Mooses antoi nimeksi Joosua*. [Nimi Joosua (hepr. Jeho ) on toinen muoto nimestä Hoosea (hepr. Ho ). Se merkitsee 'Herra on apu'.]
16 Nämä olivat niiden miesten nimet, jotka Mooses lähetti maata vakoilemaan. Mutta Mooses kutsui Hoosean, Nuunin pojan, Joosuaksi.
16 These are the names of the men whom Moses hath sent to spy the land; and Moses calleth Hoshea son of Nun, Jehoshua.
17 Lähettäessään miehet tutkimaan Kanaaninmaata Mooses sanoi heille: "Kulkekaa ensin Negeviin ja sieltä edelleen vuoristoseuduille.
17 Ja lähettäessään heidät vakoilemaan Kanaanin maata Mooses sanoi heille: "Lähtekää nyt Etelämaahan ja nouskaa vuoristoon
17 And Moses sendeth them to spy the land of Canaan, and saith unto them, `Go ye up this way into the south, and ye have gone up the mountain,
18 Katselkaa, millainen maa se on ja millaisia ovat siellä asuvat kansat, ovatko ne väkeviä vai heikkoja, onko asukkaita vähän vai paljon.
18 ja katselkaa, minkälainen maa on ja minkälainen kansa, joka siinä asuu, onko se voimakas vai heikko, onko sitä vähän vai paljon,
18 and have seen the land what it is , and the people which is dwelling on it, whether it is strong or feeble; whether it is few or many;
19 Katsokaa, onko se maa hyvä vai huono ja asuvatko ihmiset avoimissa kylissä vai muurien suojaamissa kaupungeissa.
19 ja minkälainen maa on, jossa se asuu, onko se hyvä vai huono, ja minkälaiset ne kaupungit ovat, joissa se asuu, avonaisia kyliäkö vai varustettuja kaupunkeja,
19 and what the land is in which it is dwelling, whether it is good or bad; and what are the cities in which it is dwelling, whether in camps or in fortresses;
20 Katsokaa, onko maaperä viljava vai karu ja kasvaako siellä puita. Pysykää rohkeina ja tuokaa palatessanne hedelmiä siitä maasta." Oli näet se aika vuodesta, jolloin ensimmäiset viinirypäleet kypsyvät.
20 ja minkälaista on maa, lihavaa vai laihaa, onko siinä puita vai ei. Ja olkaa rohkealla mielellä ja ottakaa mukaanne sen maan hedelmiä." Oli näet se aika, jolloin ensimmäiset rypäleet kypsyivät.
20 And what the land is , whether it is fat or lean; whether there is wood in it or not; and ye have strengthened yourselves, and have taken of the fruit of the land;' and the days are days of the first-fruits of grapes.
21 He lähtivät tutkimaan maata ja vaelsivat Sinin autiomaasta Lebo-Hamatiin päin aina Rehobiin saakka.
21 Niin he lähtivät sinne ja vakoilivat maata Siinin erämaasta Rehobiin asti, josta mennään Hamatiin.
21 And they go up and spy the land, from the wilderness of Zin unto Rehob at the going in to Hamath;
22 He kulkivat Negevin halki ja tulivat Hebroniin, missä silloin asuivat Anakista polveutuvat Ahimanin, Sesain ja Talmain suvut. Hebron oli perustettu seitsemän vuotta ennen Egyptin Soania. [5. Moos. 9:2; Joos. 14:15]
22 Ja he lähtivät Etelämaahan ja tulivat Hebroniin, jossa asuivat Ahiman, Seesai ja Talmai, Anakin jälkeläiset. Mutta Hebron oli rakennettu seitsemän vuotta ennen Egyptin Sooania.
22 and they go up by the south, and come in unto Hebron, and there are Ahiman, Sheshai, and Talmai, children of Anak (and Hebron was built seven years before Zoan in Egypt),
23 Sitten he tulivat Eskolinlaaksoon ja leikkasivat sieltä mukaansa viiniköynnöksen oksan, jossa oli yksi ainoa rypäleterttu. Se oli niin painava, että kaksi miestä joutui kantamaan sitä tangon varassa. He ottivat mukaansa myös granaattiomenia ja viikunoita. [5. Moos. 1:24,25]
23 Ja he tulivat Rypälelaaksoon; sieltä he leikkasivat viiniköynnöksen, jossa oli rypäleterttu, ja kahden miehen täytyi kantaa sitä korennolla; samoin he ottivat granaattiomenia ja viikunoita.
23 and they come in unto the brook of Eshcol, and cut down thence a branch and one cluster of grapes, and they bear it on a staff by two, also some of the pomegranates, and of the figs.
24 Nimen Eskolinlaakso paikka sai sen rypäletertun mukaan, jonka israelilaiset sieltä leikkasivat.* [Nimi Eskol merkitsee 'rypäleterttu'.]
24 Se paikka nimitettiin Rypälelaaksoksi, rypäleen tähden, jonka israelilaiset sieltä leikkasivat.
24 That place hath one called Brook of Eshcol, because of the cluster which the sons of Israel cut from thence.
25 Tutkittuaan maata neljänkymmenen päivän ajan miehet lähtivät paluumatkalle
25 Ja he palasivat maata vakoilemasta neljänkymmenen päivän kuluttua.
25 And they turn back from spying the land at the end of forty days.
26 ja tulivat takaisin Mooseksen, Aaronin ja kansan luo Kadesiin, Paranin autiomaahan. He tekivät selkoa retkestään ja näyttivät Kanaaninmaan hedelmiä. [4. Moos. 20:1; 5. Moos. 1:46; Tuom. 11:16]
26 He vaelsivat ja tulivat Mooseksen, Aaronin ja kaiken Israelin kansan luo Paaranin erämaahan Kaadekseen. Ja he tekivät heille ja kaikelle kansalle selkoa matkastaan ja näyttivät heille sen maan hedelmiä.
26 And they go and come in unto Moses, and unto Aaron, and unto all the company of the sons of Israel, unto the wilderness of Paran, to Kadesh; and they bring them and all the company back word, and shew them the fruit of the land.
27 Moosekselle he kertoivat: "Olemme käyneet maassa, johon meidät lähetit, ja se maa todella tulvii maitoa ja hunajaa. Katso, tällaisia ovat sen hedelmät. [2. Moos. 3:8+]
27 Ja he kertoivat hänelle sanoen: "Me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit. Ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä, ja tällaisia ovat sen hedelmät.
27 And they recount to him, and say, `We came in unto the land whither thou hast sent us, and also it is flowing with milk and honey--and this is its fruit;
28 Mutta siellä asuva kansa on voimakas, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näimme siellä myös Anakin jälkeläisiä*. [Anakin jälkeläiset olivat voittamattoman jättiläiskansan maineessa, vrt. 5. Moos. 2:10 ja 9:2.][ 5. Moos. 1:28]
28 Mutta kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria; näimmepä siellä Anakin jälkeläisiäkin.
28 only, surely the people which is dwelling in the land is strong; and the cities are fenced, very great; and also children of Anak we have seen there.
29 Negevissä asuu amalekilaisia, vuoristossa heettiläisiä, jebusilaisia ja amorilaisia, ja meren äärellä sekä Jordanin varsilla asuu kanaanilaisia."
29 Amalekilaiset asuvat Etelämaassa ja heettiläiset, jebusilaiset ja amorilaiset asuvat vuoristossa, ja kanaanilaiset asuvat meren rannalla ja Jordanin varsilla."
29 Amalek is dwelling in the land of the south, and the Hittite, and the Jebusite, and the Amorite is dwelling in the hill country, and the Canaanite is dwelling by the sea, and by the side of the Jordan.'
30 Kansa alkoi huutaa Moosesta vastaan, mutta Kaleb tyynnytteli sitä ja huusi: "Me hyökkäämme sinne heti ja otamme maan haltuumme! Me pystymme siihen!" [5. Moos. 1:36]
30 Ja Kaaleb koitti tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi: "Menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme".
30 And Caleb stilleth the people concerning Moses, and saith, `Let us certainly go up--and we have possessed it; for we are thoroughly able for it.'
31 Mutta miehet, jotka olivat käyneet siellä hänen kanssaan, sanoivat: "Emme me pysty käymään sen kansan kimppuun. He ovat vahvempia kuin me."
31 Mutta ne miehet, jotka olivat käyneet hänen kanssaan siellä, sanoivat: "Emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi".
31 And the men who have gone up with him said, `We are not able to go up against the people, for it is stronger than we;'
32 Kertomuksillaan he saivat israelilaiset tuntemaan pelkoa Kanaaninmaata kohtaan. He sanoivat: "Maa, jota kävimme tutkimassa, vie hengen niiltä, jotka sinne asettuvat. Kaikki ihmiset, jotka siellä näimme, olivat hyvin kookkaita.
32 Niin he saattoivat israelilaisten keskuudessa pahaan huutoon sen maan, jota olivat olleet vakoilemassa, sanoessaan: "Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat asukkaansa; ja kaikki kansa, jota me siellä näimme, oli kookasta väkeä.
32 and they bring out an evil account of the land which they have spied unto the sons of Israel, saying, `The land into which we passed over to spy it, is a land eating up its inhabitants; and all the people whom we saw in its midst are men of stature;
33 Näimme siellä myös jättiläisiä, jättikokoisia anakilaisia. Me tunsimme itsemme heidän edessään pieniksi kuin heinäsirkat, ja sellaisilta me varmaan näytimmekin heidän silmissään." [1. Moos. 6:4]
33 Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja; sellaisia me heistäkin olimme."
33 and there we saw the Nephilim, sons of Anak, of the Nephilim; and we are in our own eyes as grasshoppers; and so we were in their eyes.'

 4. Mooseksen kirja 12

 

4. Mooseksen kirja 14 

Copyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote