Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 3. Mooseksen kirja 10

Näytä koko luku
3. Mooseksen kirja 11

3. Mooseksen kirja 12 


Puhtaat ja saastaiset eläimet

1 Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: [5. Moos. 14:3-20; Ap. t. 10:14]
1 Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen heille:
1 And Jehovah speaketh unto Moses and unto Aaron, saying unto them,
2 "Sanokaa israelilaisille: Maaeläimistä saatte syödä kaikkia nelijalkaisia,
2 "Puhukaa israelilaisille ja sanokaa: Nämä ovat ne eläimet, joita te saatte syödä kaikista nelijalkaisista eläimistä maan päällä:
2 `Speak unto the sons of Israel, saying, This is the beast which ye do eat out of all the beasts which are on the earth:
3 joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa.
3 Kaikkia nelijalkaisia eläimiä, joilla on kokonansa halkinaiset sorkat ja jotka märehtivät, te saatte syödä.
3 any dividing a hoof, and cleaving the cleft of the hoofs, bringing up the cud, among the beasts, it ye do eat.
4 (11:4-6) Sitä vastoin eläimiä, jotka märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia tai joilla on sorkat mutta jotka eivät märehdi, te ette saa syödä.
4 Näitä älkää kuitenkaan syökö niistä, jotka märehtivät, ja niistä, joilla on sorkat: kamelia, joka kyllä märehtii, mutta jolla ei ole sorkkia: se olkoon teille saastainen;
4 `Only, this ye do not eat--of those bringing up the cud, and of those dividing the hoof--the camel, though it is bringing up the cud, yet the hoof not dividing--it is unclean to you;
5 (11:4-6) Sellaisia ovat kameli, tamaani ja
5 tamaania, joka kyllä märehtii, mutta jolla ei ole sorkkia: se olkoon teille saastainen;
5 and the rabbit, though it is bringing up the cud, yet the hoof it divideth not--unclean it is to you;
6 (11:4-6) jänis, jotka tosin märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia; ne ovat saastaisia.
6 jänistä, joka kyllä märehtii, mutta jolla ei ole sorkkia: se olkoon teille saastainen;
6 and the hare, though it is bringing up the cud, yet the hoof hath not divided--unclean it is to you;
7 Saastainen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. [Jes. 66:3; 2. Makk. 6:18, 2. Makk. 7:1]
7 sikaa, jolla tosin on kokonansa halkinaiset sorkat, mutta joka ei märehdi: se olkoon teille saastainen.
7 and the sow, though it is dividing the hoof, and cleaving the cleft of the hoof, yet the cud it bringeth not up--unclean it is to you.
8 Näiden eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin, sillä ne ovat saastaisia.
8 Näiden lihaa älkää syökö ja näiden raatoihin älkää koskeko, ne olkoot teille saastaiset.
8 `Of their flesh ye do not eat, and against their carcase ye do not come--unclean they are to you.
9 "Saatte syödä kaikkia merien, järvien ja jokien eläimiä, joilla on evät ja suomut.
9 Näitä te saatte syödä kaikista vesieläimistä: kaikkia, joilla on evät ja suomukset ja jotka elävät vedessä, niin hyvin merissä kuin joissa, te saatte syödä.
9 `This ye do eat of all which are in the waters; any one that hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the brooks, them ye do eat;
10 Mutta teidän tulee inhota ja karttaa kaikkia evättömiä ja suomuttomia pikkueläimiä, joita liikkuu merissä, järvissä ja joissa, ja myös kaikkia muita vesieläimiä, joilla ei ole eviä eikä suomuja;
10 Mutta kaikista niistä, joita vedet vilisevät, kaikista elollisista, jotka elävät vedessä, inhotkaa kaikkia niitä, joilla ei ole eviä eikä suomuksia, elivätpä merissä tai joissa.
10 and any one that hath not fins and scales in the seas, and in the brooks, of any teeming creature of the waters, and of any creature which liveth, which is in the waters--an abomination they are to you;
11 ne olkoot teille iljetys. Älkää syökö niiden lihaa ja pysykää loitolla niiden raadoista.
11 Niitä inhotkaa; niiden lihaa älkää syökö, ja niiden raadot inhottakoot teitä.
11 yea, an abomination they are to you; of their flesh ye do not eat, and their carcase ye abominate.
12 Kaikki evättömät ja suomuttomat vesieläimet olkoot teille iljetys.
12 Kaikkia niitä vesieläimiä, joilla ei ole eviä eikä suomuksia, inhotkaa.
12 `Any one that hath not fins and scales in the waters--an abomination it is to you.
13 "Inhotkaa ja karttakaa seuraavia siivekkäitä älkääkä syökö niiden lihaa, sillä ne ovat teille iljetys: kotka, hanhikorppikotka ja partakorppikotka,
13 Linnuista taas inhotkaa näitä; älköön niitä syötäkö, vaan olkoot inhottavia: kotka, partakorppikotka ja harmaa korppikotka,
13 `And these ye do abominate of the fowl; they are not eaten, an abomination they are : the eagle, and the ossifrage, and the ospray,
14 isohaarahaukka ja muut haarahaukat,
14 haarahaukka ja suohaukkalajit,
14 and the vulture, and the kite after its kind,
15 kaikki korpit,
15 kaikki kaarnelajit,
15 every raven after its kind,
16 strutsi, kehrääjä, lokki ja kaikki jalohaukat,
16 kamelikurki, pääskynen, kalalokki ja jalohaukkalajit,
16 and the owl, and the night-hawk, and the cuckoo, and the hawk after its kind,
17 varpuspöllö, merimetso ja huuhkaja,
17 huuhkaja, kalasääksi ja kissapöllö,
17 and the little owl, and the cormorant, and the great owl,
18 tornipöllö, pelikaani ja kalasääski,
18 sarvipöllö, pelikaani ja likakorppikotka,
18 and the swan, and the pelican, and the gier eagle,
19 kattohaikara ja muut haikarat sekä harjalintu ja lepakko.
19 haikara ja sirriäislajit, harjalintu ja yölepakko.
19 and the stork, the heron after its kind, and the lapwing, and the bat.
20 "Kaikki siivekkäät nelijalkaiset pikkueläimet olkoot teille iljetys.
20 Ja kaikkia siivellisiä pikkueläimiä, jotka liikkuvat neljällä jalalla, inhotkaa.
20 `Every teeming creature which is flying, which is going on four--an abomination it is to you.
21 Siivekkäistä nelijalkaisista pikkueläimistä saatte kuitenkin syödä sellaisia maassa hyppiviä lajeja, joiden reidet nousevat muuta ruumista korkeammalle.
21 Kuitenkin saatte siivellisistä pikkueläimistä, jotka liikkuvat neljällä jalalla, syödä niitä, joilla jalkojen yläpuolella on kaksi säärtä hypelläksensä niillä maassa.
21 `Only--this ye do eat of any teeming thing which is flying, which is going on four, which hath legs above its feet, to move with them on the earth;
22 Näistä saatte syödä kaikkia heinäsirkka-, hepokatti-, kenttäsirkka- ja kulkusirkkalajeja. [Mark. 1:6]
22 Niistä te saatte syödä seuraavia: heinäsirkkalajeja, solam-sirkkalajeja, hargol-sirkkalajeja ja haagab-sirkkalajeja.
22 these of them ye do eat: the locust after its kind, and the bald locust after its kind, and the beetle after its kind, and the grasshopper after its kind;
23 Kaikki muut siivekkäät nelijalkaiset pikkueläimet olkoot teille iljetys.
23 Mutta kaikkia muita siivellisiä pikkueläimiä, joilla on neljä jalkaa, inhotkaa.
23 and every teeming thing which is flying, which hath four feet--an abomination it is to you.
24 "Seuraavat määräykset koskevat eläimiä, joista te tulette epäpuhtaiksi. Jokainen, joka koskee niiden raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka. [3. Moos. 5:2]
24 Seuraavista eläimistä te tulette saastaisiksi; jokainen, joka niiden raatoihin koskee, olkoon saastainen iltaan asti.
24 `And by these ye are made unclean, any one who is coming against their carcase is unclean till the evening;
25 Jokaisen, joka kantaa pois niiden raadon, tulee pestä vaatteensa, ja hän on epäpuhdas iltaan saakka.
25 Ja jokainen, joka niiden raatoja kantaa, pesköön vaatteensa ja olkoon saastainen iltaan asti.
25 and anyone who is lifting up aught of their carcase doth wash his garments, and hath been unclean till the evening: --
26 Näitä ovat kaikki sellaiset nelijalkaiset eläimet, joiden sorkat eivät ole kokonaan kaksijakoiset ja jotka eivät märehdi ruokaansa; niitä teidän on pidettävä saastaisina. Jokainen, joka niihin koskee, tulee epäpuhtaaksi.
26 Kaikki nelijalkaiset eläimet, joilla on sorkat, mutta ei kokonaan halkinaiset, ja jotka eivät märehdi, olkoot teille saastaiset; jokainen, joka niihin koskee, olkoon saastainen.
26 even every beast which is dividing the hoof, and is not cloven-footed, and the cud is not bringing up--unclean they are to you; any one who is coming against them is unclean.
27 Saastaisia ovat myös kaikki nelijalkaiset eläimet, joilla on käpälät. Jokainen, joka koskee tällaisen eläimen raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka.
27 Ja kaikki nelijalkaiset eläimet, jotka käyvät käpälillä, olkoot teille saastaiset; jokainen, joka niiden raatoihin koskee, olkoon saastainen iltaan asti.
27 `And any one going on its paws, among all the beasts which are going on four--unclean they are to you; any one who is coming against their carcase is unclean until the evening;
28 Jokaisen, joka kantaa pois tällaisen eläimen raadon, tulee pestä vaatteensa, ja hän on epäpuhdas iltaan saakka. Näitä eläimiä teidän on pidettävä saastaisina.
28 Ja joka kantaa niiden raatoja, pesköön vaatteensa ja olkoon saastainen iltaan asti; ne olkoot teille saastaiset.
28 and he who is lifting up their carcase doth wash his garments, and hath been unclean until the evening--unclean they are to you.
29 "Maan päällä liikkuvista pikkueläimistä ovat saastaisia seuraavat: maamyyrä, hiiri, agamaliskot,
29 Ja nämä olkoot teille saastaiset niistä pikkueläimistä, jotka liikkuvat maassa: myyrä, hiiri ja sisiliskolajit,
29 `And this is to you the unclean among the teeming things which are teeming on the earth: the weasel, and the mouse, and the tortoise after its kind,
30 gekko, varaani, sisilisko, skinkki ja kameleontti.
30 anaka-eläin, kooah-eläin, letaa-eläin, hoomet-eläin ja kameleontti.
30 and the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole;
31 Nämä pikkueläimet ovat saastaisia. Jokainen, joka koskee tällaisen eläimen raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka.
31 Ne olkoot teille saastaiset kaikista pikkueläimistä; jokainen, joka niihin koskee, sittenkuin ne ovat kuolleet, olkoon saastainen iltaan asti.
31 these are the unclean to you among all which are teeming; any one who is coming against them in their death is unclean till the evening.
32 Kaikki, mitä jonkin tällaisen eläimen raato koskettaa, tulee epäpuhtaaksi, olipa kyseessä puuesine, vaate, nahka tai säkkikangas. Tällainen esine, mihin tahansa sitä käytetäänkin, on pantava veteen ja pidettävä siinä iltaan saakka; sitten se on jälleen puhdas.
32 Ja kaikki, minkä päälle joku niistä kuolleena putoaa, on saastaista, olipa se sitten puuastia tai vaatekappale tai nahka tai säkki tai mikä tahansa kalu, jota johonkin tarpeeseen käytetään. Se pantakoon veteen ja olkoon saastainen iltaan asti; sitten se on puhdas.
32 `And anything on which any one of them falleth, in their death, is unclean, of any vessel of wood or garment or skin or sack, any vessel in which work is done is brought into water, and hath been unclean till the evening, then it hath been clean;
33 Mutta saviastia, johon saastainen eläin on pudonnut, on rikottava. Myös kaikki, mitä astiassa on, tulee epäpuhtaaksi.
33 Ja jos joku niistä putoaa saviastiaan, on kaikki, mitä siinä on, saastaista, ja astia rikottakoon.
33 and any earthen vessel, into the midst of which any one of them falleth, all that is in its midst is unclean, and it ye do break.
34 Kaikki ruoka tulee saastaiseksi, jos siihen joutuu vettä tällä tavoin saastuneesta astiasta, ja jokainen juoma tulee saastaiseksi joutuessaan kosketuksiin tällaisen astian kanssa.
34 Kaikki ruoka, jota syödään, on saastaista, jos sen astian vettä tulee siihen; ja kaikki juoma, jota juodaan, on jokaisessa sellaisessa astiassa saastaista.
34 `Of all the food which is eaten, that on which cometh such water, is unclean, and all drink which is drunk in any such vessel is unclean;
35 Leivinuuni tai liesi, jonka päälle saastaisen eläimen raato joutuu, täytyy purkaa, sillä siitä on tullut pysyvästi saastainen.
35 Ja kaikki, minkä päälle niiden raato putoaa, tulee saastaiseksi; olkoon se leivinuuni tai liesi, niin se revittäköön maahan; sillä saastaisia ne ovat ja saastaisia ne teille olkoot.
35 and anything on which any of their carcase falleth is unclean (oven or double pots), it is broken down, unclean they are , yea, unclean they are to you.
36 Sitä vastoin lähde, kaivo ja vesisäiliö pysyvät puhtaina, mutta se, joka koskee veteen pudonneeseen raatoon, tulee epäpuhtaaksi.
36 Kuitenkin lähde tai kaivo, paikka, johon vettä on kokoontunut, pysyy puhtaana. Mutta joka niiden raatoon koskee, olkoon saastainen.
36 `Only--a fountain or pit, a collection of water, is clean, but that which is coming against their carcase is unclean;
37 Jos raato joutuu kylvön aikana kylvösiemenen päälle, siemen pysyy puhtaana,
37 Ja jos niiden raato putoaa kylvösiemenen päälle, minkä hyvänsä, joka kylvetään, pysyy tämä puhtaana.
37 and when any of their carcase falleth on any sown seed which is sown--it is clean;
38 mutta jos jyvät on kostutettu vedellä ja niiden päälle joutuu raato, teidän on pidettävä niitä saastaisina.
38 Mutta jos siemen on vedellä kasteltu ja niiden raato putoaa sen päälle, tulee siemen teille saastaiseksi.
38 and when water is put on the seed, and any of its carcase hath fallen on it--unclean it is to you.
39 "Jos joku koskettaa sellaista itsestään kuollutta eläintä, jonka lihaa muuten saa syödä, hän on epäpuhdas iltaan saakka.
39 Ja jos joku eläin, joka on teille ravinnoksi, kuolee, olkoon se, joka sen raatoon koskee, saastainen iltaan asti.
39 `And when any of the beasts which are to you for food dieth, he who is coming against its carcase is unclean till the evening;
40 Jos joku syö tällaisen eläimen raatoa, hänen on pestävä vaatteensa ja oltava epäpuhdas iltaan saakka. Sama määräys koskee sitä, joka kantaa raadon pois.
40 Ja joka syö sen raatoa, pesköön vaatteensa ja olkoon saastainen iltaan asti; ja joka kantaa sen raatoa, pesköön vaatteensa ja olkoon saastainen iltaan asti.
40 and he who is eating of its carcase doth wash his garments, and hath been unclean till the evening; and he who is lifting up its carcase doth wash his garments, and hath been unclean till the evening.
41 "Kaikki maassa liikkuvat pikkueläimet olkoot teille iljetys; niitä ette saa syödä.
41 Kaikki pikkueläimet, jotka liikkuvat maassa, olkoot inhottavia; älköön niitä syötäkö.
41 `And every teeming thing which is teeming on the earth is an abomination, it is not eaten;
42 Maassa liikkuvia matelijoita tai neli- tai useampijalkaisia pikkueläimiä ette saa syödä, sillä ne ovat iljetys.
42 Kaikista niistä, jotka käyvät vatsallansa, ja kaikista pikkueläimistä, jotka liikkuvat maassa, käyden neljällä tai useammalla jalalla, niistä älkää mitään syökö, sillä ne ovat inhottavia.
42 any thing going on the belly, and any going on four, unto every multiplier of feet, to every teeming thing which is teeming on the earth--ye do not eat them, for they are an abomination;
43 Älkää saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään tällaiseen eläimeen älkääkä muutenkaan menetelkö niin, että tulette niistä epäpuhtaiksi.
43 Älkää saattako itseänne inhottaviksi koskemalla matelevaan pikkueläimeen, mihin tahansa, älkääkä saastuttako itseänne niillä, niin että tulette niistä saastaisiksi.
43 ye do not make yourselves abominable with any teeming thing which is teeming, nor do ye make yourselves unclean with them, so that ye have been unclean thereby.
44 Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä, ja siksi teidän tulee pitää itsenne puhtaina ja pyhinä. Älkää siis saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään maassa liikkuvaan pikkueläimeen. [3. Moos. 19:2, 3. Moos. 20:7; 1. Piet. 1:16]
44 Sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne; pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Niin älkää saastuttako itseänne koskemalla mihinkään pikkueläimeen, joka liikkuu maassa.
44 `For I am Jehovah your God, and ye have sanctified yourselves, and ye have been holy, for I am holy; and ye do not defile your persons with any teeming thing which is creeping on the earth;
45 Minä, Herra, toin teidät pois Egyptistä ja osoitin näin olevani teidän Jumalanne. Olkaa siis pyhät ja puhtaat, koska minä olen pyhä."
45 Sillä minä olen Herra, joka olen johdattanut teidät Egyptin maasta, ja joka olen teidän Jumalanne; olkaa siis pyhät, sillä minä olen pyhä.
45 for I am Jehovah who am bringing you up out of the land of Egypt to become your God; and ye have been holy, for I am holy.
46 Tähän päättyy nelijalkaisia eläimiä, lintuja ja kaikkia vedessä viliseviä eläviä olentoja sekä kaikkia maassa liikkuvia olentoja koskeva laki.
46 Tämä on laki nelijalkaisista eläimistä ja linnuista ja kaikista elollisista, joita vedessä vilisee, ja kaikista olennoista, joita maassa liikkuu,
46 `This is a law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature which is moving in the waters, and of every creature which is teeming on the earth,
47 Tämän lain avulla puhdas voidaan erottaa saastaisesta ja syötävät eläimet niistä, joita ei saa syödä.
47 että tietäisitte erottaa puhtaat saastaisista ja syötävät eläimet niistä eläimistä, joita ei saa syödä."
47 to make separation between the unclean and the pure, and between the beast that is eaten, and the beast that is not eaten.'

 3. Mooseksen kirja 10

 

3. Mooseksen kirja 12 

Copyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote