Tervetuloa Raamattu.uskonkirjat.net -palveluun
Raamattu.uskonkirjat.net on Raamatun tutkijan aarreaitta, jossa voit lukea useita eri raamatunkäännöksiä, hakea Raamatun tekstejä sekä katsoa heprean- ja kreikankielen sanakirjoja.

 

Hakusana (esim. pelastus):

Hakualue:

Hakuohjeet

Raamatunpaikka (esim. Joh. 3:16):

Asiayhteys:

Lyhenteet

Raamatun teksti

Vertailuteksti 1

Vertailuteksti 2

 2. Mooseksen kirja 19

Näytä koko luku
2. Mooseksen kirja 20

2. Mooseksen kirja 21 


Kymmenen käskyn laki

1 Niin Jumala puhui kaiken tämän:
1 Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:
1 `And God speaketh all these words, saying,
2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. [5. Moos. 5:6-21 : 5. Moos. 20:2,3: Ps. 81:10,11; Hoos. 13:4]
2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
2 I am Jehovah thy God, who hath brought thee out of the land of Egypt, out of a house of servants.
3 "Sinulla ei saa olla muita jumalia.
3 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
3 `Thou hast no other Gods before Me.
4 "Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. [2. Moos. 34:17; 3. Moos. 26:1; 5. Moos. 4:16; Room. 1:23]
4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
4 `Thou dost not make to thyself a graven image, or any likeness which is in the heavens above, or which is in the earth beneath, or which is in the waters under the earth.
5 Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. [2. Moos. 34:7; 4. Moos. 14:18; 5. Moos. 5:9,10; Jer. 32:18 : 2. Moos. 34:14; 5. Moos. 4:24; Joos. 24:19; Nah. 1:2]
5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
5 Thou dost not bow thyself to them, nor serve them: for I, Jehovah thy God, am a zealous God, charging iniquity of fathers on sons, on the third generation , and on the fourth, of those hating Me,
6 Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni. [5. Moos. 7:9; Ps. 103:17,18]
6 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
6 and doing kindness to thousands, of those loving Me and keeping My commands.
7 "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.* [»Älä käytä Herran, Jumalasi, nimeä petokseen, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää hänen nimeään petokseen.» Osassa myöhempää perinnettä käskyn on katsottu kieltävän Jumalan nimen turhan tai halventavan käytön. Alun perin kielto koski kuitenkin väärää valaa (vrt. Matt. 5:33).][3. Moos. 19:12, 3. Moos. 24:16]
7 Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
7 `Thou dost not take up the name of Jehovah thy God for a vain thing, for Jehovah acquitteth not him who taketh up His name for a vain thing.
8 Muista pyhittää lepopäivä.
8 `Remember the Sabbath-day to sanctify it;
9 Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi,
9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;
9 six days thou dost labour, and hast done all thy work,
10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi.
10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.
10 and the seventh day is a Sabbath to Jehovah thy God; thou dost not do any work, thou, and thy son, and thy daughter, thy man-servant, and thy handmaid, and thy cattle, and thy sojourner who is within thy gates, --
11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. [1. Moos. 2:2,3]
11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
11 for six days hath Jehovah made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and resteth in the seventh day; therefore hath Jehovah blessed the Sabbath-day, and doth sanctify it.
12 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. [Sir. 3:1,2; Mark. 7:10; Ef. 6:2,3]
12 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
12 `Honour thy father and thy mother, so that thy days are prolonged on the ground which Jehovah thy God is giving to thee.
13 "Älä tapa. [2. Moos. 21:12; Matt. 5:21,22]
13 Älä tapa.
13 `Thou dost not murder.
14 "Älä tee aviorikosta. [3. Moos. 20:10; Matt. 5:27,28; Hepr. 13:4]
14 Älä tee huorin.
14 `Thou dost not commit adultery.
15 "Älä varasta. [2. Moos. 21:16; 5. Moos. 24:7]
15 Älä varasta.
15 `Thou dost not steal.
16 "Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan. [Sananl. 19:5]
16 Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
16 `Thou dost not answer against thy neighbour a false testimony.
17 "Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen." [Room. 7:7]
17 Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."
17 `Thou dost not desire the house of thy neighbour, thou dost not desire the wife of thy neighbour, or his man-servant, or his handmaid, or his ox, or his ass, or anything which is thy neighbour's.'
 Seuraava jaeCopyright © 2001-2019 Kts. copyright tiedote